14 augustus, 2014

Allerlei

Afgelopen woensdag zijn we weer eens een keer naar Zeeland gegaan om te vogelen. Het hoogtepunt was ongetwijfeld een Roodhalsgans in de Prunjepolder. Helaas te ver weg voor een redelijke foto. Natuurlijk waren er overal veel steltlopers te zien. Hieronder een kleine selectie.

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta

Zwarte Ruiter - Spotted Redshank - Tringa erythropus

Oeverloper - Common Sandpiper - Tringa hypoleucos

Ook de Witte Kwikstaart was overal in flinke aantallen te zien.

Witte Kwikstaart - White Wagtail - Motacilla alba

Vanmorgen in de Vockestaert de juveniele Grauwe Klauwier terug gevonden op aanwijzingen van Loes Willebrand die de vogel gisteren ontdekte. Zeer waarschijnlijk één van de jongen van het broedsel uit het gebied de Kandelaar.

Grauwe Klauwier - Red-backed Shrike - Lanius collurio


Heel leuk was ook de overvliegende Juveniele Purperreiger waar Karel Hoogteyling me op attent maakte.

 Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea

 Purperreiger - Purple Heron - Ardea purpurea

Twee wandelaars op zoek naar bijzondere planten maakte mij er op attent dat er Goudknopjes in het gebied van de Vockestaert te vinden zijn. Gezamenlijk zijn we er naar toe gelopen. Best wel zeldzaam!! In ieder geval een rode lijst soort!

Goudknopje Cotula coronopifolia

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog.

11 augustus, 2014

Broedgeval van Grauwe Klauwier in Schiedam

Inleiding
Op vrijdag 23 mei ontdekte Just Palm een paartje Grauwe Klauwieren op een afgelegen plek in Schiedam. Een fantastische ontdekking. Heel uniek in onze omgeving. Gelukkig werd ik ook gekend in deze waarneming. In kleine kring werd besloten om dit mogelijke broedgeval geheim te houden. Waarneming.nl werd gevraagd om eventuele waarnemingen die gedaan zouden worden door een niet ingewijde op verborgen te zetten en een embargo in te stellen. Grauwe Klauwieren zijn in Nederland zeer zeldzame broedvogels. Voornamelijk in het oosten van het land in Drenthe in het Bargerveen zijn er kleine aantallen te vinden. De vogels zijn zeer kwetsbaar voor verstoring en niet iedereen kan zich beheersen als er gefotografeerd gaat worden. Gelukkig was er vanaf het pad, waar regelmatig personen voorbij liepen, een goed zicht op de vogels die regelmatig op ca. 100m te zien waren. De eerste  foto's zijn op 25 mei door mij genomen. 

Mijn voornemen en dat van enkele andere personen die regelmatig in het veld zijn is er dagelijks een kijkje te nemen en eventuele verstoring te voorkomen. De komende tijd ben ik zoveel mogelijk naar de plek toe gegaan en heb de bijzonderheden bijgehouden. De kwaliteit van de foto's is helaas in het algemeen heel matig i.v.m. de grote afstand die ik in acht heb genomen. Het vastleggen van bijzonderheden was belangrijker dan de kwaliteit van de foto's.

25 mei 2014
Aan het begin van de avond ben ik weer even ter plaatse. Al snel vind ik de Grauwe Klauwieren vlakbij hun favoriete bramenstruik. Opvallend aan het gedrag van de Grauwe Klauwieren is het feit dat ze echt gezamenlijk optrekken en nooit ver uit elkaars buurt zijn. Ook als ze verder naar achteren vliegen trekken ze gezamenlijk op. Het vrouwtje is hierbij leidend. Waarschijnlijk is er nog geen sprake van een broedgeval. Even afwachten of daar sowieso iets van te merken is.

28 mei 2014
Eergisteren met Wim Eshuis naar de Roodmus van Katwijk geweest. Leuke soort. Gisteren gehele dag regen. Geen weer om te gaan kijken. Vanmorgen voor het eerst weer even gegaan. Ja hoor, ze zijn er nog.
Weer allebei gezien.

29 mei 2014
Vanmorgen weer geweest. Kwam Just Palm onderweg nog tegen. Hij zag ze beiden voor het eerst noordelijk van het pad en dichtbij. Een reden voor mij om er zo snel mogelijk naar toe te gaan. Kon ze aanvankelijk niet vinden ten noorden van het pad. Later zag ik het mannetje toch weer aan de zuidzijde. Ook het vrouwtje liet zich weer zien! Het blijft gissen of er al sprake is van een nestje met jongen of dat de gehele cyclus nog moet beginnen. Als de vogels nog broeden dan zou je het vrouwtje toch veel minder moeten zien!

1 juni 2014
Het vaakst laat het mannetje zich zien. Wel altijd op grote afstand.


3 juni 2014 
Hier het paartje  in één beeld.11 juni 2014
Het makkelijkst is toch het mannetje te zien.


25 juni 2014

Een voorlopig laatste blik op het mannetje. Het vrouwtje laat zich steeds minder vaak zien. Mogelijk vanwege het broeden??? Van 27 juni tot 8 juli ben ik met een cruisevakantie naar IJsland en kan dus geruime tijd dit mogelijke broedgeval niet volgen.

9 juli 2014
Op 9 juli werd Door Karel Hoogteyling voor het eerst een juveniel gezien dat gevoerd werd. Dit juveniel ziet er uit als het vrouwtje maar met een veel kortere staart en een lichte ondersnavel en geschubde bovendekveren.

10 juli 2014
Vanmorgen weer voor het eerst na mijn cruise naar IJsland weer naar de plek van de Grauwe Klauwieren. In gezelschap van Loes, Karel en Just zien we zelfs 3 juvenielen die regelmatig worden gevoerd. Het vrouwtje komt even iets dichterbij en kan in leuk fotograferen. Eén van de jongen laat zich even goed zien in de dode takkenbos waar in de buurt vermoedelijk het nest was gemaakt.12 juli 2014

Vandaag ben ik jarig. Toch nog even tijd gevonden om bij de Grauwe Klauwieren te kijken.


Juveniel. Let op de korte staart.

Bovenin het mannetje en onderin een juveniel.
13 juli 2014 
Dit keer laat het mannetje zich redelijk dichtbij zien.20 juli 2014
In de ochtend zie ik tot mijn grote schrik dat er gemaaid is. Een grote baan is er gemaaid vanaf de hoogspanningsmast tot de sloot. Deze bevind zich op ongeveer 25 meter van de vermoedelijke nestplaats. Ook is er een baan langs de sloot gemaaid tot voorbij de nestplaats helemaal naar de sloot langs de spoorbaan. Na telefonisch overleg met Karel bleek hij al op de hoogte. Vermoedelijk is er op 19 juli j.l. gemaaid. Loes Willebrand heeft dit opgemerkt en meteen doorgegeven aan Karel. Karel heeft toen meteen actie ondernomen naar de terreinbeheerder de GHZ. Ook de Bijzondere Opsporingsambtenaar zou een extra oogje in het zeil houden en er is een hek met bord verboden toegang geplaatst.

Het is een vreselijk gezicht om de gemaaide paden te zien die rechtstreeks naar de nestplaats leiden.


Gelukkig zie ik dat de drie jongen normaal gevoerd worden door beide ouders en heeft het ogenschijnlijk geen invloed op het gedrag. Gelukkig zijn de jongen vlieg vlug en minder kwetsbaar. Het vrouwtje komt dit keer even dichterbij...
23 juli 2014
Wederom ga ik naar de Grauwe Klauwieren. Het werkt echt verslavend om dit broedgeval te volgen. Onderweg kom ik Peter Santbrink tegen. Zijn doel was een Boomvalk te spotten vlakbij de plek van de Grauwe Klauwieren!! Peter is best betrouwbaar dus vertel ik hem maar van de Grauwe Klauwieren. Samen kijken we op de heuvel van de hoogspanningsmast  naar de klauwieren. Al snel zien we er 5 dicht bij elkaar in de dode boom. Peter telt er echter 6 er zit er nog eentje iets lager. Vol ongeloof kan ik het alleen maar bevestigen toen ik door zijn telescoop keek. Snel maakte ik wat bewijsplaatjes.
Ongelofelijk dat we dit kennelijk allemaal over het hoofd hebben gezien de afgelopen weken!!! Er is natuurlijk nog een uiterst kleine kans dat zich een juveniel van elders heeft aangesloten bij dit clubje, echter zou dit door de ouders getolereerd worden?28 juli 2014
Vanmiddag kwamen ze eindelijk wat dichterbij. Leuk was het om te zien dat de juvenielen zelf ook prooi vingen en dus niet meer zo afhankelijk zijn van hun ouders. Maximaal 3 juvenielen gezien.

29 juli 2014
Ver weg zie ik bijna de hele familie compleet. Het mannetje bovenin samen met 4 juvenielen.


Tot mijn grote geluk komt er ook eentje dichterbij tot zelfs vlakbij het hek. Eindelijk kan ik de foto's maken zoals ik het zelf graag wil...2 augustus 2014
Vandaag zie ik heel ver weg, dus weer een paar matige foto's,  maar maximaal 3 Grauwe Klauwieren. Het mannetje en twee juvenielen. Het vrouwtje zie ik niet meer. Zou ze 2 juvenielen hebben meegenomen en zit ze elders in het gebied?3 augustus 2014
Vandaag zie ik ver weg maar 1 Grauwe Klauwier hoogstwaarschijnlijk een juveniel. Zou het kunnen dat de rest al is weggetrokken? Het lukt me niet er een foto van te maken en de vogel laat zich maar kort zien. Gelukkig zie ik bij de bekende plek langs de Woudweg  in de schemering weer een Steenuil en maak ik onder matige lichtomstandigheden een foto. Dat is lang geleden! Een leuke pleister op de wonde...

Resumé
Niet alle dagen dat ik er was zijn vermeld in dit Blog. Ik ben veel vaker op bezoek geweest, soms wel dagelijks. Het was een leuke ervaring om dit broedgeval te volgen. Nog nooit heb ik zo intensief een vogel gevolgd. Hopelijk zijn ze trouw aan hun broedgebied en komen ze volgend jaar weer terug. De situatie in hun broedgebied gaat wel drastisch veranderen omdat er in het najaar een gasleiding aangelegd gaat worden. Hierbij zal een volledige strook van alle begroeiing worden ontdaan. Precies de plek waar vermoedelijk het nest was gemaakt. Op zich misschien niet ongunstig om dichtgroeien van het gebied te voorkomen en de diversiteit te behouden. De toekomst zal het uitwijzen.

Alvast weer bedankt voor het bezoek van dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

P.s. op 12 augustus 2014 toch nog een juveniel op de nestplaats. In verband met de grote afstand mijn oude hobby digiscopie weer eens opgepakt wat resulteerde in bijgaande foto's. Resultaat valt ondanks dat digiscopie zijn beperkingen heeft niet tegen.