05 mei, 2021

Vogelvaria

Soms maak je foto's die niet echt in een verhaal zijn te verpakken maar wel de moeite waard zijn om te laten zien... De volkstuin blijft natuurlijk trekken en staat altijd garant voor leuke foto's.

Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto

Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus

De voorjaarstrek van Dwergmeeuwen voltrekt zich voornamelijk langs de kust en volle zee. Gelukkig dwalen ze ook wel af naar het binnenland en kunnen we ze fotograferen.

Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus

Een prachtige Ransuil zien en fotograferen blijft altijd een hoogtepunt. Bedankt Wilma van Holten.

Ransuil - Long-eared Owl - Asio otus

De rietvogels laten zich weer volop zien...

Rietgors - Common Reed Bunting  ·  Emberiza schoeniclus
Rietzanger Rietzanger - Sedge Warbler -  Acrocephalus schoenobaenus
 Purperreiger - Purple Heron  ·  Ardea purpurea

Ook de weidevogels zijn alweer redelijk ver. Hopelijk weten de pullen die ik zag te overleven.

Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Witte kwikstaart - White wagtail - Motacilla alba 

Een doortrekker zoals de Tapuit is altijd weer een leuke verrassing.

Tapuit -  Northern Wheatear -  Oenanthe oenanthe

Een Kleine plevier in vlucht fotograferen is niet eenvoudig. Gelukkig gaf de vogel diverse herkansingen!

Kleine Plevier - Little Ringed Plover . Charadrius dubius

Vinken kleuren weer naar een uitbundiger zomerkleed.

Vink - Chaffinch - Fringilla coelebs

Kolganzen zijn bijna allemaal weer vertrokken.

Kolgans . Greater White-fronted Goose  ·  Anser albifrons

De Houtduif is een graag geziene gast in mijn tuin. Wil wel altijd het voer voor zichzelf houden!

Houtduif - Common Wood-Pigeon - Columba palumbus

Een Kleine Zilverreiger kan je het makkelijkst in Zeeland vinden.

Kleine Zilverreiger - Little Egret  ·  Egretta garzetta

Roodborstjes worden steeds tammer naarmate het jaargetijde vordert. Voeren is dan nog steeds wel belangrijk.

Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula

Een Temminckstrandloper is echt een bonus als je hem kan fotograferen.

Temmincks Strandloper - Temminck's Stint . Calidris temminckii

Een Koolmees blijf onder alle omstandigheden een prachtige vogel. Zou heel bijzonder zijn als de vogel zeldzaam was!

Koolmees - Great Tit - Parus major

De eerste Gierzwaluw is altijd weer een terugkomend jaarlijks hoogtepunt.

Een vrij rondvliegende Kwak bij Diergaarde Blijdorp mag je officieel meetellen als wilde vogel. Toch blijft het een beetje ongemakkelijk!

 Kwak  - Black-crowned Night Heron  ·  Nycticorax nycticorax

Parende Kluten.

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta

Een vliegende Eider lijkt me een mooie afsluiting van dit Blog

Eider - Common Eider . Somateria mollissima

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

02 mei, 2021

Grijze Junco Maasvlakte

Zaterdagmorgen zag ik op waarneming.nl de aankondiging dat er op de Maasvlakte een ongeringde Grijze Junco was ontdekt. Vorige week was er ook al eentje gevonden in Friesland. Voor mij echt een brug te ver!! Dit keer gelukkig veel dichterbij. Dit was natuurlijk een buitenkans mijn Nederlandlijst uit te bereiden. Nooit eerder zag ik er eentje in Nederland. Direct bij aankomst werd de vogel fouragerend op de grond door de aanwezige vogelaars aangewezen. Wow zo makkelijk gaat het meestal niet!!

De grijze junco (Junco hyemalis) is een Noord-Amerikaanse zangvogelsoort uit de familie van de gorzen. Het verspreidingsgebied van de Grijze junco beslaat bijna heel Noord-Amerika, op het midden en zuiden van Mexico na. Er worden diverse ondersoorten onderscheiden, elk met een iets andere kleuring. De Grijze junco wordt ongeveer 13 tot 17 cm lang. De vogel heeft een grijze kop en bovenzijde van de borst, een witte buik en donkerdere, grijsbruine vleugels. De toppen van de staartveren zijn wit, waarmee de vogel bij het vliegen goed herkenbaar is. De snavel is vaalroze van kleur. De kleuring is bij de mannetjes over het algemeen duidelijker ontwikkeld dan bij de vrouwtjes. De Grijze junco foerageert op de grond, waar het dier insecten en zaden zoekt. In het broedseizoen vormen de vogels paartjes, die samen van plukken haar of planten een schaalvormig, ongeveer 10 cm groot nest bouwen. Het nest bevindt zich in de lagere takken van bomen of struikgewas of op de grond, goed verstopt onder planten of struiken. De Grijze junco leeft in gemengd bos en naaldbos van de gematigde zone. De vogel komt veel voor in parken en tuinen, vooral als in de winter door mensen bijgevoerd wordt. Het verspreidingsgebied beslaat vrijwel de gehele Verenigde Staten, inclusief Alaska, Canada, en een deel van het noorden van Mexico. De noordelijke populaties trekken in de winter naar het zuiden om in het gebied rond de Golf van Mexico te overwinteren. In de zomer komen de dieren ook voor tot ver in de arctische zone, in het noorden van Canada, waar ze naartoe trekken om te broeden. 
Bron Wipekedia

Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis
Grijze junco - Dark-eyed Junco  ·  Junco hyemalis

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

27 april, 2021

Lepelaar kolonie

Ik heb me de laatste dagen kostelijk geamuseerd bij een kleine Lepelaar kolonie. Het is fantastisch om te zien in welke stadia van de broedcyclus ze zich nu bevinden. Van start nestbouw tot opvoeden van halfwas juvenielen en alles daar tussen in. Vooral het aan en af vliegen van Lepelaars met nestmateriaal is fascinerend om te zien. Ze zijn veel behendiger dan je denkt en kunnen prima tussen bomen en struiken laveren om het in aanbouw zijn de nest de bereiken. In dit Blog heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het fotograferen van vluchtbeelden en nestmateriaal verzamelen. Later in een volgend Blog ga ik aandacht besteden aan de eerste vliegoefeningen!  

De Lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders. Bron Vogelbescherming.nl

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.