11 augustus, 2014

Broedgeval van Grauwe Klauwier in Schiedam

Inleiding
Op vrijdag 23 mei ontdekte Just Palm een paartje Grauwe Klauwieren op een afgelegen plek in Schiedam. Een fantastische ontdekking. Heel uniek in onze omgeving. Gelukkig werd ik ook gekend in deze waarneming. In kleine kring werd besloten om dit mogelijke broedgeval geheim te houden. Waarneming.nl werd gevraagd om eventuele waarnemingen die gedaan zouden worden door een niet ingewijde op verborgen te zetten en een embargo in te stellen. Grauwe Klauwieren zijn in Nederland zeer zeldzame broedvogels. Voornamelijk in het oosten van het land in Drenthe in het Bargerveen zijn er kleine aantallen te vinden. De vogels zijn zeer kwetsbaar voor verstoring en niet iedereen kan zich beheersen als er gefotografeerd gaat worden. Gelukkig was er vanaf het pad, waar regelmatig personen voorbij liepen, een goed zicht op de vogels die regelmatig op ca. 100m te zien waren. De eerste  foto's zijn op 25 mei door mij genomen. 

Mijn voornemen en dat van enkele andere personen die regelmatig in het veld zijn is er dagelijks een kijkje te nemen en eventuele verstoring te voorkomen. De komende tijd ben ik zoveel mogelijk naar de plek toe gegaan en heb de bijzonderheden bijgehouden. De kwaliteit van de foto's is helaas in het algemeen heel matig i.v.m. de grote afstand die ik in acht heb genomen. Het vastleggen van bijzonderheden was belangrijker dan de kwaliteit van de foto's.

25 mei 2014
Aan het begin van de avond ben ik weer even ter plaatse. Al snel vind ik de Grauwe Klauwieren vlakbij hun favoriete bramenstruik. Opvallend aan het gedrag van de Grauwe Klauwieren is het feit dat ze echt gezamenlijk optrekken en nooit ver uit elkaars buurt zijn. Ook als ze verder naar achteren vliegen trekken ze gezamenlijk op. Het vrouwtje is hierbij leidend. Waarschijnlijk is er nog geen sprake van een broedgeval. Even afwachten of daar sowieso iets van te merken is.

28 mei 2014
Eergisteren met Wim Eshuis naar de Roodmus van Katwijk geweest. Leuke soort. Gisteren gehele dag regen. Geen weer om te gaan kijken. Vanmorgen voor het eerst weer even gegaan. Ja hoor, ze zijn er nog.
Weer allebei gezien.

29 mei 2014
Vanmorgen weer geweest. Kwam Just Palm onderweg nog tegen. Hij zag ze beiden voor het eerst noordelijk van het pad en dichtbij. Een reden voor mij om er zo snel mogelijk naar toe te gaan. Kon ze aanvankelijk niet vinden ten noorden van het pad. Later zag ik het mannetje toch weer aan de zuidzijde. Ook het vrouwtje liet zich weer zien! Het blijft gissen of er al sprake is van een nestje met jongen of dat de gehele cyclus nog moet beginnen. Als de vogels nog broeden dan zou je het vrouwtje toch veel minder moeten zien!

1 juni 2014
Het vaakst laat het mannetje zich zien. Wel altijd op grote afstand.


3 juni 2014 
Hier het paartje  in één beeld.11 juni 2014
Het makkelijkst is toch het mannetje te zien.


25 juni 2014

Een voorlopig laatste blik op het mannetje. Het vrouwtje laat zich steeds minder vaak zien. Mogelijk vanwege het broeden??? Van 27 juni tot 8 juli ben ik met een cruisevakantie naar IJsland en kan dus geruime tijd dit mogelijke broedgeval niet volgen.

9 juli 2014
Op 9 juli werd Door Karel Hoogteyling voor het eerst een juveniel gezien dat gevoerd werd. Dit juveniel ziet er uit als het vrouwtje maar met een veel kortere staart en een lichte ondersnavel en geschubde bovendekveren.

10 juli 2014
Vanmorgen weer voor het eerst na mijn cruise naar IJsland weer naar de plek van de Grauwe Klauwieren. In gezelschap van Loes, Karel en Just zien we zelfs 3 juvenielen die regelmatig worden gevoerd. Het vrouwtje komt even iets dichterbij en kan in leuk fotograferen. Eén van de jongen laat zich even goed zien in de dode takkenbos waar in de buurt vermoedelijk het nest was gemaakt.12 juli 2014

Vandaag ben ik jarig. Toch nog even tijd gevonden om bij de Grauwe Klauwieren te kijken.


Juveniel. Let op de korte staart.

Bovenin het mannetje en onderin een juveniel.
13 juli 2014 
Dit keer laat het mannetje zich redelijk dichtbij zien.20 juli 2014
In de ochtend zie ik tot mijn grote schrik dat er gemaaid is. Een grote baan is er gemaaid vanaf de hoogspanningsmast tot de sloot. Deze bevind zich op ongeveer 25 meter van de vermoedelijke nestplaats. Ook is er een baan langs de sloot gemaaid tot voorbij de nestplaats helemaal naar de sloot langs de spoorbaan. Na telefonisch overleg met Karel bleek hij al op de hoogte. Vermoedelijk is er op 19 juli j.l. gemaaid. Loes Willebrand heeft dit opgemerkt en meteen doorgegeven aan Karel. Karel heeft toen meteen actie ondernomen naar de terreinbeheerder de GHZ. Ook de Bijzondere Opsporingsambtenaar zou een extra oogje in het zeil houden en er is een hek met bord verboden toegang geplaatst.

Het is een vreselijk gezicht om de gemaaide paden te zien die rechtstreeks naar de nestplaats leiden.


Gelukkig zie ik dat de drie jongen normaal gevoerd worden door beide ouders en heeft het ogenschijnlijk geen invloed op het gedrag. Gelukkig zijn de jongen vlieg vlug en minder kwetsbaar. Het vrouwtje komt dit keer even dichterbij...
23 juli 2014
Wederom ga ik naar de Grauwe Klauwieren. Het werkt echt verslavend om dit broedgeval te volgen. Onderweg kom ik Peter Santbrink tegen. Zijn doel was een Boomvalk te spotten vlakbij de plek van de Grauwe Klauwieren!! Peter is best betrouwbaar dus vertel ik hem maar van de Grauwe Klauwieren. Samen kijken we op de heuvel van de hoogspanningsmast  naar de klauwieren. Al snel zien we er 5 dicht bij elkaar in de dode boom. Peter telt er echter 6 er zit er nog eentje iets lager. Vol ongeloof kan ik het alleen maar bevestigen toen ik door zijn telescoop keek. Snel maakte ik wat bewijsplaatjes.
Ongelofelijk dat we dit kennelijk allemaal over het hoofd hebben gezien de afgelopen weken!!! Er is natuurlijk nog een uiterst kleine kans dat zich een juveniel van elders heeft aangesloten bij dit clubje, echter zou dit door de ouders getolereerd worden?28 juli 2014
Vanmiddag kwamen ze eindelijk wat dichterbij. Leuk was het om te zien dat de juvenielen zelf ook prooi vingen en dus niet meer zo afhankelijk zijn van hun ouders. Maximaal 3 juvenielen gezien.

29 juli 2014
Ver weg zie ik bijna de hele familie compleet. Het mannetje bovenin samen met 4 juvenielen.


Tot mijn grote geluk komt er ook eentje dichterbij tot zelfs vlakbij het hek. Eindelijk kan ik de foto's maken zoals ik het zelf graag wil...2 augustus 2014
Vandaag zie ik heel ver weg, dus weer een paar matige foto's,  maar maximaal 3 Grauwe Klauwieren. Het mannetje en twee juvenielen. Het vrouwtje zie ik niet meer. Zou ze 2 juvenielen hebben meegenomen en zit ze elders in het gebied?3 augustus 2014
Vandaag zie ik ver weg maar 1 Grauwe Klauwier hoogstwaarschijnlijk een juveniel. Zou het kunnen dat de rest al is weggetrokken? Het lukt me niet er een foto van te maken en de vogel laat zich maar kort zien. Gelukkig zie ik bij de bekende plek langs de Woudweg  in de schemering weer een Steenuil en maak ik onder matige lichtomstandigheden een foto. Dat is lang geleden! Een leuke pleister op de wonde...

Resumé
Niet alle dagen dat ik er was zijn vermeld in dit Blog. Ik ben veel vaker op bezoek geweest, soms wel dagelijks. Het was een leuke ervaring om dit broedgeval te volgen. Nog nooit heb ik zo intensief een vogel gevolgd. Hopelijk zijn ze trouw aan hun broedgebied en komen ze volgend jaar weer terug. De situatie in hun broedgebied gaat wel drastisch veranderen omdat er in het najaar een gasleiding aangelegd gaat worden. Hierbij zal een volledige strook van alle begroeiing worden ontdaan. Precies de plek waar vermoedelijk het nest was gemaakt. Op zich misschien niet ongunstig om dichtgroeien van het gebied te voorkomen en de diversiteit te behouden. De toekomst zal het uitwijzen.

Alvast weer bedankt voor het bezoek van dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

P.s. op 12 augustus 2014 toch nog een juveniel op de nestplaats. In verband met de grote afstand mijn oude hobby digiscopie weer eens opgepakt wat resulteerde in bijgaande foto's. Resultaat valt ondanks dat digiscopie zijn beperkingen heeft niet tegen.

06 augustus, 2014

Super zeldzaam en ook gewoon...

Het heeft even geduurd voordat dit Blog weer verschijnt. De afgelopen weken ben ik wel actief geweest maar had onvoldoende materiaal voor een Blog en was bovendien niet zo geïnspireerd. Na vandaag is dat wel drastisch veranderd... Als je op één dag drie Woudapen en één Porceleinhoentje zie dan komt de inspiratie vanzelf wel weer terug. Laat ik eerst beginnen met de Visdiefjes die heel actief zijn bij de Kandelaarplas en zich heel goed lieten fotograferen in het mooie avondlicht.

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Heel verrassend was de ontdekking op 15 juli 2014 van een Oostelijke Vos op de fundatie van een hoogspanningsmast in de Kandelaar. Heel toevallig raakte ik met Karel Hoogteyling, Loes Willebrand en Just Palm in gesprek over de invasie van de Oostelijke Vos die op dat moment gaande was. De hele opwinding hierover was mij echter totaal ontgaan. Op een gegeven moment ontdekte één van de aanwezigen een vlinder die sterk op een Grote Vos leek. Nadere bestudering toonde aan dat het een Oostelijke Vos was. Met name de gele pootjes gaven de doorslag. De aan de Vlinderstichting opgestuurde foto's gaven definitief uitsluitsel. Onze determinatie werd door de Vlinderstichting bevestigd. Het was voor het eerst in Nederland dat er op diverse plekken Oostelijke vossen werden gezien. Een prachtige ontdekking!

Oostelijke Vos Nymphalis xanthomelas

Oostelijke Vos Nymphalis xanthomelas

Oostelijke Vos Nymphalis xanthomelas

Dinsdag 5 augustus j.l.ben ik met Hemme Batjes een dagje naar het populierenbosje bij de Zevenhuizerplas geweest. Op de slikjes, iets verder weg, foerageerde tot onze grote verrassing een mooi Porseleinhoentje. Welliswaar ver weg maar altijd de moeite waard om gefotografeerd te worden

Porseleinhoen - Spotted Crake - Porzana porzana

Porseleinhoen - Spotted Crake - Porzana porzana

Porseleinhoen - Spotted Crake - Porzana porzana

Een langdurig biddende Visdief was ook ter plaatse en bood me de gelegenheid enkele vluchtopname te maken.

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Een Kleine Zilverreiger was present in de kleine plas. Opvallend was dat het geel van de voetjes wat meer doorliep over de tarsus dan normaal gebruikelijk is.

Kleine Zilverreiger - Little Egret - Egretta garzetta

Volgens andere aanwezige fotografen waren er Woudaapjes gezien in het gebied. Woudaapjes zijn super zeldzaam en zeer fotogeniek! In het voorjaar had ik al een mannetje gezien en nu was er een geslaagd broedgeval met 4 jongen. 
Het duurde heel lang en vergde veel geduld voordat de Woudaapjes te voorschijn kwamen. Pas in de namiddag, nu ook in gezelschap van Wim, Marijke en Piet, lieten ze zich op flinke afstand kort fraai zien. In dit geval zagen we twee juvenielen. Herkenbaar aan de lichte veerrandjes op de bovendekveren.

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
In de grote plas werd ook nog even kortstondig het volwassen vrouwtje gezien. Echt een buitenkans!

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus

Om het gezinnetje compleet te maken nog een foto van het mannetje die ik in een eerder Blog heb geplaatst.

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
De volgende dag op 6 augustus j.l. ben ik nog even terug gegaan naar de plek van de Woudaapjes. Dit keer wat vroeger. Direct bij mijn aankomst ter plekke vloog een Woudaap voorbij in de richting van de brug en landde in een boom. Daar was de vogel heel moeilijk te vinden omdat hij/zij in de paalstand stond. Prachtig was nu bij deze juveniele vogel te zien hoe onder de snavel door werd gekeken. Helaas was het maar van korte duur en vloog de vogel richting Eendragtspolder weg.

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus


Mijn dag kon niet meer stuk. Wat een geluk de vogel zo dichtbij te zien.
Natuurlijk waren er weer de "gewone" Visdiefjes en een leuke Witte Kwikstaart die de afsluiting was van weer een leuke vogeldag.

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Witte Kwikstaart - White Wagtail - Motacilla alba

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en voor de reacties op mijn vorige blog.