02 november, 2008

De IJsvogel

Natuur in onze omgeving

Publicatie in  MAASSTAD weekbladen 11-2008


De natuurwaarden van de Poldervaart zijn belangrijk voor onze omgeving en zeker ook voor de IJsvogel die zich er  helemaal thuis voelt. Het water is helder en er zijn over het water hangende takken waar hij graag op de uitkijk naar prooi zit te spieden. Als je langs de Poldervaart wandelt en je begint bij de Vijfsluizen, dan zie je daar een hele mooie plas waar je naast watervogels als de Fuut, Slob-,Tafel- en Kuifeend ook de IJsvogel kunt zien. Bij de Beukenhof zijn er bosvogels te zien zoals de Groene Specht, Grote Bonte Specht en Vlaamse Gaai en langs de singels, als je geluk hebt, ook weer de IJsvogel. Het volkstuinencomplex en het verderop gelegen Princes Beatrix Park is een waar vogeleldorado. Voorbij de spoorbrug,   langs de   Kandelaarweg,  is een nieuwe recreatieplas aangelegd die broedgelegenheid biedt aan watervogels. Ook hier is regelmatig een IJsvogel te zien. Aan de andere zijde van de weg is een “helofytenfilter” gerealiseerd met als doel op een natuurlijke manier, met waterplanten, het oppervlaktewater te reinigen! Ook dit gebied gaat zeker vogels aantrekken. Lepelaars hebben het al ontdekt en zie je regelmatig voedsel zoeken. Waar de Poldervaart in de Schie uitmondt, tot aan de Doenbrug over de Schie, is een moerasgebied ontstaan. Hier zie en hoor je in de lente Kleine Karekiet, Rietzanger, Roerdomp, Blauwborst, Rietgors, Koekkoek, Tuinfluiter en zelfs ook Snor en Sprinkhaanzanger. Ga er eens op uit en wandel langs de Poldervaart! Een IJsvogel, die als een blauwe schicht voorbij schiet, kan je beloning zijn! 


Geen opmerkingen: