21 maart, 2024

IJsvogels van de Beukenhof

De IJsvogels van de Beukenhof in Schiedam zijn weer druk bezig met het graven van een nestholte. Aan het begin van dit jaar leek het er eerst niet goed uit te zien omdat een deel van de broedwand was ingestort door een omgewaaide boom, die ook een deel van de broedwand beschadigde. Na overleg met de hovenier van de Beukenhof is de omgewaaide boom die het zicht op de broedwand belemmerde, snel verwijderd. Na overleg met de beheerder van de Beukenhof is besloten de wand te versterken. Er werd een afspraak gemaakt om overleg te starten met het groenbeheer van de Beukenhof. Vlak voor het overleg werden er weer IJsvogels waargenomen en moest de eventuele renovatie en versterking worden afgelast om verstoring van de IJsvogels te voorkomen. Mogelijk wordt de renovatie nu in het najaar gestart, afhankelijk van het broedsucces van de IJsvogels en afhankelijk van de vraag of dit nog nodig is.

De IJsvogels vertonen gelukkig weer hun normale baltsgedrag. Voor zover ik weet zijn er nog geen visjes aangeboden door het mannetje en dus ook nog geen paringen geobserveerd. We blijven het volgen.


De vorig jaar gebouwde kijkwand voldoet nog uitstekend. Er is nog steeds heel veel belangstelling van wandelaars, vogelaars en fotografen. Zonder de kijkwand zou verstoring van de IJsvogels onontkoombaar zijn. Gelukkig kunnen we er weer allemaal met volle teugen van genieten. 

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

12 maart, 2024

Grutto's weer terug en klaar voor het nieuwe seizoen

Vanmorgen bij het Kraaiennest in Den Lier waren weer volop Grutto's te zien. Ze zijn inmiddels alweer een paar weken terug uit hun overwinteringsgebieden. Het is altijd leuk om hun karakteristieke roep te horen. Regelmatig zijn er onderlinge schermutselingen, wat aangeeft dat ze binnenkort naar hun broedgebieden vertrekken.

Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
IJslandse Grutto   .    Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa Islandica
AlvaSt weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

10 maart, 2024

Aalscholver verslikt zich bijna

Vanmorgen in de buitenhaven van Stellendam probeert een Aalscholver een schol in te slikken. Eigenlijk was de vis een maatje te groot. Opmerkelijk was een stukje vislijn dat aan de vis vastzat. Gelukkig was dit halverwege de sliksessie verdwenen. 

Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Aalscholver   .   Great Cormorant  ·  Phalacrocorax carbo
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.