25 juni, 2022

Zomaar wat zwerven

Van de week had ik zin om weer eens een flinke fietstocht te maken. Welliswaar met mijn E-bike maar dat vergroot wel mijn actieradius...Mijn eerste doel was Zoetermeer. Vorig jaar waren er Woudaapjes en Roerdompen te zien. Helaas kon ik ze nu niet vinden.  Mijn volgende doel was door het prachtige polderlandschap naar de Roeibaan en Zevenhuizerplas te fietsen. Ik zag onderweg nog een paartje Roodborsttapuiten die zich wellwillend lieten fotograferen. Bij de Zevenhuizerplas kon ik aansluiten bij een groepje vogelaars en fotografen die een Woudaapje  fotografeerde. Het lukte me naast een foto in het riet ook enkele vliegbeelden te maken van een mannetje. Als bijvangst kwam nog een Roerdomp voorbij. Verderop was nog een Steltkluut aanwezig. Al met al was het een zeer productieve dag met prachtige vogelsoorten. 

PS. later toegevoegd Woudaap in het riet en wegvliegend uit het riet. 

Roodborsttapuit   .   European Stonechat  ·  Saxicola rubicola
Roodborsttapuit   .   European Stonechat  ·  Saxicola rubicola
Roodborsttapuit   .   European Stonechat  ·  Saxicola rubicola
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus


Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus

Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap   .   Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
 Roerdomp   .   Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
 Roerdomp   .   Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
 Roerdomp   .   Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
 Roerdomp   .   Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige blog.

16 juni, 2022

Draaihals

Buitengewoon content ben ik met het feit dat ik door een tipgever in de gelegenheid ben gesteld een broedpaar van de Draaihals waar te nemen. De jongen werden regelmatig gevoerd met mierenpoppen die in grote hoeveelheden werden aangevoerd. Wow wat een mysterieuze vogel en zo dichtbij!

De Draaihals is met zijn bruine camouflagekleuren een heel ander soort specht dan de bekende grote bonte specht. In Nederland vooral als zeldzame doortrekker te zien. Hij nestelt in boomholten, vooral in berken. Alleen tijdens de broedperiode zitten Draaihalzen vaak, zoals de andere spechten, tegen een boomstam; de rest van het jaar vooral op de grond. Draaihalzen foerageren in schrale pioniervegaties op zandgrond en leven van mieren. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara.  Draaihalzen zijn onopvallende, maar onmiskenbare vogels. Hun bruine verenpak biedt een uitstekende camouflage in de oude loofbomen waarin ze broeden. De Draaihals dankt zijn naam aan de flexibele hals, die in vreemde kronkels gedraaid kan worden. Bron Vogelbescherming.nl

Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla 
Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla

Ik kon het niet laten nog enkele opnamen uit mijn archief te laten zien!!

Uit mijn archief: Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla

Uit mijn archief: Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla

Uit mijn archief: Draaihals   .   Eurasian Wryneck  ·  Jynx torquilla

 Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

13 juni, 2022

Rietrand biedt Steltkluten extra bescherming

Van de week weer genoten van het broedpaar Steltkluten in het Kraaienest in De Lier. De hele familie incl. 3 pullen waren verhuist naar de rietrand aan de oostkant van de plas. Hierdoor moeilijk zichtbaar en veilig voor predatie zaten de pullen in het riet. Gelukkig is de dijk in het broedseizoen gesloten en kunnen de Steltkluten ongestoord hun gang gaan. Regelmatig kwam er een oudervogel even kijken of de situatie veilig was. Daarna ging de vogel weer terug naar de plek waar de pullen verstopt zaten. Dat gaf me de gelegenheid enkel leuke vluchtopnamen te maken waarbij 1 poot bleef ingetrokken! De pullen bleven voor mij onbereikbaar in het riet!!

Steltkluut  - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus
Steltkluut  - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus
Steltkluut  - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus
Steltkluut  - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus
Steltkluut  - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus
Steltkluut  - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

04 juni, 2022

IJsvogel heeft weer succesvol gebroed

Regelmatig ga ik langs bij de IJsvogelkijkwand in Schiedam. Vooral vroeg in het voorjaar is er van alles te beleven. Inmiddels is het algemeen bekend en is het regelmatig behoorlijk druk. Het geeft als medebouwer van de vogelkijkwand voldoening als je ziet hoeveel vogelaars en fotografen de uitstekende mogelijkheden tot observatie kunnen waarderen. Ik heb getracht een complete broedcyclus in beeld te brengen. Vanaf de eerste ontmoeting, het graven van de nestholte en de paringen. Vervolgens het voeren van de jongen in de nestholte. Het uitvliegen van de vijf jongen heb ik gemist! Dat heb ik wel twee jaar geleden meegemaakt!

Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een ijsvogel zich vaak aan. IJsvogels zijn vooral vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water, maar broeden ook aan stilstaand water (vooral in Nederland). Hun nesttunnel graven ze zandige of lemige steile oeverranden. 's Winters ook te zien bij meer open en brak of zout water, op zoek naar voldoende voedsel - kleine visjes, waterinsecten en dergelijke - en ijsvrij, helder water om dat voedsel te kunnen bemachtigen. Strenge winters maken veel slachtoffers onder de IJsvogels. Onmiskenbaar blauw en oranje gekleurd. Beetje plomp gebouwd met korte staart en een grote kop en snavel. Witte keel en zijhals. Vleugels en kruin groenachtig blauw met een helderblauwe rug en stuit. Zit vaak rechtop op een laaghangende tak boven het water te loeren naar visjes. Vliegt luid roepend over het water en is dan goed te zien. Vrouwtjes hebben een oranjerode snavelbasis, bij de man is die zwart. Bron Vogelbescherming.nl