16 februari, 2012

Dwerggans in Strijen

Vandaag ben ik weer eens op pad gegaan naar Strijen. De omgeving is een heel goed ganzengebied waar ook regelmatig Dwergganzen worden gezien zo ook vandaag. Langs de Vlaamse weg zat een klein groepje van 5 Dwergganzen tussen de duizenden Brandganzen. Vanachter de auto lukte het me enkele leuke opnamen te maken.
Dwerggans (Anser erythropus)
De Dwerggans (Anser erythropus) is een vrij zeldzame gans die wereldwijd sterk in aantal afneemt. Hij lijkt op de Kolgans, maar is iets gedrongener en de kop is iets ronder en het voorhoofd steiler. De volwassen vogel heeft een opvallende gele oogring en een roze snavel. In 1979 startte in Zweden een introductieprogramma. Uit een fokgroep werden eieren gehaald en kunstmatig bebroed. In de laatste fase van het broeden werden de eieren overgedragen aan halfwilde Brandganzen. De jonge Dwergganzen werden als eigen kuikens geadopteerd door de Brandganzen. Deze Brandganzen en hun pleegkuikens werden losgelaten in Zweeds Lapland, in de habitat van de Dwerggans. De Brandganzen vertoonden hun normale trekgedrag en vlogen in het najaar (met hun pleegkinderen) naar het zuiden, vaak naar Nederland. Op deze manier zijn tussen 1981 en 1989 172 dwergganzen geherintroduceerd. De Dwerggans was voor 1980 in Nederland een uiterst zeldzame wintergast, die hoogstens één keer per jaar werd gezien. Dankzij het Zweedse herintroductie programma steeg het aantal waarnemingen vooral in de maanden december, januari en februari. Sindsdien neemt het aantal winterwaarnemingen geleidelijk toe met meer dan 5% per jaar, tot jaarlijks enkele tientallen. 

Gegevens ontleend aan Wikipedia.Geen opmerkingen: