19 juni, 2017

Zomertortel

Gelukkig zijn er nog steeds Zomertortels te vinden in onze omgeving. Het worden er wel elk jaar steeds minder. Het is de vraag of ze op den duur overleven in Nederland.
Ze broeden vanaf vanaf half mei tot eind juli. Ze hebben 2-3 legsels per jaar, maar door voedselgebrek soms maar 1 legsel. Per legsel 2 (soms 3) eieren. Broedt in open, veelal jong bos, kleinschalig cultuurlandschap met dichte grote struiken, niet (meer) in bebouwde omgeving. Broedduur 13-16 dagen. Jonge vogels zijn vlieg vlug na 25-30 dagen.
Zijn voedsel zoekt de Zomertortel op akkers en weilanden en in gevarieerde kruidenvegetatie. Het voedsel bestaat uit zaden, granen en knoppen en bladeren van kruiden. De eerste paar dagen worden de jongen gevoed met 'melk' uit de krop van beide ouders.
De zomertortel is de enige in ons land voorkomende duivensoort die elders overwintert. Zomertortels trekken in september-oktober weg in zuidwestelijke richting, via West-Frankrijk en het westelijk Iberisch schiereiland naar tropisch West-Afrika. Eind april of begin mei keren onze broedvogels weer terug.
In agrarisch cultuurlandschap bestaat gebrek aan nestgelegenheid (dichte hoge struwelen) en vooral voedsel (verdwijnen graanakkers en kruidenrijke hooilanden). Verder zijn de omstandigheden in de overwinteringsgebieden in Afrika verslechterd. Daarnaast vormt jacht langs de trekroute naar Afrika een probleem.
De zomertortel staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.
Gegevens en tekst ontleend aan de website van Vogelbescherming

Palmtortel - Laughing Dove - Streptopelia senegalensis
Palmtortel - Laughing Dove - Streptopelia senegalensis
Palmtortel - Laughing Dove - Streptopelia senegalensis
Palmtortel - Laughing Dove - Streptopelia senegalensis
Palmtortel - Laughing Dove - Streptopelia senegalensis

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

4 opmerkingen:

Maria zei

Hoi Ben,
een buitenkansje om een zomertortel goed voor de lens te krijgen.
Goed benut, prachtig!
Ik heb ze constant gehoord en in de verte gezien op Lesbos,
maar hier.....het laatst twee jaar terug op Texel.
Ze zijn inderdaad wel heel zeldzaam!
Groetjes,
Maria

Tinie zei

Ik heb deze nog nooit in het echie gezien Ben.
Fijn dat je ze ziet en zo mooi kon fotograferen.
Groetjes Tinie

Bert Van Bommel zei

hallo Ben
Leuk dat deze Zomertortel voor ons zo dichtbij zit.
Is ook gewoon een hele mooie Duivensoort.
Je hebt hem heel mooi kunnen fotograferen.
Groet Bert

Rob Wijn zei

Hallo Ben,
Prachtig die Zomertortel en lekker dichtbij !mooie platen
Gr Rob