31 augustus, 2022

Watersnip volop aanwezig in de regio

Op dit moment zijn er heel veel Watersnippen in onze regio te zien. Met name in de ruigte in de Broekpolder in Vlaardingen en ook bij de Groenzoom in Berkel Rodenrijs. Het zijn er minimaal enkele honderden wellicht nog meer per locatie. Het is in onze regio een echte doortrekker, Broeden doen ze hier helaas niet meer.

De Watersnip is een zeldzame weidevogel, maar op trek nog regelmatig te zien. Vertrouwt bij verstoring lang op zijn schutkleur, maar vliegt op tijd weg met een zigzaggend vlucht, roept daarbij kenmerkend 'skrètsj...skrètsj...'. Heeft opvallende baltsvlucht, waarbij de vogel in een schuine hoek omlaag duikt. Hij spreidt daarbij zijn buitenste staartpennen, die merkwaardig gevormd zijn. Door de vibratie ontstaat een blatend geluid. Typische snip met zeer lange snavel. Opvallende strepen op kop en rug. Gebandeerde flanken. Een soort die op de Watersnip lijkt, is het  bokje, maar die heeft een korte snavel en strepen op flanken. De Watersnip vliegt bij verstoring vaak ver weg in zigzaggende vlucht; laat daarbij een schorre roep horen. Bron Vogelbescherming.nl

Watersnip    .   Common Snipe  ·  Gallinago gallinago
Watersnip    .   Common Snipe  ·  Gallinago gallinago
Watersnip    .   Common Snipe  ·  Gallinago gallinago
Watersnip    .   Common Snipe  ·  Gallinago gallinago
Watersnip    .   Common Snipe  ·  Gallinago gallinago
Watersnip    .   Common Snipe  ·  Gallinago gallinago
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

23 augustus, 2022

Bonte vliegenvanger op doortrek

De afgelopen dagen was er veel doortrek van Bonte vliegenvangers. Het broedseizoen is afgelopen het word zo langzamerhand weer tijd naar hun overwinteringsgebieden in tropisch Afrika te trekken. Aanvankelijk probeerde ik er eentje te vinden bij de begraafplaats Hofwijk in Overschie wat uiteindelijk ook lukte. Waarschijnlijk waren het er veel meer maar ze waren moeilijk te traceren. 

Opmerkelijk was het dat ik er ook s'avonds in mijn Volkstuin eentje ontdekte. Wow hier had ik niet echt opgerekend.

Een dag later zag ik er ook eentje in mijn huistuin. Wow het moet niet gekker worden!

Enkele decennia geleden werd de Bonte vliegenvanger zelden gezien in Nederland. Tegenwoordig is hij algemener na een sterke opmars vanuit Centraal Europa. Bijna alle Bonte vliegenvangers broeden in nestkasten, enkele in boomholtes. Hij komt vooral voor in de oostelijke helft van het land (Veluwe, Drents Plateau). Vanaf een zitpost maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan, en vangen deze in volle vlucht. De keel en buik van het mannetje van de noordelijke populaties zijn helder wit van kleur evenals de witte vleugelvlek en een kleine dubbele witte vlek boven de snavel. De rest van het verenkleed is zwart in prachtkleed, of meer bruingrijs. Het mannetje is donkerder van kleur dan het vrouwtje dat meer bruin is. Maar in Nederland zijn de mannetjes niet zwart maar bruin en soms moeilijk van vrouwtjes te onderscheiden. Bron Vogelbescherming.nl

Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Bonte Vliegenvanger   .   European Pied Flycatcher  ·  Ficedula hypoleuca
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

20 augustus, 2022

Stadsreus in de tuin was wel even schrikken…

Onlangs op een mooie ochtend in Augustus zag ik zittend op mijn terras van mijn volkstuin een groot wespachtig insect. Normaal wordt ik al panisch van een opdringerige wesp. Deze was een paar maten groter. Zou het een hoornaar zijn? Gelukkig kon ik op afstand met mijn telelens een paar foto’s maken. Met behulp van het onvolprezen Obsidentify kon ik het insect op naam brengen. Stadsreus. Wat een intrigerende naam! Dan wil je er gelijk meer van weten! Gelukkig brengt Google uitkomst. Het de grootste zweefvlieg van ons land, ooit een zeldzame verschijning. Nu zijn ze gewoon geworden. In deze tijd van het jaar maak je zelfs een grote kans op een stadsreus in je tuin. De stadsreus (Volucella zonaria) is met zijn lichaamslengte van zo’n twee centimeter de grootste zweefvlieg van Nederland. Door zijn roodachtig geel met zwarte kleurenpatroon lijkt hij behoorlijk veel op een hoornaar, een soort wesp. Aan de korte voelsprieten op de kop is echter al snel te zien dat het geen wesp is, maar een vlieg. Bovendien hebben wespen vier vleugels en vliegen maar twee. Dat de stadsreus zoveel op een wesp lijkt, is niet voor niets. Deze zweefvlieg legt haar eieren in een wespennest. In feite is ze een schaap in wolfskleren. Wanneer ze een wespennest heeft gevonden, blijft ze enkele minuten op afstand ervan zitten. Ze poetst haar vleugels en achterlijf met haar poten, mogelijk om geuren kwijt te raken die de wespen zouden alarmeren. Dan betreedt zij lopend het nest en gaat rustig haar eitjes leggen. Ze kan ongestoord haar gang gaan: zelfs als ze in contact komt met de wespen wordt zij niet aangevallen. Hoe dit kan, is niet precies bekend. Misschien verspreidt zij een geur die de agressie van de wespen onderdrukt. Enkele dagen nadat het vrouwtje het wespennest weer verlaten heeft, komende eitjes uit. De larven leven onder in het nest, waar ze zich voeden met afval en dode wespenlarven. De wespen laten ook hen met rust. In de herfst verlaten alle wespen het nest: de werksters en de koningin gaan dood, mannetjes en jonge koninginnen vliegen uit om te paren, waarna ook de mannetjes sterven en de jonge koninginnen een overwinteringsplaats zoeken. De stadsreuslarven blijven achter om in het lege nest te overwinteren. In de volgende zomer verpoppen ze, waarna een nieuwe generatie stadsreuzen verschijnt. Nu dus. De volwassen vlieg is geregeld te vinden op de bloemen van berenklauw, koninginnenkruid en vlinderstruik, waar hij nectar en stuifmeel eet. Vooral in het zuiden en westen van Nederland. Bovendien loopt hun aantal op in zonnige, warme zomers met langdurige perioden van (zuid)oostenwind op. Dan vullen migranten uit zuidelijker streken de Nederlandse populatie aan. Wie weet zie je een dus een stadsreus in je tuin.      Bron: Roots Magazine

Stadsreus   .  Volucella zonaria

Stadsreus   .  Volucella zonaria

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

15 augustus, 2022

Lachsterns bij de Nieuwe Driemanspolder

Een paar dagen geleden werden er in eerste instantie bij de Groenzoom van Berkel Roodenrijs 2 Lachsterns ontdekt. De vogels vlogen in noordelijke richting naar de Nieuwe Driemanspolder. Uiteraard ging ik op de fiets omdat de Nieuwe Driemanspolder zo uitgestrekt is dat het nauwelijks te belopen is!! Gelukkig zag ik ze vrij snel bij aankomst aan de westkant. Ik was er nog niet helemaal klaar voor en had er nog niet op gerekend dat ik ze zo snel zou zien. Even later vlogen de vogels in oostelijke richting. Hier kon ik ze uitgebreid bewonderen. Wat een prachtige sierlijke vogels. Er was 1 adult en een juveniel. De adulte vogel ving kort achter elkaar kikkers die meteen daarna gevoerd werden aan de juveniele vogel.

De Lachstern is in ons land een schaarse tot vrij zeldzame doortrekker. Vooral in de kop van Noord-Holland waar te nemen; recent werd een slaapplaats in Groningen ontdekt. Broedde voor het laatst in Nederland in 1958, tot er in 2005 onverwachts weer een nest werd gevonden op het Balgzand bij Den Helder. De Lachstern staat op de Rode Lijst. De combinatie voor Lachsterns geschikt broed- en foerageergebied is zeldzaam in Noord-Europa. Vrij grote stern met dikke, zwarte snavel zonder gele punt en vrij brede vleugelbasis en lange vleugels. Duikt niet in het water zoals grote stern, maar vangt insecten in de lucht of pikt ze van de bodem, de vegetatie of het wateroppervlak tijdens trage meeuwachtige vlucht. Bovenzijde lichtgrijs inclusief stuit (grote stern heeft witte stuit), onderzijde wit. Adult zomerkleed heeft zwarte kopkap en in vlucht is een donkere achterrand aan buitenste handpennen te zien. In winterkleed verdwijnt de kopkap en krijgt de vogel een zwarte oorstreek. Jonge vogels (eerste winterkleed) als adult winterkleed, maar met geschubde bovendelen en lichtere snavel. Juveniele vogels missen zwarte oorstreek, maar worden nauwelijks gezien in Nederland door snelle rui. Bron: Vogelbescherming.nl

 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
 Lachstern   .   Gull-billed Tern  ·  Gelochelidon nilotica
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.