06 augustus, 2018

Zwarte kraai

De Zwarte Kraai is een flinke zwarte vogel met een glanzend zwart verenkleed en een zware snavel die ook bevederd is. Hij heeft een langzame vlucht waarbij de vleugels een ‘roeiende’ beweging maken. De Zwarte Kraai is door de jaren heen veel vervolgd vanwege   vermeende schade aan landbouwgewassen en klein wild. Al deze vervolging heeft weinig invloed gehad. Desondanks is het nog steeds een zeer algemene broedvogel. De Zwarte Kraai is een echte standvogel, alleen jonge vogels trekken rond. Hij broedt in allerlei gevarieerde terreinen, zoals akkers, weilanden en bossen. De Zwarte Kraai is echt een alleseter en eet afval,  zaden, bessen, insecten, ongewervelde op akkers,  amfibieën (tijdens paddentrek) eieren en kuikens. Op stranden ook mosselen en kleine vissen. Ze gooien soms krabben van grote hoogte te pletter, om ze daarna op te eten. In de herfst verzamelen ze zich in groepen om voedsel te zoeken, samen met Kauwen, Eksters en Roeken. Het mannetje en vrouwtje bouwen samen het grote komvormige nest, wat met aarde  bijeengehouden wordt. Het is meestal bekleed met een dikke laag wol of haar. Het vrouwtje broedt de vier tot zes eieren alleen uit en voedt de kuikens ook alleen op.  

 Zwarte Kraai - Carrion Crow - Corvus corone

 Zwarte Kraai - Carrion Crow - Corvus corone

 Zwarte Kraai - Carrion Crow - Corvus corone05 augustus, 2018

Sporenkievit in Wieringermeerpolder

Op woensdag 18 juli j.l. ben ik met Jan van der Meulen op stap geweest naar de Sporenkievit in de Wieringermeer polder. Dit is voor mij en Jan een nieuwe soort voor Nederland. Altijd de moeite waard. Als we aan komen zijn er reeds enkele 10-tallen vogelaars en fotografen aanwezig. De vogel zit heel ver weg en laat zich door de telescoop goed zien. Helaas kan ik alleen een bewijsplaatje maken.

 Sporenkievit - Spur-winged Lapwing - Vanellus spinosus
Gelukkig heb ik in mijn archief nog enkele opnamen die gemaakt zijn in Israël en Gambia. Deze foto's laten beter zien wat voor prachtige plevier de Sporenkievit eigenlijk is!

 Sporenkievit - Spur-winged Lapwing - Vanellus spinosus

 Sporenkievit - Spur-winged Lapwing - Vanellus spinosus

 Sporenkievit - Spur-winged Lapwing - Vanellus spinosus

 Sporenkievit - Spur-winged Lapwing - Vanellus spinosus
Later op de dag gaan we nog even naar de putjes van Petten. Daar is een grote kolonie Grote Sterns. Gelukkig is het hier eenvoudiger leuke plaatjes te schieten...

 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
Een paartje kluten bracht in de luwte van de kolonie grote sterns nog een legsel groot. De jongen waren al zelfstandig op zoek naar voedsel! Voor de bewaking waren natuurlijk nog steeds de ouders van groot belang.

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
 Grote Stern - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis
Alvast bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

11 juli, 2018

Slangenarend in de Biesbosch

Al enige dagen zit er in de Biesbosch een Slangenarend. Voor ons (Wim en ik) een buitenkans om er eentje in de buurt te zien. Bij aankomst waren we net te laat en was de vogel gevlogen. Gelukkig was de stellige verwachting van de aanwezige vogelaars dat de vogel wel weer terug zou komen. Dat gebeurde vrij snel! Heel mooi konden we het gedrag van de vogel zien. Eerst cirkelend en hoogte winnend, daarna biddend waarbij de vogel helemaal stilstond. De vogel zocht op dat moment de grond af naar een eventuele prooi die niet perse een slang hoeft te zijn! Enkele keren dook de vogel als een slechtvalk met samengevouwen vleugels naar de grond toe. Helaas vaak op een onbereikbare plek. Het was redelijk frustrerend dat de vogel steeds zeer hoog vloog of ver weg naar de grond dook. Een mooie vluchtopname maken was bijna niet mogelijk. In de middag ging het een klein beetje regenen. Dat was het sein voor de vogel af te dalen naar het bosje waar de vogel al een keer had overnacht. Snel reden we naar deze plek toe en konden hem prachtig in de boom fotograferen. Door de toestroom van fotografen verkast de vogel een paar honderd meter verder en ging op een nog betere plek (voor de fotograaf) zitten. Ook hier werd de drukte hem op een gegeven moment te veel! Opmerkelijk was dat vervolgens een zeearend en een visarend voorbij kwam. Dat bracht ons dagtotaal op 7 soorten roofvogels. Te weten slangenarend, visarend, zeearend, torenvalk, boomvalk, buizerd en bruine kiekendief. Het was weer een fantastische top dag met geweldige waarnemingen.  

Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus