11 juli, 2018

Slangenarend in de Biesbosch

Al enige dagen zit er in de Biesbosch een Slangenarend. Voor ons (Wim en ik) een buitenkans om er eentje in de buurt te zien. Bij aankomst waren we net te laat en was de vogel gevlogen. Gelukkig was de stellige verwachting van de aanwezige vogelaars dat de vogel wel weer terug zou komen. Dat gebeurde vrij snel! Heel mooi konden we het gedrag van de vogel zien. Eerst cirkelend en hoogte winnend, daarna biddend waarbij de vogel helemaal stilstond. De vogel zocht op dat moment de grond af naar een eventuele prooi die niet perse een slang hoeft te zijn! Enkele keren dook de vogel als een slechtvalk met samengevouwen vleugels naar de grond toe. Helaas vaak op een onbereikbare plek. Het was redelijk frustrerend dat de vogel steeds zeer hoog vloog of ver weg naar de grond dook. Een mooie vluchtopname maken was bijna niet mogelijk. In de middag ging het een klein beetje regenen. Dat was het sein voor de vogel af te dalen naar het bosje waar de vogel al een keer had overnacht. Snel reden we naar deze plek toe en konden hem prachtig in de boom fotograferen. Door de toestroom van fotografen verkast de vogel een paar honderd meter verder en ging op een nog betere plek (voor de fotograaf) zitten. Ook hier werd de drukte hem op een gegeven moment te veel! Opmerkelijk was dat vervolgens een zeearend en een visarend voorbij kwam. Dat bracht ons dagtotaal op 7 soorten roofvogels. Te weten slangenarend, visarend, zeearend, torenvalk, boomvalk, buizerd en bruine kiekendief. Het was weer een fantastische top dag met geweldige waarnemingen.  

Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle - Circaetus gallicus

10 juli, 2018

Vliegende Lepelaars en Alscholvers bij het Quackjeswater

Ik ken geen betere plek dan het uitzichtpunt bij het Quackjeswater in Rockanje als je op een comfortabele manier vliegende Lepelaars en Aalscholvers wilt fotograferen. Altijd heel leuk voor een tussenstop.  

Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Ook al vliegvlugge juvenielen laten zich niet onbetuigd. Let op de vleeskleurige snavel en de zwarte vleugelpunten voor het onderscheid met de volwassen exemplaren. Daarnaast ontbreekt de geel/oranje keelvlek. 

Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
 Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

06 juli, 2018

Staartmezen groepje komt even langs

Vorige week kwam er in mijn volkstuin een groepje staartmezen langs. Minstens 10 vogels maakten hiervan deel uit. Ik zag voornamelijk jonge exemplaren. Leuk dat ze na het uitvliegen nog even gezellig bij elkaar blijven!

Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Staartmees - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

24 juni, 2018

Woudaap

De afgelopen week heb ik weer eens een keer de Woudaapjes opgezocht die gelukkig nog elk jaar terugkeren naar hun broedplek in onze omgeving. Gelukkig vertelt een aanwezige fotograaf waar de nestplaats is en kan ik me concentreren op de plek waar de jongen gevoed worden. Dat er inmiddels jongen zijn is wel duidelijk. De ouders vliegen regelmatig heen en weer om de jongen te voeden. Die regelmaat kan ook betekenen dat er soms wel een uur of meer tussen  de voederbeurten in zit. Het is dus een kwestie van geduld. Vooral het moment dat de vogel na het voeren weer omhoog komt is belangrijk de camera dan te fixeren op deze plek. De vogel vliegt dan kortstondig even recht omhoog. Dat is het moment om de vogel te fotograferen.  

Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

19 juni, 2018

Blauwe reiger ruziet met Ooievaar

Soms kan je om de hoek al het nodige beleven! Vanmorgen op weg naar mijn volkstuin zag ik langs de waterkant een Ooievaar en Blauwe reiger. Beide liepen op een gegeven moment zoekend naar voedsel naar elkaar toe. Ik was benieuwd wie er op zij zou gaan en bleef de gebeurtenissen volgen.

Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia


De Blauwe reiger, die een stuk kleiner is, bleek toch dominant over de ooievaar. Een aanval deed de ooievaar terugdeinzen.

Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
De Ooievaar herpakte zich en nam ook een dreighouding aan. De Blauwe reiger hield meteen even in.

Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Meteen werd de tegenaanval ingezet. De ooievaar ging een klein stukje verder aan de waterkant  zitten en pakte een stuk nestmateriaal. Weer ging de Blauwe reiger in de aanval...

Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea en  Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Uiteindelijk werd dit de Ooievaar te machtig en hij koos het hazenpad.

Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.