27 februari, 2021

Blauwe Kiekendief

Wederom de Blauwe Kiekendief. Na mijn eerdere Blog over deze prachtige roofvogel  nu een vervolg. Op de een of andere manier blijft deze roofvogel mij boeien. Nog steeds foerageren er twee in de Nieuwe Driemanspolder een gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Op 22 februari j.l. was ik weer ter plaatse na een heerlijke fietstocht door het groene hart. Ik had het geluk  dat ik bij aankomst de vogel meteen in het vizier had. Helaas was ik er nog niet helemaal klaar voor en moest bliksemsnel mijn fototoestel te voorschijn halen. Gelukkig kreeg ik nog een herkansing! Wat een belevenis zo'n niet schuwe roofvogelsoort. 

Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

21 februari, 2021

Witgat schaarse overwinteraar

Ook bij de kwelderslootjes in Zeeland zaten vorige week tijdens de vorstperiode op diverse plekken Witgatjes. Prachtige slanke levendige vogels. Het lukt vrijwel nooit om ze zo dichtbij te fotograferen. Nu door de vorst vanuit de auto zeer goed benaderbaar.

De Witgat is een middelgrote steltloper van het binnenland en is vaak bij de kleinste plasjes te vinden.  Broedt niet ver van Nederland. Al in Duitsland is een behoorlijke populatie te vinden. Broedt vaak in oude lijsternesten. Is donker van boven, opvallend wit van onder. Bij opvliegen is de witte stuit en staartbasis zeer opvallend en contrastrijk. Roept dan een schel "tju-wiét..wiet-wiet". In zomerkleed fijn wit gespikkeld van boven, alleen van dichtbij te zien. Kop met opvallend witte wenkbrauw vóór het oog en opvallende oogring. In vlucht tamelijk brede, donkere ondervleugels (in tegenstelling tot bosruiter). Gegevens ontleend aan vogelbescherming.nl

Witgat - Green Sandpiper . Tringa ochropus
Witgat - Green Sandpiper . Tringa ochropus
Witgat - Green Sandpiper . Tringa ochropus
Witgat - Green Sandpiper . Tringa ochropus
Witgat - Green Sandpiper . Tringa ochropus
Witgat - Green Sandpiper . Tringa ochropus
Witgat - Green Sandpiper . Tringa ochropus
Witgat - Green Sandpiper . Tringa ochropus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de eractie op mijn vorige Blog.

15 februari, 2021

Houtsnip, Watersnip en Bokje

Deze tijd van het jaar met de strenge vorst van de afgelopen week  hebben snippen het zwaar. Ze zijn afhankelijk van zachte grond waar ze met hun lange snavel naar bodemdieren kunnen boren. Door de strenge vorst was dat niet overal mogelijk. In Zeeland weet ik een paar slootjes waar toch nog water in stroomde. Deze slootjes met slikrandjes waren de redding voor diverse soorten snipppen die in Nederland voorkomen om toch de vorstperiode te overleven. 

De Houtsnip is een plompe, bruine steltloper met een lange snavel, korte poten en brede, afgeronde vleugels. Zijn camouflage is perfect en heeft een tekening met het uiterlijk van dorre blaadjes. Heeft brede, opvallende dwarsbanden op de kruin en is fijn gebandeerd op de onderzijde. Daarnaast heeft hij opvallend grote donkere ogen. De Houtsnip is een bijzondere steltloper omdat hij in het bos leeft en kan op trek in allerlei bossen en bosjes worden gezien, waarbij hij bij verstoring vaak met luid klepperende vleugelslagen opvliegt. Als er sneeuw ligt komt hij zelfs wel in stadstuinen. Helaas vliegen houtsnippen tijdens de trek ook veel tegen ramen.

 Houtsnip - Eurasian Woodcock . Scolopax rusticola

 Houtsnip - Eurasian Woodcock . Scolopax rusticola

De Watersnip is een typische snip met zeer lange snavel. Opvallende strepen op kop en rug. Kenmerkend is de middenkruinstreep en de gebandeerde flanken. De Watersnip is een zeldzame broedvogel, maar op trek regelmatig te zien. Vertrouwt bij verstoring lang op zijn schutkleur, maar vliegt op tijd weg met een zigzaggend vlucht en roept daarbij kenmerkend 'skrètsj...skrètsj...'. Heeft een opvallende baltsvlucht, waarbij de vogel in een schuine hoek omlaag duikt. Hij spreidt daarbij zijn buitenste staartpennen, die merkwaardig gevormd zijn. Door de vibratie ontstaat een blatend geluid. 

Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago

Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago
Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago
Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago

Het bokje is de kleinste snip. Bij verstoring vertrouwt hij volledig op zijn camouflage, waardoor je hem meestal pas ziet als je er bijna op staat. Als er vorst is, zijn er betere kansen om hem te zien. Bijvoorbeeld in kwelslootjes. Het is geen zeldzame vogel en wordt op doortrek en in de winter bij ons gezien. Het Bokje is kleiner dan een watersnip en heeft een veel kortere snavel en met strepen op de flank. Daarnaast is de middenkruinstreep donker dit in tegenstelling tot de Watersnip. Vliegt zonder geluid vlak voor je voeten op om meestal na een korte vlucht weer te landen. Drukt zich bij onraad heel stil op de grond, waarbij de vogel helemaal versmelt met de omgeving. In vlucht herkenbaar aan het kleine formaat, de korte snavel en de ietwat puntige staart.

Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus
Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus
Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

10 februari, 2021

Grijze zeehond in Hoek van Holland

Het mooie weer lokt ons vanmiddag nog even naar de pier van Hoek van Holland. Ondanks de best wel koude wind was het heerlijk om even een wandeling te maken. We werden aangenaam verrast door een prachtige jonge Grijze zeehond dommelend langs de waterkant. Uiteraard met verbazing bekeken door passerende wandelaars. Zelfs de politie was aanwezig om e.e.a. in goede banen te leiden.  Het zijn best wel veel opnamen. Ik kon eigenlijk geen keuze maken. Ze zijn zo vertederend!

Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Grijze zeehond of kegelrob - Halichoerus grypus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

02 februari, 2021

Rosse Franjepoot Scheveningen

Gisteren werd er een Rosse Franjepoot ontdekt in de havenmonding van Scheveningen. Omdat er leuke foto's waren gemaakt besloot ik het er vanmorgen op te wagen en de gok te nemen of de vogel nog aanwezig was. In eerste instantie kon ik de vogel niet terug vinden in de havenmonding! Een waarneming van Wim van Yperen gaf aan dat de vogel in de Binnenhaven was gezien. Op de aangegeven plek was de vogel helaas niet te vinden. Samen met Aart van de Berg, die ik tegen kwam, hebben we alle mogelijke opties uitgeprobeerd helaas zonder resultaat! Toen ik het eigenlijk al had opgegeven en op de terugweg huiswaarts ging zag ik langs de Visserhavenweg nog iemand in de verte turen! Bingo toch nog aanwezig. De Rosse Franjepoot zat verderop langs de kade en kon vanaf de ca. 4 m hoge kademuur goed gefotografeerd worden. Ondanks het feit dat we, inmiddels waren er meerdere fotografen, niet op ooghoogte konden fotograferen werd het best wel een leuk plaatje.

Rosse Franjepoot - Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot - Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot - Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot - Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot - Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
De Rosse Franjepoot is in Nederland een vrij zeldzame doortrekker, van eind september tot eind november, en mindere aantallen tot eind februari. Gedurende de rest van het jaar is Rosse Franjepoot zeldzaam. De soort wordt vrijwel uitsluitend langs de kust en slechts zeer zelden in het binnenland gezien. Vogels blijven soms enige tijd hangen in havens of bij pieren. Lauwersoog en de Zuidpier van IJmuiden zijn plekken waar tijdens de herfst deze soort vrij regelmatig kan worden waargenomen. Vaak zijn Rosse Franjepoten opvallend mak en goed benaderbaar. Meestal gaat het om eerste winter vogels; vogels die hun juveniel kleed verruilen voor hun winterkleed.
Bron waarneming.nl

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.