24 augustus, 2020

Klein Waterhoen bij Budel

Al enkele dagen is er heel eenvoudig een Klein Waterhoen te zien bij Budel. Vanmorgen moesten we desondanks wel even geduld hebben voordat de vogel zich liet zien. Het wachten werd beloond. Dit is echt een sensatie! Ze zijn in Nederland superzeldzaam. Vaak heel moeilijk te observeren! De vogel is zeer tam en is heel mooi te fotograferen. Opvallend was het zeer kleine plasje en de afwezigheid van Meerkoet en Waterhoen. Dit was voor de vogel kennelijk een groot voordeel zonder zijn directe voedselconcurenten!

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva
Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parva

Klein Waterhoen - Little Crake  ·  Zapornia parvaAl vast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

18 augustus, 2020

Drie zeldzame soorten

Al enkele dagen zit er bij Westerschouwen een Bijeneter. Best wel bijzonder omdat ze in de regel niet zo lang op een bepaalde plek verblijven tenzij er sprake is van een broedgeval. Heel mooi konden we het gedrag observeren vanaf de Westerseweg. De Bijeneter keerde telkens weer terug naar zijn uitkijkpost in de dode boom. Regelmatig belaagt door Boerenzwaluwen. Doen ze dat uit broodnijd! Geen idee. Het was wel grappig om te zien.


Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster


Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster

Bijeneter - European Bee-eater . Merops apiaster


Van een fotograaf ter plaatse kregen we een tip over een broedgeval van een paarje Steltkluten. Niet ver uit de buurt was de plek eenvoudig te vinden. De steltkluten hebben twee jongen, het waren er oorspronkelijk 4. Niet zo gek met ook nog een broedgeval van een Bruine kiekendief in de buurt.


Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus

Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus

Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus

Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus


Ons volgende doel was het Kleinst waterhoen bij Wissekerke. De plek was snel gevonden! De vogel liet zich wel zien maar was toch regelmatig uit beeld. Door de hevige regenval 's nachts was het waterpeil in het plasje behoorlijk gestegen en was van het oorspronkelijke  slikrandje weinig over. 


Kleinst Waterhoen - Baillon's Crake . Porzana pusilla

Kleinst Waterhoen - Baillon's Crake . Porzana pusilla

Kleinst Waterhoen - Baillon's Crake . Porzana pusilla
 

Natuurlijk kon een bezoek aan de nabij gelegen vogelhut bij de Inlaag Keihoogte niet uitblijven. Dat leverde nog enkele leuke plaatjes op.


Oeverloper - Common Sandpiper . Tringa hypoleucos

Oeverloper - Common Sandpiper . Tringa hypoleucos
Bosruiter - Wood Sandpiper .  Tringa glareola

Witte Kwikstaart - White Wagtail  ·  Motacilla alba


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.


12 augustus, 2020

Visarend in de Holierhoeksepolder bij Vlaardingen

Op dinsdag 11 augustus in de namiddag besloten Ria en ik nog een stukje te gaan fietsen. Dit ondanks de warmte die ons al enkele dagen teistert. Op de fiets valt het gelukkig mee. Je vangt altijd wel een beetje verkoelende wind. Tot mijn grote verrassing zag ik een jagende Visarend in de Holierhoeksepolder. Een weilanden gebied ten noorden van de wijk Holy in Vlaardingen. Na twee mislukte duiken verdween de vogel over de boomtoppen in oostelijke richting. Gelukkig kon ik hem weer terugvinden zittend in een kale boom bij de Zouteveense plas (Olsthoornplas). Een belangstellende bewoner van Holy noord informeerde welke vogel we zagen. Later volgde een leuk gesprek met hem (Dick van der Velden) over de ontwikkeling van de Holierhoeksepolder. Dick van der Velden is de auteur van het rijk geïllustreerde boekje Holierhoeksepolder van weidegebied tot recreatiegebied. Hij nam even de moeite een boekje thuis op te halen en gaf dit mij mee. Een interessant detail is het feit dat de bewoners er destijds voor hebben gepleit de plas te vernoemen naar de veehouder Aad Olsthoorn die deze polder zo lang heeft beheerd. Helaas is het niet officieel bekrachtigd door de Gemeente Vlaardingen. Zij hebben de officiële naam Zouteveense plas ingevoerd. Toch blijkt in de praktijk de naam Olsthoornplas nog veel wordt gebruikt. 

De volgende dag ben ik weer terug gegaan.  Gelukkig was de vogel er nog en kon ik hem met mooi ochtendlicht fotograferen. Precies op het juiste moment omdat de vogel vanaf zijn uitkijkpunt met een snoekduik een baars ving die hij later aan de oever veroberde. 

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.