14 juli, 2015

Ontdek de Vijfsluizen

In het voorjaar is er in Schiedam een nieuw natuurgebied gerealiseerd. Dit gebied ligt tussen Schiedam en Vlaardingen aan de oostkant van de Beneluxtunnel naast een industriegebied. Niet direct een goede plek voor een succesvol natuurgebied! Toch is het best wel bijzonder. Het is een gebied wat aan getijden onderhevig is. Dit komt omdat er een verbinding is gemaakt met de Nieuwe Maas waardoor er deels brak water ingelaten wordt bij vloed. Aan de noordkant wordt er zoet water ingelaten. Dit zorgt er voor dat er een bijzondere biotoop is ontstaan met veel bijzondere planten, vissen, dieren en vogels. Een informatiebord bij de ingang van het gebied laat zien wat er zoal verwacht kan worden. Het is natuurlijk slechts een flauwe afspiegeling van hoe de situatie vroeger was met veel kreken die uitmonden in de Maas. Het is in ieder geval een mooie poging om nog iets van de oorspronkelijke natuurwaarden te herstellen.Vijfsluizerhaven

Natuurlijk ben ik benieuwd hoe het is gesteld met de vogels en ben de afgelopen dagen een paar keer langs geweest om de stand van zaken op te nemen. Uiteraard zag ik veel gewone vogelsoorten (die ook mooi kunnen zijn) en enkele vrij bijzondere vogelsoorten zoals de Oeverloper (hier nog niet kunnen fotograferen maar dat komt nog wel!) en een flink aantal Kleine plevieren (maximaal 16 stuks geteld). Het is echt een gebied waar zeker in het najaar en in de winter nog het nodige te verwachten is.

Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia
Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius

Witte Kwikstaart - White Wagtail - Motacilla alba

Kokmeeuw - Black-headed Gull - Larus ridibundus

Kleine Mantelmeeuw - Lesser Black-backed Gull - Larus graellsi

Nijlgans - Egyptian Goose - Alopochen aegyptiacus
Fuut - Great Crested Grebe - Podiceps cristatus

Witte Kwikstaart - White Wagtail - Motacilla alba

Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius

Lepelaar - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia

Scholekster - Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegus
Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
Blauwe Reiger - Grey Heron - Ardea cinerea


Een later bezoek leverde nog een aantal nieuwe plaatjes op. Ook de Oeverloper kon ik nu wel fotograferen!!

Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius

Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius

Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius

Grote Canadese Gans - Greater Canada Goose - Branta canadensis

Oeverloper - Common Sandpiper - Tringa hypoleucos

Nijlgans - Egyptian Goose - Alopochen aegyptiacus

Kokmeeuw - Black-headed Gull - Larus ridibundus

Stormmeeuw - Common Gull - Larus canus

Stormmeeuw - Common Gull - Larus canus
Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Visdief - Common Tern - Sterna hirundo

Bedankt voor het lezen van dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

02 juli, 2015

Nachtzwaluwenexcursie

Het was al heel lang een wens van mij om een keer in Nederland een Nachtzwaluw te zien. Tot voor kort moest ik het doen met een vluchtige waarneming bij de piramide van Austerlitz een flink aantal jaren geleden. Gelukkig werd ik door een kennis getipt dat er een excursie was gepland in Noord Brabant. De rit er naar toe had ik er graag voor over. 
De mysterieuze Nachtzwaluwen zijn vogels van droge, halfopen tot open terreinen. Hun biotoop bestaat uit (oude) heide met een geleidelijke overgang naar bos, kapvlakten en droge bossen. Het nest bevindt zich op de grond waarbij wat geboomte als schuil- en zangplaats is gewenst. Het voedsel bestaat uit grote insecten zoals nachtvlinders en kevers, die in de vlucht worden gevangen. Het zijn zomervogels, die de winter doorbrengen in tropisch Afrika. Nachtzwaluwen zijn schaarse broedvogels. Hun verspreiding strekt zich uit over geheel Europa, met uitzondering van het hoge noorden. 

Afbeelding ontleend aan de Illustrated Checklist of de Birds of the World

Bij aankomst om ca. 9:30 uur heeft een groepje vogelaars zich verzameld bij de ingang van het gebied. Het is dan nog volop licht met een maan die net boven de boomtoppen uitkomt. 

Biotoop van de Nachtzwaluw

Biotoop van de Nachtzwaluw
De verwachting is dat de vogels zich vooral rond schemertijd laten horen en mogelijk ook zien. Als we na een korte wandeling in het gebied aankomen horen we al snel de eerst Nachtzwaluw ratelen. Verderop laten zelfs een tweede en een derde zich goed horen. Wat een mysterieus geluid zo midden in het halfopen bos. Op een gegeven moment zien we er zelfs eentje vliegen. Zijn silhouet steekt mooi af tegen de avondhemel. Geweldig mooi om ze zo te zien. Aan de witte spots op de vleugels zien we dat het hier om een mannetje gaat. Het zijn de mannetjes die met het ratelende geluid hun territorium afbakenen. Ik vergeet te fotograferen!! Het is trouwens al erg donker geworden. Moeilijk om te kiezen hoe en met welke apparatuur je nog een redelijke opname kan maken. Het vaste 300 mm objectief kan je meteen wel vergeten! Met een zoomlens 18-270mm in de A-stand met gebruik van de flitser geeft wellicht nog de beste resultaten. Met de autofocus scherpstellen lukt natuurlijk niet. Het lijkt me het beste op de boomtoppen scherp te stellen en dan maar hopen dat er eentje op gepaste afstand voorbij vliegt!! Gelukkig lukt het toch nog een redelijke foto te maken. Opvallend is het oplichtende oog. Heel goed zijn de witte spots op de vleugels te zien en de witte eindband van de staart beide kenmerken van het mannetje.


Op de terugweg zit er nog een pad op het pad. Gelukkig wordt hij in het stikdonker tijdig gezien...

Vlakbij de parkeerplek van de auto ruiken we nog een kadaver. Getverderrie wat een vieze lucht!! Het is een dode vos. Die vind je ook niet elke dag! Vooral met deze hitte gaat het denk ik wel heel snel met het ontbindingsproces.Mijn vriend Karel en ik hebben echt met volle teugen genoten van deze avondexcursie. Graag wil ik HES van Schoonhoven die ons heeft getipt nog bedanken voor zijn melding. Natuurlijk ook en zeker niet in de laatste plaats wil ik bedanken voor de deskundige medewerking van Ton Bakker en de excursieleider Jan Hogerwaard. Zij hebben ons een hele leerzame en leuke avond bezorgd.

Bedankt voor het lezen van dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.