02 april, 2017

Fitus en Tjiftjaf zoek de verschillen...

De Kandelaarbrug over de Schie is een plek waar je op gelijke hoogte komt met de boomkruinen als je de brug over fietst. Met wat geduld lukt het om op ooghoogte te komen met diverse vogelsoorten die daar foerageren. Vooral nu er nog weinig blad aan de bomen zit zijn de omstandigheden gunstig. Aan het begin van de avond staat de zon laag en heb je optimaal licht in je rug voor goede omstandigheden bij het fotograferen. Dit keer heb ik de Fitus en Tjiftjaf gefotografeerd. In eerste instantie heb ik me geconcentreerd op de Fitus en in tweede instantie op de Tjiftjaf. Dit is van belang omdat dan ook de roep en de zang een belangrijke rol speelt bij de herkenning en je later achter de pc bij de bewerking van de foto's e.e.a. makkelijk is uit te splitsen!
De Fitus is geelachtig, heeft een prominentere oogstreep en lichte pootjes. De Tjiftjaf oogt wat bruiner, heeft een minder duidelijke oogstreep die niet zover doorloopt en donkere pootjes. Het geluid is natuurlijk onmiskenbaar en de belangrijkste manier om ze uit elkaar te houden.
De Tjiftjaf overwintert soms in Nederland en is normaal gesproken een paar weken eerder actief in zijn territorium dan de Fitus. 

 Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
 Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
 Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
 Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
 Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
 Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
 Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
 Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
 Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
 Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
 Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
 Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

29 maart, 2017

Bruine Kiekendief Zouweboezem

Vanmorgen heb ik genoten van een aantal Bruine Kiekendieven. Vooral de mannetjes lieten zich gelden. Regelmatig doken ze in het riet en kwamen er weer snel uit om imponerend te laten zien "hier ben ik de baas". De Bruine Kiekendief is een schitterende roofvogel met een prachtige kleurstelling en een hele mooie sierlijke vlucht. Echt een bode van het voorjaar!

Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

28 maart, 2017

Kleine Plevier

Langs de Karel Doormanweg bij de Vijfsluizen in Schiedam zitten weer Kleine Plevieren. Dit kleine zoetwater getijdegebied is kennelijk voor Kleine Plevieren heel aantrekkelijk. Ik zag er van de week minstens 7. Broeden ter plaatse is natuurlijk een mogelijkheid. De vogel moet dan wel rekening houden met het getijde. Alleen de randen langs de oevers komen niet onderwater en kunnen in principe geschikt zijn om te broeden. Ook moeten ze de grote aantallen Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen  te slim af zijn. Ik ga het de komende tijd in de gaten houden! 

Voor meer info over de Kleine Plevier kijk dan op  Vogelbescherming

Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.