04 februari, 2023

Rondje Zeeland

Vandaag staat voor ons vriendengroepje een rondje Zeeland op het programma. Gemakshalve worden natuurlijk ook de Zuid-Hollandse eilanden meegenomen. Gevoelsmatig horen ze bij Zeeland echter de grens ligt toch ergens halverwege de Brouwersdam. Op Goeree gaan we eerst even kijken bij de haven van Stellendam. Hier opmerkelijk veel Futen naast de gebruikelijke soorten. Als we door het achterland van het Havenhoofd rijden zien we een Bonte strandloper. Ogenschijnlijk niet op zijn plaats in dit akkerland. Verderop zien we naar verwachting de al enkel dagen aanwezige Koereigers. Geen enkele Koe te zien, maar de deerde ze niet. Er werden regelmatig insecten uit het weiland gepikt. Leuk voor ons was dat ze best wel tam waren. In Polder Het West Nieuwland bij Ouddorp leverde weer een Sneeuwgans op. Deze geringde vogel wordt hier regelmatig gezien. Bij de Brouwersdam onze volgende bestemming leverde veel eendachtigen op alleen allemaal heel ver weg en niet fotografeer baar. Gelukkig werkte de Kuifduiker wel mee voor een paar bruikbare foto's. Langs de Stolpweg zagen we regelmatig Kleine Zilverreigers. Waarvan sommigen totaal niet schuw. Bij de Stompe toren zien we aan de waterkant nog een Oeverpieper die we vanuit de auto prima konden fotograferen. Het hoogtepunt van de dag was een groepje Strandleeuweriken. Eigenlijk te ver voor een goede foto! In de omgeving van Zonnemaire zagen we een enorme groep Wilde- en Kleine zwanen in gezelschap van Toendrarietganzen. Dit maakte ons rondje Zeeland compleet!!

Bonte Strandloper   .   Dunlin  ·  Calidris alpina

Westelijke Koereiger   .  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis

Westelijke Koereiger   .  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis

Westelijke Koereiger   .  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis


Sneeuwgans   .   Snow Goose  ·  Anser caerulescens

Kuifduiker   .   Horned Grebe  ·  Podiceps auritus

Kuifduiker   .   Horned Grebe  ·  Podiceps auritus

Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Oeverpieper   .   European Rock Pipit  ·  Anthus petrosus

Strandleeuwerik   .   Horned Lark  ·  Eremophila alpestris

Wilde Zwaan   .   Whooper Swan  ·  Cygnus cygnus

Wilde Zwaan   .   Whooper Swan  ·  Cygnus cygnus

Wilde Zwaan   .   Whooper Swan  ·  Cygnus cygnus


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

15 januari, 2023

Dwerggors Krabbenplas Vlaardingen

Regelmatig ben ik op zoek geweest naar de Dwerggors bij de Krabbenplas in Vlaardingen. Steeds was ik net te laat of te ongeduldig om er langdurig naar te zoeken. Op waarneming.nl gezien dat de vogel meestal redelijk vroeg op de dag werd gezien. Zo ook vandaag. Met een flinke groep vogelaars werd de vogel gevonden bij het begin van het wandelpad vanaf Restaurant Jofel. Helaas was de pret snel voorbij toen er een jogger nietsvermoedend rakelings langs de vogel liep!! Voorzien van een koptelefoon was de man ook niet aanspreekbaar helaas... De vogel vloog op en verdween in het riet. Jammer Gelukkig kon ik vooraf de vogel nog redelijk fotograferen. 

Eigenlijk was ik niet tevreden met het resultaat. Onder betere omstandigheden heb ik een paar keer geprobeerd nieuwe opnamen te maken. De oorspronkelijke foto's heb ik verwijderd en nieuwe betere geplaatst.

De soort broedt in de Euraziatische taiga, van Finland oostwaarts tot in Siberië en overwintert in het noorden van India, zuidoost China en het noorden van Zuidoost-Azië. Het leefgebied bestaat uit open plekken in het bos en ook montaan berkenbos met verspreid staande sparren, vaak in de buurt van water. De dwerggors is in Nederland een dwaalgast die sinds 1967 bijna jaarlijks wordt waargenomen of gevangen door ringers. Tussen 2000 en 2013 zijn er 17 bevestigde waarnemingen. De Dwergors heeft in haar broedgebied de voorkeur aan moerassige toendra met verspreide boompjes. Ze broedt op de grond onder een struik. Het nest bestaat uit een kommetje van mos en gras, gevoerd met fijner materiaal zoals haar. Het legsel bestaat uit 4 of 5 bleekblauwe of -groene donkerder gevlekte eitjes die 19 millimeter groot zijn. In gunstige jaren, of als het eerste broedsel verloren gaat kan er een tweede broedsel voorkomen. De jongen worden in elf of twaalf dagen door het vrouwtje uitgebroed, en blijven 6 tot 8 dagen, en soms nog langer in het nest. Ze worden door beide ouders verzorgd.  Bron: Wikipedia.nl 

Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Dwerggors   .   Little Bunting  ·  Emberiza pusilla
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

13 januari, 2023

Roodhalsgans bij Zuidland - Polder Biert (ZH)

Ik ben al lang op zoek naar een mogelijkheid een Roodhalsgans te fotograferen. Vorige week zaten er 3 in Midden Delfland. Helaas ver weg maar dit was voor mij wel een eerste ooit keer dat ik er drie tegelijk zag! Vandaag deed zich weer een nieuwe mogelijkheid voor. Bij Zuidland waren er ook drie gezien. Het kan bijna niet anders,  het zijn dezelfde drie van Midden Delfland. Ik had niet veel tijd omdat het zou gaan regenen. Via het onvolprezen waarneming.nl en de bijbehorende route had ik ze heel snel gevonden. Gelukkig kon ik ze vanuit de auto fotograferen! Natuurlijk waren de lichtomstandigheden vanwege de aankomende regen niet ideaal. Desondanks een korte maar wel leuke ervaring die alle moeite waard was.

Broedt vanaf juni in kleine kolonies. De jongen zijn eind augustus/begin september vliegvlug. Maakt een ondiep nest van planten, bekleed met donkergrijze donsveren en grassen. Het vrouwtje broedt 23 tot 25 dagen, het mannetje bewaakt nest en omgeving. Na 35 tot 42 dagen zijn de jongen vliegvlug. Roodhalsganzen broeden op de hoog-arctische toendra's aan de kust of in rivierdelta's. Het leefgebied bestaat uit korte stevige plantengroei met dwergberk en korstmossen. Vaak broeden roodhalsganzen in kolonies, dicht bij het nest van een roofvogel, zoals slechtvalk of ruigpootbuizerd. Deze houden roofdieren op afstand. Een vegetarisch menu van grassprieten, jonge scheuten van veenpluis en andere groene plantendelen. Ook wel waterplanten (vooral in de winter). In de winter ook oogstresten (mais, granen en aardappelen) op akkers en gras op voedselrijke weilanden. Roodhalsganzen zijn in Europa alleen in de winter waar te nemen. De broedgebieden liggen op de koude Midden-Siberische toendra's. De vogels vertrekken eind september en overwinteren rond de Zwarte Zee, Kaspische zee en het Oeralmeer. In Europa bevinden de grootste concentraties zich in Roemenië en Bulgarije. In Nederland is de roodhalsgans een vrij zeldzame wintergast: van het kleine deel van de roodhalsganzen dat doorvliegt naar West-Europa belanden slechts enkele vogels in Nederland. Bron: Vogelbescherming.nl

Roodhalsgans   .   Red-breasted Goose  ·  Branta ruficollis
Roodhalsgans   .   Red-breasted Goose  ·  Branta ruficollis
Roodhalsgans   .   Red-breasted Goose  ·  Branta ruficollis
Roodhalsgans   .   Red-breasted Goose  ·  Branta ruficollis
Roodhalsgans   .   Red-breasted Goose  ·  Branta ruficollis
Roodhalsgans   .   Red-breasted Goose  ·  Branta ruficollis
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.