14 april, 2024

Voorjaar

Gelukkig is de lente weer aangebroken. Hier en daar heb ik wat foto's gemaakt, zonder een specifiek verhaal, maar naar mijn mening zijn ze geslaagd en leuk om te delen. De afgelopen weken heb ik veel tijd doorgebracht met het fotograferen van ijsvogels in de Beukenhof. Nu de rust daar is teruggekeerd en er hopelijk binnenkort gebroed gaat worden, kan ik mijn aandacht weer eens op andere vogels richten.

Grote Canadese Gans - Canada Goose - Branta canadensis
Grauwe Gans   .   Greylag Goose  ·  Anser anser
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Rietgors   .   Common Reed Bunting  ·  Emberiza schoeniclus
 Velduil - Short-eared Owl  ·  Asio flammeus
Graspieper   .   Meadow Pipit  ·  Anthus pratensis
Witte Kwikstaart   .   White Wagtail  ·  Motacilla alba
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Rietzanger   .   Sedge Warbler  ·  Acrocephalus schoenobaenus
Fitis   .   Willow Warbler  ·  Phylloscopus trochilus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta
Pimpelmees   .   Eurasian Blue Tit  ·  Cyanistes caeruleus
Turkse Tortel    .    Eurasian Collared Dove  ·  Streptopelia decaocto
Kuifeend   .   Tufted Duck  ·  Aythya fuligula
Krakeend   .   Gadwall  ·  Mareca strepera
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Merel   .   Common Blackbird  ·  Turdus merula

Ekster   .   Eurasian Magpie  ·  Pica pica
Ekster   .   Eurasian Magpie  ·  Pica pica
Roodborsttapuit   .   European Stonechat  ·  Saxicola rubicola
Natuurlijk toch nog enkele ijsvogelfoto, maar dan wel met een zwarte achtergrond.

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

03 april, 2024

IJsvogels met lentekriebels

Opnieuw een blog over de ijsvogel! Regelmatig ga ik langs bij de ijsvogelkijkwand van de Beukenhof om te zien of er iets nieuws te beleven valt. Natuurlijk ben ik benieuwd naar eventuele ontwikkelingen. Er wordt nog steeds regelmatig gegraven in de nieuwe nestholte. Gisteren zag ik voor het eerst een paring plaatsvinden. Dit was al eerder waargenomen door andere vogelliefhebbers en fotografen, maar nu kon ik het zelf aanschouwen. Opmerkelijk was dat er geen voorspel plaatsvond, terwijl het normaal gesproken gebruikelijk is dat het mannetje een visje aanbiedt aan het vrouwtje als onderdeel van het paringsspel. Ik ben benieuwd of dit een vervolg krijgt en of er daadwerkelijk gebroed gaat worden. Ik blijf het nauwlettend volgen!
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog