07 oktober, 2019

Tuinvogels

Als de weersomstandigheden niet meewerken is er altijd nog mijn volkstuin waar ik bij elk zonnestraaltje terecht kan. Al is het vaak slechts een uurtje er is altijd wel wat te beleven. Vooral tijdens de trektijd kunnen er onverwachte gasten langskomen. Ik blijf vooral om deze tijd van het jaar alert. Op dit moment is de oogst nog niet zo groot maar denk ik toch de moeite waard om als tussenstand te laten zien.

Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus
Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus
 Koolmees - Great Tit - Parus major
 Koolmees - Great Tit - Parus major
 Koolmees - Great Tit - Parus major
 Koolmees - Great Tit - Parus major
 Koolmees - Great Tit - Parus major
 Koolmees - Great Tit - Parus major

Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula
Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula
Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula

Vink - Chaffinch - Fringilla coelebs
Vink - Chaffinch - Fringilla coelebs
Vink - Chaffinch - Fringilla coelebs
Vink - Chaffinch - Fringilla coelebs
Vink - Chaffinch - Fringilla coelebs

Kauw - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula
Kauw - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula
Kauw - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula
Kauw - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula
Kauw - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula

Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla

De koolmees met een kleurafwijking (melanistisch) is nog steeds aanwezig. Hij ziet er wel wat verfromfraaid uit en lijkt met de rui wat achter te lopen. Maar weet desondanks nog steeds een graantje mee te pikken.

Koolmees met kleurafwijking - Great Tit - Parus major
Vuurgoudhaan - Firecrest - Regulus ignicapillus
Vuurgoudhaan - Firecrest - Regulus ignicapillus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

01 oktober, 2019

Aalscholver


De aalscholver is een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Het is een forse, donkere watervogel met gehaakte snavel. Een goed instrument voor de visvangst. Hun vlucht is stevig en resoluut, ze vliegen in strakke lijn naar hun bestemming. Vertrouwd is ook het beeld van aalscholvers met gespreide vleugels om ze te laten drogen. Aalscholvers broeden in kolonies. De aalscholver lijkt een zwarte vogel. Feitelijk is het verenpak grotendeels diep bronsgroen. Elk veertje van de boven vleugels heeft een subtiel zwart randje. Dat geeft de vogel een ‘geschubd’ uiterlijk. In het voorjaar kleuren de vogels op hun mooist. De wangen en dijen zijn dan wit bevederd en de kruin en nek van zilverwitte manen voorzien. De onbevederde keel kleurt dan geel. Dit prachtkleed verdwijnt in de loop van het broedseizoen. In de kolonies erg luidruchtig. Diverse lage keelklanken; volwassen vogels roepen vaak "rraaaahhh", de jonge vogels kokken en kekkeren. Buiten broedseizoen zelden te horen. De broedperiode begint vroeg, soms al in december. Late broedsels tot in juni, kolonies dan tot eind augustus bezet. Tweede legsels vanaf half april, maar lagere aantallen. Broedt in kolonies, dicht bij visrijk water. In het binnenland in moerasbossen, aan de kust ook in duinen, kwelders en op eilanden. Broedt meestal in bomen, soms ook op de grond of in riet. Baltsritueel op nest, waarbij overvliegend vrouwtje wordt aangetrokken door onder meer de fel afstekende witte dijen. Nest van gemiddeld 3-4 eieren. Broedduur 27-31 dagen. Jongen vliegvlug na zo'n 50 dagen.
Gegevens ontleend aan Vogelbescherming.

25 september, 2019

Dwerggors, bonus voor de Bosgors

Gisteren werd er door Maarten Wielstra een Bosgors gemeld bij Noordwijkerhout. In eerste instantie werd door hem een dwerggorsachtige roep gehoord die neigde naar een roep van een zanglijster. Al roepend vloog de vogel (die groter was dan een dwerggors!) op en was voor hem de opvallend grijze stuit te zien. Een recorder nam op terwijl deze half onder het dekentje in een kinderwagen lag!! Gelukkig vloog de vogel erg dichtbij zodat een duidelijke geluidsopname gemaakt kon worden.
Wat een bijzonder verhaal. Een fantastische ontdekking die aangeeft dat je altijd alert moet zijn op bijzondere waarnemingen en moet proberen het bewijs te leveren het zij via een foto of via een geluidsopname. Via het sonogram van deze opname kon met zekerheid de dwerggors gedetermineerd worden.
De volgende dag werd de vogel weer terug gevonden. Voor mij natuurlijk een belangrijke reden om deze persoonlijke wereldsoort ook te twitchen.
Bij aankomt was het al een drukte van belang. De vogel was net weer gezien. Ik slaagde erin hem vliegend en ook kortstondig kruipend over de grond te zien. Helaas geen foto kunnen maken!
Regelmatig werd de vogel weer terug gevonden totdat de vogel definitief de ernaast gelegen woonwijk invloog. Op een gegeven ogenblik werd er weer een gorsachtige gezien die langs me heen vloog en dichtbij landde langs een grindwal. Helaas geen bosgors maar een dwerggors. Ook niet verkeerd! In ieder geval is de bosgors weer een nieuwe soort voor mij.

Dwerggors - Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors - Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors - Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors - Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors - Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.