31 mei, 2022

Ransuil

Gelukkig was er ook dit jaar weer een broedgeval van een Ransuilenpaar in mijn omgeving. Ik ben er regelmatig op bezoek geweest en zag van de 10x misschien maar 5x een Ransuil. Soms alleen een uilskuiken en soms alleen een volwassen vogel. Slechts 1x waren ze gelijktijdig te zien. Hoeveel jongen er zijn grootgebracht kon ik niet vaststellen! Het is in ieder geval bemoedigend dat ze zich nog steeds kunnen handhaven.

De Ransuil is iets kleiner en oogt slanker dan de bosuil. Opvallend zijn de lange, vaak omhooggerichte oorpluimen en de oranjegele ogen. Hij komt voor in diverse landschapstypen waar open veld aanwezig is met voldoende veldmuizen. De Ransuil broedt veelal in oude nesten van eksters of kraaien. ’s Winters verzamelen Ransuilen zich in groepen, vlak bij gunstige voedselgebieden. De bovenzijde van het verenkleed is geelbruin en gemarmerd, als ‘boomschors’. De onderzijde is licht roestgeel met donkere lengtestrepen. Bij gevaar of verstoring drukt de uil de veren tegen het lichaam en steken de oorpluimen omhoog. De lichaamsvorm is dan lang en dun. Dan valt ook de contrastrijke, ronde gezichtssluier op. In rust hangen de veren losjes langs het lichaam. De poten zijn bevederd. Bron: Vogelbescherming.nl

Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Al vast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

Krakeend

De laatste tijd zie ik regelmatig Krakeenden op ons volkstuincomplex. Niet alleen overvliegend maar ook het terrein gebruikend. Vooral de nieuw afgegraven slootkantjes die "natuurvriendelijker" zijn gemaakt vormen een trekpleister voor deze eendensoort.

Krakeenden zijn nauw verwant aan de wilde eend en sterk toegenomen in Nederland. Komt hier en daar zelfs in steden voor. Hij broedt veel later in het voorjaar dan de wilde eend en graag in ruigte bij zeer voedselrijk water. Mannetjes hebben een bruine kop en een zwart achterlijf met lichtbruine staartpunt. De rest van het lichaam is grijs met een fijne tekening, wat het beste te zien is op de borst. De schouderveren zijn opvallend lang en beige van kleur en de snavel grijszwart. Vrouwtjes lijken sterk op de wilde eend. De witte spiegel, de witte buik en de oranje snavel vormen de belangrijkste kenmerken om vrouwtjes van wilde eenden te onderscheiden. Deze eend broedt in geheel Europa en tot diep in Azië en in Noord-Amerika. Populaties in Noord- en noordoostelijk Europa trekken in de winter naar het westen en het zuiden tot in Noord-Afrika. Ook de populaties in Azië en Noord-Amerika trekken 's winters naar zuidelijke streken. De krakeend heeft sinds de eerste helft van de 19de eeuw zijn broedgebied in Europa op spectaculaire wijze uitgebreid en komt nu ook voor in het Verenigd Koninkrijk, Finland, Denemarken, Zweden en de Baltische staten. Midden jaren 1970 broedde de krakeend voornamelijk in Friesland, Flevoland en Zeeland. Eind jaren 1980 begon de broedpopulatie in Nederland exponentieel te stijgen. Tussen 1973 en 1977 broedde de vogel in 15% van de 5 x 5 kilometerhokken, tussen 1998 en 2000 was dit 37% en tussen 2013 en 2015 was dit 70%. 's Winters werd de krakeend in laatstgenoemde periode in 76% van de hokken waargenomen. Het gaat dan om 59 tot 72 duizend individuen. Er broedden in Nederland tussen 2013 en 2015 21 tot 26 duizend paren.

Krakeend   .   Gadwall  ·  Mareca strepera

Krakeend   .   Gadwall  ·  Mareca strepera

Krakeend   .   Gadwall  ·  Mareca strepera

Krakeend   .   Gadwall  ·  Mareca strepera


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

20 mei, 2022

Mallorca, een fijn vogeleiland

Van zondag 8 mei t/m zondag 15 mei verbleven wij, Jan van der Meulen, Reinier Scheeres en ik op Mallorca voor een korte vogelvakantie. Na onze trips naar Sri Lanka, Suriname en Ecuador was het door Corona perikelen 2 jaar onmogelijk een vogelvakantie te plannen. Het leek ons alledrie leuk om eindelijk weer eens een tripje te maken. Mallorca is een leuke bestemming. Niet te ver vliegen, je blijft in je eigen tijdzone en niet onbelangrijk vliegen vanaf Rotterdam is mogelijk. Zo konden we de gekte op Schiphol vermijden. De voorzieningen op het eiland zijn buitengewoon goed. Wij verbleven in Grupotel Alcudia Suite. Een prachtig 4 sterren hotel. we hebben maar de luxe genomen van elk een eigen kamer!! Een goede ruime huurauto en het avontuur kon beginnen. Mallorca heeft een aantal hele mooie natuurgebieden. Vooral in het noorden van het eiland. We zaten in Playa de Muro. Het was voor mij persoonlijk de 5e keer en ik wist dus een klein beetje de weg. 

Het programma zag er als volgt uit:

Dag 1  Rotterdam – Palma Mallorca

Dag 2 Het Parque Natural S'Albufera de Mallorca

Dag 3  Boquer, Formentor, Albufereta

Dag 4 Bootexcursie naar Cabrera, Salobrar de Campos

Dag 5 Tramuntana gebergte

Dag 6 Son Real, Arta-gebergte

Dag 7 Nogmaals Parque Natural s'Albufera de Mallorca. Er is zoveel te zien een tweede keer is altijd de moeite waard. 

Dag 8 Palma Mallorca – Rotterdam

Inleiding

Mallorca is heel interessant voor de vogelliefhebber. Er komen twee endemische vogelsoorten voor die alleen op de Balearische Eilanden broeden, de bedreigde Vale Pijlstormvogel en de Balearische Grasmus. De eerste is kort geleden afgesplitst van de Yelkouan Pijlstormvogel en de laatste is de Sardijnse Grasmus. De Moltoni Baardgrasmus is eveneens een endeem doch komt ook voor in Noord-Italië. Ook komen er een aantal Middelandsezee specialiteiten voor zoals de Scopoli's Pijlstormvogel, Purperkoet, Flamingo en Audouins Meeuw. Mallorca is één van de beste plekken van Europa om soorten als Eleonora's Valk, Monniksgier, Zwartkoprietzanger en Knobbelmeerkoet waar te nemen. Ook Bijeneter, Hop, Wielewaal, Griel, Strandplevier, Aasgier, Alpengierzwaluw en Theklaleeuwerik zijn soorten die je kan verwachten.

Het boekje Vogels kijken op Mallorca geschreven door LucHoogenstein is onmisbaar voor informatie over de gebieden die je kan bezoeken. De gebieden zijn uitgebreid besproken. Ook is het boekje voorzien van een uitgebreide checklist. Al moet wel gezegd dat het boekje het zien veel vogelsoorten beloofd. Wat best wel moeilijk is waar te maken. Althans wij waren waarschijnlijk niet op de juiste moment (vogeltrek!) op het eiland. Desondanks hebben we toch zo'n 80 vogelsoorten waargenomen. Niet alles wat je ziet kan je fotograferen. Het fotograferen deden we meestal niet op de meest gunstige momenten. Dit vanwege een laat ontbijt of het pas om 9:00 uur beschikbaar zijn van fietsen. We hebben desondanks leuke opnamen kunnen maken. Omwille van de volledigheid ben ik niet al te kritisch geweest op de kwaliteit van de foto's!!

Dag 2

S,Albufera

We bezochten als eerste op de huurfiets natuurlijk het meest bekende natuurreservaat van Mallorca, de S,Albufera, een uitgestrekt wetland met rietvelden, meren en "plasdras" oevertjes met een serie mooie vogelkijkhutten. 


    


Enkele soorten die we leuk konden fotograferen:

Kleine Plevier   .   Little Ringed Plover  ·  Charadrius dubius

Strandplevier   .   Kentish Plover  ·  Charadrius alexandrinus

Griel   .    Eurasian Stone-curlew  ·  Burhinus oedicnemus

Griel   .    Eurasian Stone-curlew  ·  Burhinus oedicnemus

Griel   .    Eurasian Stone-curlew  ·  Burhinus oedicnemus

Griel   .    Eurasian Stone-curlew  ·  Burhinus oedicnemus

Griel   .    Eurasian Stone-curlew  ·  Burhinus oedicnemus

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

 Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta en Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta en Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta en Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta en Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Westelijke Koereiger   .  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis

Kleine Plevier   .   Little Ringed Plover  ·  Charadrius dubius

Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina

Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina

Strandplevier   .   Kentish Plover  ·  Charadrius alexandrinus
Dag 3

Boquervallei
We bezoeken we achtereenvolgens de Albufereta, de Boquervallei en Kaap Formentor. De klifkusten van het Formentor schiereiland zijn indrukwekkend. Helaas was het allerlaatste stuk naar Kaap Formentor om onduidelijke reden afgesloten. We besloten als alternatief naar Son Real te gaan. Bij Son Real is een oude boerderij en een begraafplaats uit de 7e eeuw voor christus te zien. Leuke wandeling naar een mooie vogelhut goed voor hutfotografie met water als atractie voor de vogels.


Enkele soorten die we leuk konden fotograferen:

Roodborsttapuit   .   European Stonechat  ·  Saxicola rubicola

Roodborsttapuit   .   European Stonechat  ·  Saxicola rubicola

Roodborsttapuit   .   European Stonechat  ·  Saxicola rubicola

Europese kanarie   .    European Serin  ·  Serinus

Europese kanarie   .    European Serin  ·  Serinus

Groenling   .  European Greenfinch  ·  Chloris chloris

Europese kanarie   .    European Serin  ·  Serinus

Grauwe Gors   .   Corn Bunting  ·  Emberiza calandra

Grauwe Gors   .   Corn Bunting  ·  Emberiza calandra

Grauwe vliegenvanger   .   Spotted Flycatcher  ·  Muscicapa striata

Kneu   .   Common Linnet  ·  Linaria cannabina

Groenling   .  European Greenfinch  ·  Chloris chloris

Putter   .   European Goldfinch  ·  Carduelis carduelis

Huismus   .   House Sparrow  ·  Passer domesticus 

Putter   .   European Goldfinch  ·  Carduelis carduelis

Huismus   .   House Sparrow  ·  Passer domesticus 

Huismus   .   House Sparrow  ·  Passer domesticus 

Huismus   .   House Sparrow  ·  Passer domesticus 

Nachtegaal   .   Common Nightingale  ·  Luscinia megarhynchos

Nachtegaal   .   Common Nightingale  ·  Luscinia megarhynchos

Kneu   .   Common Linnet  ·  Linaria cannabina

Kneu   .   Common Linnet  ·  Linaria cannabina

Putter   .   European Goldfinch  ·  Carduelis carduelis

Dag 4 

Cabrera Archipel
Vroeg uit de veren voor een Bootexcursie naar de Cabrera Archipel een nabij gelegen eilandgroep. De Archipel van Cabrera bestaat uit één groot eiland en 18 kleinere. In 1991 is Cabrera en omringende zee benoemd tot Nationaal Park ter bescherming van de uitzonderlijke natuurwaarden. Het is mogelijk het hoofdeiland te bezoeken. Elke ochtend vertrekken er een aantal boten. Je kan op deze manier zeevogels en zeezoogdieren waarnemen, zoals pijlstormvogels en dolfijnen. Het landschap is zeer spectaculair. Het was een aantrekkelijk idee om de  mogelijkheid te hebben trekvogels te zien die onderweg uit Afrika naar Europa deze eilanden aandoen. Cabrera vormt een welkome tussenstop voor deze vogels om uit te rusten van de lange vlucht over zee. We zagen o.a. Gekraagde Roodstaart, Duinpieper, Grauwe vliegenvanger, Roodkopklauwier Eleonora,s valk en Visarend.


Enkele soorten die we leuk konden fotograferen:

Geelpootmeeuw   .   Yellow-legged Gull  ·  Larus michahellis

Geelpootmeeuw   .   Yellow-legged Gull  ·  Larus michahellis

Audouin's meeuw  .   Audouin's Gull  ·  Ichthyaetus audouinii

Audouin's meeuw  .   Audouin's Gull  ·  Ichthyaetus audouinii

Audouin's meeuw  .   Audouin's Gull  ·  Ichthyaetus audouinii

Audouin's meeuw  .   Audouin's Gull  ·  Ichthyaetus audouinii

Eleonora's Falcon  ·  Falco eleonorae

Eleonora's Falcon  ·  Falco eleonorae

 Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

 Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Roodkopklauwier - Woodchat Shrike - Lanius senator 

Roodkopklauwier - Woodchat Shrike - Lanius senator 

Grauwe vliegenvanger   .   Spotted Flycatcher  ·  Muscicapa striata

Gekraagde Roodstaart - Common Redstart  ·  Phoenicurus phoenicurus

Duinpieper   .   Tawny Pipit  ·  Anthus campestris

Gekraagde Roodstaart - Common Redstart  ·  Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde Roodstaart - Common Redstart  ·  Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde Roodstaart - Common Redstart  ·  Phoenicurus phoenicurus

Duinpieper   .   Tawny Pipit  ·  Anthus campestris

Grauwe vliegenvanger   .   Spotted Flycatcher  ·  Muscicapa striata

Grauwe vliegenvanger   .   Spotted Flycatcher  ·  Muscicapa striata

Gekraagde Roodstaart - Common Redstart  ·  Phoenicurus phoenicurus

Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides

Dag 5 

Stuwmeer van Cuber
We zoeken het ook hogerop. In de bergen van Tramuntana bezoeken we het stuwmeer van Cuber. In de bergen hebben we o.a. Vale Gier en Rode Wouw gezien. Het landschap is fabelachtig mooi.  

Er deden zich geen goede fotomomenten voor!!

Dag 6  

Arata gebergte
Bezoek aan het Arata gebergte. Dit is een goede plek voor roofvogels. O.a. de Dwergarend is hier een bijna niet te missen soort. We hebben hem ook gezien. Helaas stond ik balancerend bij een afgrond niet lekker om een foto te maken!!!In de namiddag gaan we nog naar S, Albufera rioolwaterzuivering. Via een omleiding (weg was ingestort!) komen we bij de uitzichtoren.

 

Enkele soorten die we leuk konden fotograferen:

Grauwe Gors   .   Corn Bunting  ·  Emberiza calandra

Kleine Zwartkop - Sardinian Warbler  ·  Sylvia melanocephala

Kleine Zwartkop - Sardinian Warbler  ·  Sylvia melanocephala

Kleine Torenvalk - Lesser Kestrel  ·  Falco naumanni

Kleine Torenvalk - Lesser Kestrel  ·  Falco naumanni

Kleine Torenvalk - Lesser Kestrel  ·  Falco naumanni

Putter   .   European Goldfinch  ·  Carduelis carduelis

Rode Wouw   .   Red Kite  ·  Milvus milvus

Thekla Leeuwerik - Thekla's Lark  ·  Galerida theklae

Thekla Leeuwerik - Thekla's Lark  ·  Galerida theklae

Thekla Leeuwerik - Thekla's Lark  ·  Galerida theklae

Thekla Leeuwerik - Thekla's Lark  ·  Galerida theklae

Thekla Leeuwerik - Thekla's Lark  ·  Galerida theklae

Marmereend   .   Marbled Duck  ·  Marmaronetta angustirostris

Marmereend   .   Marbled Duck  ·  Marmaronetta angustirostris

Dag 7  


S'Albufera
Nogmaals Parque Natural s'Albufera. Er is zoveel te zien een tweede keer is altijd de moeite waard.  


Enkele soorten die we leuk konden fotograferen:

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Westelijke Koereiger   .  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis

Westelijke Koereiger   .  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis

 Kwak   .   Black-crowned Night Heron  ·  Nycticorax nycticorax 

Westelijke Koereiger   .  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis

Knobbelmeerkoet - Red-knobbed Coot - Fulica cristata

Knobbelmeerkoet - Red-knobbed Coot - Fulica cristata

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta

Oeverloper   .   Common Sandpiper  ·  Actitis hypoleucos

Oeverloper   .   Common Sandpiper  ·  Actitis hypoleucos

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta  en  Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta  en  Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta  en  Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta  en  Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Graszanger   .   Zitting Cisticola  ·  Cisticola juncidis

Graszanger   .   Zitting Cisticola  ·  Cisticola juncidis

Westelijke Koereiger   .  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Bergeend     .    Common Shelduck  ·  Tadorna tadorna   en   Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta

Bergeend     .    Common Shelduck  ·  Tadorna tadorna   en   Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta

Bergeend     .    Common Shelduck  ·  Tadorna tadorna   en   Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta

Bergeend     .    Common Shelduck  ·  Tadorna tadorna   en   Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

Bergeend     .    Common Shelduck  ·  Tadorna tadorna   en   Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta

Bergeend     .    Common Shelduck  ·  Tadorna tadorna   en   Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta

Steltkluut   .   Black-winged Stilt  ·  Himantopus himantopus

 Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Bergeend     .    Common Shelduck  ·  Tadorna tadorna

Bergeend     .    Common Shelduck  ·  Tadorna tadorna

 Kleine Zilverreiger   .  Little Egret  ·  Egretta garzetta

Knobbelmeerkoet - Red-knobbed Coot - Fulica cristata

Samenvatting:

Voldeed Mallorca aan onze verwachtigen? Eerlijk gezegd niet helemaal. Van de vogeltrek hebben we weinig gemerkt en ook het aantal vogelsoorten die we hebben gezien viel enigszins tegen. Mischien moeten we het boekje Vogels kijken op Mallorca met alle beloofde vogels niet zo serieus nemen. Als je van plan bent ook deze trip te maken dan is aan te raden om de eerste weken van april te gaan. Vogels zingen dan veel meer dan wat wij hebben meegemaakt. We hebben genoten van het heerlijke klimaat en het fantastisch mooie landschap. Niet in de laatste plaats de gezellige sfeer onderling. we konden het heel goed met elkaar vinden. 

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.