24 augustus, 2017

Tuinvogels

De afgelopen dagen weer bezig geweest met vogelfotografie in mijn volkstuin. Vooral in de namiddag met mooi licht is het een waar genoegen te zien wat er allemaal voorbij komt. Natuurlijk zijn het heel gewone soorten echter het is echt een sport om ze zo mooi mogelijk te fotograferen.

Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto

Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus
Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus

Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula
Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula
 Goudhaan - Goldcrest - Regules regules
 Goudhaan - Goldcrest - Regules regules
 Goudhaan - Goldcrest - Regules regules
 Goudhaan - Goldcrest - Regules regules
 Goudhaan - Goldcrest - Regules regules

Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
Tjiftjaf - Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita


Ik kan het iedereen van harte aanbevelen een eigen plekje te creëren in je tuin of volkstuin. Als u het geduld kunt opbrengen komt er echt van alles voorbij. Zeker ook als je daarbij ook nog een klein beetje voert en water in de vorm van een tuinvijver of tuinschaal aan bied. 
 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige blog.

10 augustus, 2017

Zomer een rustige tijd voor vogelaars?

In de zomermaanden wordt het fotograferen van vogels wat moeizamer. De vogels zingen nauwelijks meer en hebben het druk met het verzorgen van hun kroost. Sommige vogels denken alweer aan het vertrek naar hun overwinteringsgebieden of zijn alweer vertrokken. Denk in dit verband aan de Koekoek, Gierzwaluw en Fitis. Steltlopers uit noordelijker streken komen naar ons land om op te vetten voordat ze vertrekken naar hun overwinteringsgebied in Afrika. Zo veranderd er geleidelijk aan het nodige in onze Avifauna. Ook in mijn volkstuin is het rustig. Alleen de gebruikelijke soorten die er altijd zijn laten zich mooi zien.

Houtduif - Common Wood-Pigeon - Columba palumbus
Kauw - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula
Gaai - Eurasian Jay - Garrulus glandarius
Kauw - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula

In de Vockestaart zie ik natuurlijk weer de Blauwe reiger en de nog steeds aanwezige Boerenzwaluwen. De jongen zijn al vlieg vlug maar eisen nog steeds de nodige aandacht. 

Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea
Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Barn Swallow - Hirundo rustica

Huiszwaluwen zie je in mijn omgeving bijna niet meer. Deze Huiszwaluwen nestelden bij de Korendijkse slikken en waren nog druk bezig met het voeren van de jongen.

Huiszwaluw - Northern House-Martin - Delichon urbica
Huiszwaluw - Northern House-Martin - Delichon urbica

Een overvliegende Boomvalk verstoorde de bedrijvigheid.

Boomvalk - Hobby - Falco subbuteoEen alarmerende Grutto beschermde zijn bijna vlieg vlugge jongen bij Berkel Roodenrijs.  

Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa-
Grutto - Black-tailed Godwit - Limosa limosa-

Gelukkig kom je op het platteland nog steeds Huismussen tegen...

Huismus - House Sparrow - Passer domesticus

Een zingende en baltsende Rietzanger is al bijna een uitzondering.

Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus

Gierzwaluwen zijn er nog wel maar voor het grootste deel alweer weggetrokken.

Gierzwaluw - Common Swift - Apus apus
Gierzwaluw - Common Swift - Apus apus

Juveniele Visdieven zijn bijna zelfstandig en klaar voor de overwinteringsreis naar Afrika.

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Grote Zilverreigers komen weer naar onze omgeving om te overwinteren. Je ziet ze nu weer overal in de polder en ook bij Berkel Roodenrijs.

Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba
Grote Zilverreiger - Great White Egret - Ardea alba

Ooievaars overwinteren tegenwoordig voor het grootste deel in Nederland.

Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconia
Ooievaar - White Stork - Ciconia ciconiaEen Grauwe vliegenvanger ten slotte arriveert heel laat in Nederland en staat ook op het punt om weer te vertrekken.

Grauwe Vliegenvanger - Spotted Flycatcher - Muscicapa striata
Grauwe Vliegenvanger - Spotted Flycatcher - Muscicapa striata
Grauwe Vliegenvanger - Spotted Flycatcher - Muscicapa striata

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.