22 januari, 2022

Geelsnavelduiker in de haven van Stelledam

Zaterdagochtend neem ik altijd de tijd voor de dikke zaterdagbijlage van de krant. Heerlijk met een kopje koffie helemaal op je gemak!! Op een gegeven ogenblijk komt er een mailtje binnen over een Geelsnavelduiker in de haven van Stellendam. Wow dat is best wel heel bijzonder. De laatste keer dat ik er eentje zag was op 4 januari 1996 bij de Reeuwijksche Plassen - Plas Ravensberg (Zuid-Holland). Toen kon ik geen foto maken. De afstand was destijds veel te groot. De kans om er nu eentje te maken was heel groot omdat duidelijk werd dat er inmiddels al prachtige foto's waren geplaatst op waarneming.nl. Dus heel snel naar Stellendam. Bij aankomst was het al een drukte van belang. Al snel kon ik ook de vogel oppikken en de eerste foto's maken. Wat een prachtige vogel! Al snel zwom de vogel richting sluizen waar de mogelijkheden om een goede foto te maken weer wat groter was.

Hoe het met de vogel af gaat lopen is niet bekend. De vogel maakte op mij geen frisse indruk. Mogelijk vogelgriep. Gelukkig werd er nog wel door de vogel een krabbetje gevangen. Dat geeft hoop!

Broedt langs noordkust van Rusland, Alaska en Canada; blijft ‘s winters gewoonlijk in (sub)arctische kustwateren van de Noordwest- en Noordoost-Pacifische Oceaan en Noordwest vanaf Noorwegen. De soort wordt in het algemeen ‘s winters langs de kust vastgesteld, van oktober tot april, vooral in januari-februari. Er zijn enkele gevallen in het Hollandse plassengebied; één vogel overzomerde van januari tot eind september 1980. De soort werd tweemaal vóór 1946 gezien en er vond een buitengewone influx van negen individuen plaats tijdens de (strenge) winter van 1978/79. Bron Dutch Birding.nl

Voor meer info zie DutchAvifauna.NL

Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Geelsnavelduiker - Gavia adamsii 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

18 januari, 2022

Sijsjes op bezoek in mijn Volkstuin

Vandaag kwam er een klein groepje Sijsjes langs op mijn Volkstuin. Deze altijd vrolijk kwetterende vogeltjes kunnen kennelijk ook in mijn berkebomen voedsel vinden. We kunnen er nog een paar maanden van genieten voordat ze weer vertrekken naar noordelijker en oostelijker gelegen bosgebieden. 

Iedere winter vertoeven er flinke aantallen sijzen in Nederland. Sijzen zijn zowel polder- als bosvogels. In polders vind je ze vooral in elzensingels, vaak samen met putters. Daar doen ze zich tegoed aan elzenzaad. Acrobatisch hangend aan de ‘proppen’ laten ze zich dan goed bekijken. Op zonnige winterdagen zingen de sijzen in koor. Als ze besluiten te broeden – en dat kan al in februari zijn – geven de mannetjessijzen zich over aan vlinderachtige baltsvluchten onder gezang dat vol zit met imitaties van andere vogels. Ze broeden in wisselende aantallen in ons land, op basis van instroom uit het oosten. De Sijs is een contrastrijke vinkensoort. Mannetje Sijs is opvallend geelgroen gekleurd met zwarte kruin, kin en vleugelstrepen. Het vrouwtje is meer grijsgroen en gestreept. Vleugels van beide zijn zwart met contrasterende gele vleugelstreep. Het korte, gevorkte staartje heeft ook gele staartzijden. Groepen foeragerende Sijzen kunnen variëren van enkele vogels tot een paar honderd en zijn vaak luidruchtig. De Sijs heeft een golvende vlucht. Bron: Vogelbescherming.nl 

 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
 Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus

Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
Sijs   .   Eurasian Siskin  ·  Spinus spinus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

15 januari, 2022

Bruine Boszanger bij Kinderdijk

Hemelsbreed ongeveer een 500m vanaf de Purperkoet in Alblasserdam zit nog een zeldzaamheid. Het gebeurt wel vaker als een bepaalde zeldzame soort vaak wordt bezocht dat er dan bij toeval ook in de directe omgeving hiervan een andere zeldzaamheid opduikt zoals in dit geval een Bruine Boszanger. Als zoveel vogelaars die dezelfde route lopen dan kan het niet missen of de vogel wordt ontdekt! 

De vogel liet zich goed horen (een soort smakkend geluid) maar des te moeilijker fotograferen. Het is een echte skulker. De vogel zat heel diep in het struikgewas langs de waterkant. Zeer spaarzaam kwam de vogel slechts enkele seconden in beeld. dat waren de momenten dat je hem kon fotograferen. Uiteindelijk lukte het enkele bewijsplaatjes te maken. Het was eigenlijk voor het eerst dat ik deze vogel wist te fotograferen.

Bruine Boszangers broeden in Siberië vanaf de Ob-rivier verder oost tot in Sakhalin en zuid tot in Mongolië, ze overwinteren in Noord-India en Zuidoost-Azië. Ze leiden soms een zwervend bestaan en doen dan ook West-Europa wel aan. Zeer zelden verblijft er dan een enkele Bruine Boszanger in Nederland. 

Bruine Boszanger   .   Dusky Warbler  ·  Phylloscopus fuscatus
Bruine Boszanger   .   Dusky Warbler  ·  Phylloscopus fuscatus
Bruine Boszanger   .   Dusky Warbler  ·  Phylloscopus fuscatus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.