27 augustus, 2023

Tuinvogels weer terug

De afgelopen weken maakte ik me best wel wat zorgen om de tuinvogels die zich nauwelijks meer lieten zien. Gelukkig is de najaarstrek weer op gang gekomen en is er weer van alles te zien in mijn volkstuin. Het is altijd leuk om nieuwe soorten in je tuin te verwelkomen, zoals de Kleine Karekiet en de Gekraagde Roodstaart.

Houtduif
Kauw
Koolmees
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Tjiftjaf
Kleine Karekiet
Zwartkop
Zwartkop
Zwartkop
Zwartkop
Zwartkop
Braamsluiper
Braamsluiper
Braamsluiper
Winterkoning
Roodborst
Roodborst
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Gekraagde Roodstaart
Heggenmus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

Kleine karekiet

 Op 14 augustus 2023 zag ik in mijn volkstuin een Kleine Karekiet in de bamboestruik achter in de tuin. Voor het eerst voor zover ik me kan herinneren. 

De Kleine Karekiet is een echte bewoner van moerasgebieden, herkenbaar aan zijn opvallende, krassende en staccato zang, waarbij altijd een "krr-krr-kiet-kiet-kiet"-achtige strofe te horen is. Deze vogel is een trekvogel die in de winter naar Afrika vliegt en vanaf eind april tot begin mei terugkeert naar zijn broedgebieden in Europa. Hij is vaak te vinden in moerassen, rietvelden en andere vochtige gebieden waar hij kan schuilen en zijn nesten kan bouwen. Het nest van de Kleine Karekiet bestaat uit rietstengels en ander plantaardig materiaal en wordt bevestigd aan stengels in het rietveld. De Kleine Karekiet staat bekend om zijn luide en karakteristieke zang, die bestaat uit herhaalde tonen en melodielijnen. Deze zang is vaak te horen in de vroege ochtend en late avond, wanneer de vogels op zoek zijn naar een partner of hun territorium willen markeren. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, zoals muggen, vliegen en libellen, die ze zoeken tussen de bladeren en stengels van het riet en andere planten. Hun dieet kan ook aangevuld worden met spinnen en kleine ongewervelden. Hoewel de Kleine Karekiet niet als een bedreigde soort wordt beschouwd, is hun populatie de laatste jaren wel afgenomen. Dit kan te wijten zijn aan veranderingen in hun habitat, zoals het verminderen van geschikte nestplaatsen en voedselbronnen. Deze vogel komt veelvuldig voor langs de Poldervaart, waar rietranden te vinden zijn.

Kleine Karekiet   .   Eurasian Reed Warbler  ·  Acrocephalus scirpaceus
Kleine Karekiet   .   Eurasian Reed Warbler  ·  Acrocephalus scirpaceus
Kleine Karekiet   .   Eurasian Reed Warbler  ·  Acrocephalus scirpaceus

Gekraagde Roodstaart

Op 20 augustus 2023 heb ik voor het eerst een Gekraagde Roodstaart waargenomen in mijn Volkstuin. Het geeft altijd een goed gevoel dat er nog steeds nieuwe vogelsoorten in de volkstuin kunnen worden gezien.

De Gekraagde Roodstaart is een vogelsoort die voornamelijk in oude, parkachtige bossen met weinig ondergroei te vinden is. Hij komt vooral voor op hoger gelegen zandgronden, duinen die begraasd worden, en gebieden waar open plekken, oude bomen, graslanden en heidevelden elkaar afwisselen. Ze zijn ook te vinden in kleinschalige boerenlandschappen met oude, schaduwrijke erven. Gekraagde Roodstaarten zijn holenbroeders, die soms ook nestkasten gebruiken. Tegenwoordig komt de Gekraagde Roodstaart niet meer zo vaak voor als enkele decennia geleden. Volwassen mannetjes hebben een oranjerode borst, zwarte keel, wit voorhoofd en een grijze kruin en mantel. Vrouwtjes zijn minder opvallend gekleurd en hebben een grijsbruine rug en een beige onderzijde. Beide geslachten hebben een roestrode staart. Deze vogel trilt vaak met zijn staart, maar is over het algemeen vrij onopvallend.

Gekraagde Roodstaart   .   Common Redstart  ·  Phoenicurus phoenicurus
Gekraagde Roodstaart   .   Common Redstart  ·  Phoenicurus phoenicurus
Gekraagde Roodstaart   .   Common Redstart  ·  Phoenicurus phoenicurus

18 augustus, 2023

Zwarte Ibis

Vanmorgen ben ik op bezoek geweest bij de Zwarte Ibis, die prachtig te bewonderen is in de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. De benaming van de Zwarte Ibis blijkt eigenlijk onjuist. Deze vogel heeft een mooie roodbruine kleur met een schitterende glans die doet denken aan de kleur van petroleum in een waterplas. Dit geldt echter alleen voor volwassen exemplaren.

De Zwarte Ibis is een opportunistische soort afkomstig uit Zuid-Europa. Zijn populatie vertoont aanzienlijke schommelingen. Rond het jaar 2000 waren veel populaties in Zuid-Europa sterk afgenomen; tien jaar later zijn deze populaties alweer aanzienlijk aan het groeien en worden er broedpogingen gemeld in Noordwest-Europa. De soort is gemakkelijk te herkennen aan zijn donkere kleur en kromme snavel. De combinatie van een donkere, middelgrote reigerachtige vogel met een lange, gebogen snavel maakt hem onderscheidend van elke andere inheemse soort. De vogel is niet volledig zwart (al kan dit wel zo lijken), maar heeft een glanzende bruine kleur op de kop, nek en rug. De vleugels vertonen een glanzend groene tint. In het zomerkleed zijn er witte strepen zichtbaar vanaf het oog rondom de snavel; in het winterkleed wordt de glans minder intens (bruinzwart) en verschijnt er witte streping op de kop en nek. Een jonge vogel heeft in de winter hetzelfde uiterlijk als een volwassen exemplaar in de winter, maar dan egaal dof groen zonder kleurverschillen in het lichaam en de vleugels. In vlucht is de Zwarte Ibis goed te herkennen aan zijn kromme snavel, lange nek en lange poten, hoewel hij in de lucht enige gelijkenis vertoont met een aalscholver. Deze informatie is afkomstig van Vogelbescherming.nl.

Zwarte Ibis   -   Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis   -   Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis   -   Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis   -   Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis   -   Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis   -   Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis   -   Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis   -   Glossy Ibis  ·  Plegadis falcinellus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

13 augustus, 2023

Zwarte Woud

Onlangs hebben we het Zwarte Woud bezocht voor een familiebezoek aan onze zoon, schoondochter en hun gezin. We verbleven in een schitterend hotel bij de Titisee. Elke namiddag brachten we een bezoek aan onze familie. Daarnaast hadden we nog de mogelijkheid om te genieten van de tuin van ons hotel, waar we vogels konden observeren en fotograferen. De variëteit aan vogelsoorten was niet zo uitgebreid als we gewend zijn in Nederland, maar we zagen wel regelmatig Kramsvogels en Zwarte Roodstaarten. Op onze laatste dag zagen we zelfs nog Grote Lijsters. Het natuurlijke landschap in de omgeving is werkelijk adembenemend. De prachtige Titisee is een schitterend meer dat tal van watersportmogelijkheden biedt. Echt een aanrader!

Kramsvogel   .   Fieldfare  ·  Turdus pilaris
Kramsvogel   .   Fieldfare  ·  Turdus pilaris
Kramsvogel   .   Fieldfare  ·  Turdus pilaris
Kramsvogel   .   Fieldfare  ·  Turdus pilaris
Kramsvogel   .   Fieldfare  ·  Turdus pilaris
Kramsvogel   .   Fieldfare  ·  Turdus pilaris
Kramsvogel   .   Fieldfare  ·  Turdus pilaris
Kramsvogel   .   Fieldfare  ·  Turdus pilaris
Grote Lijster   .   Mistle Thrush  ·  Turdus viscivorus 
Grote Lijster   .   Mistle Thrush  ·  Turdus viscivorus 
Grote Lijster   .   Mistle Thrush  ·  Turdus viscivorus 
Grote Lijster   .   Mistle Thrush  ·  Turdus viscivorus 
 Zwarte Roodstaart   .   Black Redstart  ·  Phoenicurus ochruros
 Zwarte Roodstaart   .   Black Redstart  ·  Phoenicurus ochruros
 Zwarte Roodstaart   .   Black Redstart  ·  Phoenicurus ochruros
 Zwarte Roodstaart   .   Black Redstart  ·  Phoenicurus ochruros
 Zwarte Roodstaart   .   Black Redstart  ·  Phoenicurus ochruros
 Zwarte Roodstaart   .   Black Redstart  ·  Phoenicurus ochruros
Eekhoorn - Sciurus vulgaris
Eekhoorn - Sciurus vulgaris
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.