31 juli, 2021

Zomerbeelden

Zomerbeelden zijn voor mij:
 • Voerende Boerenzwaluwen.
 • Een Kleine mantelmeeuw wordt volwassen. 
 • De eerste vlucht van een jonge Bruine Kiekendief. 
 • Een Roerdomp die trouw terug keert naar de plek waar zijn jongen worden gevoerd.
 • Een Harkwesp en een Kleine vuurvlinder die me inspireren toch ook eens iets aan macrofotografie te doen! 
 • Een eenzame Woudaapman nog steeds op zoek naar een partner! 
 • Een nieuwe plek met Steenuilen. 
 • Een rustende en jagende Boomvalk. 
 • Steeds vaker in de zomer voorkomende Grote zilverreigers. 
 • Kluten met inmiddels grote jongen en dus minder verantwoordelijkheid. 
 • Purperreigers nog steeds foeragerend en langs vliegend om hun jongen te voeren. 
 • Een Koekoek keert bijna weer terug naar zijn overwinteringsgebied. 
 • Een Ooievaar; dichterbij kan je niet komen.
Ja, voor deze zomerbeelden ga ik nog steeds graag op pad!!

Boerenzwaluw - Barn Swallow  ·  Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Barn Swallow  ·  Hirundo rustica
Kleine Mantelmeeuw - Lesser Black-backed Gull  ·  Larus fuscus
Kleine Mantelmeeuw - Lesser Black-backed Gull  ·  Larus fuscus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Harkwesp - Bembix rostrata
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas
Woudaap - Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Woudaap - Little Bittern  ·  Ixobrychus minutus
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Boomvalk - Eurasian Hobby  ·  Falco subbuteo
Boomvalk - Eurasian Hobby  ·  Falco subbuteo
Boomvalk - Eurasian Hobby  ·  Falco subbuteo
Boomvalk - Eurasian Hobby  ·  Falco subbuteo
Grote Zilverreiger - Great Egret  ·  Ardea alba
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
Purperreiger - Purple Heron  ·  Ardea purpurea
Purperreiger - Purple Heron  ·  Ardea purpurea
Purperreiger - Purple Heron  ·  Ardea purpurea
Koekoek - Common Cuckoo  ·  Cuculus canorus
Ooievaar - White Stork  ·  Ciconia ciconia

 Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.
Lepelaarkolonie 3

De kuikens in de Lepelaar kolonie groeien voorspoedig. Alhoewel er best wel grote verschillen zijn in grootte, natuurlijk afhankelijk van de start van het broedgeval, zijn er best wel veel jongen die oefenen en zelfs al in staat zijn een rondje te vliegen! Het is verbazingwekkend hoe snel ze het onder de knie hebben. Het zal niet lang meer duren dat ze in gezelschap van hun ouders de kolonie verlaten. De juveniele vogel kan je herkennen aan de bleke vleeskleurige snavel en de zwarte vleugeluiteinden! 

Adult -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Juveniel - Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Juveniel -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Juveniel -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Juveniel -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Adult -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Adult -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Juveniel -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Juveniel -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Juveniel -  Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

22 juli, 2021

Slangenarend Strabrechtse Heide

Al enkele dagen worden we op Waarneming.nl verrast door prachtige opnamen van juveniele Slangenarenden. Zowel in zit als in vlucht. Prachtig! Het leek ons een goed idee ter plaatse een kijkje te nemen. We namen de fietsen mee om meteen de Strabrechtse heide beter te leren kennen. Een prachtige op internet gevonden knooppunten route voerden ons door het mooie heidegebied. Dat de route ook langs de plek van de Slangenarenden zou gaan had ik natuurlijk van te voren ingepland! Veel vogelaars en fotografen waren reeds ter plekke. Voor toevallige passanten een bezienswaardigheid. De meeste konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroegen wat er was te zien! Het duurde even voordat de eerste Slangenarend hoog over vloog. Een tweede liet zich overvliegend mooi volgen waarbij het gunstig was dat er een landing werd ingezet. Niet ver van het kijkscherm landde de vogel op de grond en werd door sommige wandelaars zelfs met hun mobieltje gefotografeerd! De vogel was intussen doorgevlogen naar een paaltje langs de plas. Gelukkig waren we met de fiets en dus snel ter plaatse en kon ik de eerste redelijke opnamen maken. Weliswaar met flink tegenlicht. Na enkele minuten vloog de vogel uit het zicht. Gelukkig kwam er een tweede vogel hoog boven ons hoofd aanvliegen. Deze vogel zette een landing in en kwam een paar honderd meter bij ons vandaan in een hoge den terecht. Voor iedereen een mooie mogelijkheid om de vogel wat dichterbij te zien en mooie plaatjes te maken. Ria vermaakte zich prima op een bankje met een Belgische. Op haar vraag of haar man ook naar vogels kijkt antwoordde zij "hij is er helemaal bezeten van".  Misschien geldt dat ook wel voor mij!

De slangenarend is een aansprekende soort van het Middellandse Zeegebied, in gebieden met veel slangen en andere reptielen, het hoofdvoedsel van deze roofvogel. Zweeft langdurig op zoek naar prooi en bidt vaak, heel hoog in de lucht. Tegenwoordig een jaarlijkse zomergast in Nederland. Grote roofvogel met lange vleugels, bijna anderhalf keer groter dan buizerd, maar hoog in de lucht grootte soms moeilijk in te schatten. Het best te herkennen aan lichte, soms bijna geheel witte onderzijde met strepen gevormd door stippen op de toppen van dekveren; ontbreken van donkere polsvlekken en donkere handpentoppen; duidelijk gebandeerde lange staart, en adult met een donkere 'bivak'-muts. Bron Vogelbescherming.nl

Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Slangenarend - Short-toed Snake-Eagle . Circaetus gallicus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

16 juli, 2021

Witvleugelstern Zouweboezem

Bij de Zouweboezem was er een opmerkelijk zeldzaam broedgeval van een paartje Witvleugelsterns tussen de gebruikelijke Zwarte sterns. Bij mijn eerste bezoek was ik onwetend van het feit dat ze er broeden. Het leuke is dat ik er wel foto's van had gemaakt en dat ik pas thuis ontdekte dat ik naast de Zwarte sterns ook Witvleugelsterns had gefotografeerd!! De volgende dag ben ik terug gegaan om me nu wel volledig te concentreren op het fotograferen van deze Witvleugelsterns. We troffen het dat ze volop aan het fourageren waren en regelmatig de pullen voerden recht tegenover het observatieplatform. Welliswaar op flinke afstand maar goed te zien.

De Witvleugelstern is een Oost-Europese en West-Siberische soort. Hij is sterk aan de Zwarte stern verwant en broedt in wat drogere gebieden dan deze. Een schaarse doortrekker in zowel voor- als najaar. Heeft in 2007, 2014 en 2015 met maximaal zeven paar in Nederland gebroed. Overwintert in Tropisch Afrika, niet aan de kust, zoals de zwarte stern, maar aan zoet water. Kleine, sierlijke stern. In prachtkleed veel opvallender en contrastrijker dan zwarte stern, met gitzwart lichaam, opvallend lichte bovenvleugels, gitzwarte ondervleugeldekveren, witte stuit en lichte staart. In winterkleed herkenbaar aan ontbreken schoudervlek, die Zwarte stern wel heeft. Jonge vogels missen die vlek ook en hebben bovendien een donkere mantel, die contrasteert met de vleugels. Bron: Vogelbescherming.nl 

Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern - White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.