10 september, 2020

Vogelfotografie in de Volkstuin

Onlangs is een artikel gepubliceerd dat ik heb geschreven voor het Vakblad voor natuurlijk tuinieren. Dit is een uitgave van de AVVN. Dit is een overkoepelende organisatie van alle Volkstuinverenigingen in Nederland. Hierbij is dus ook de Volkstuinvereniging Thurlede, waar ik lid van ben, bij aangesloten. Het leek me wel een passend dat artikel ook op mijn Blog te publiceren.
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog