25 januari, 2015

Roze Spreeuw in Vlaardingen

Met behulp van Wifi ingelogd op Waarneming.nl  al op Cran Canaria gezien dat er in Vlaardingen een Roze Spreeuw was gemeld. Ja, soms kijk je ook op vakantie of je soms nog iets mist!!!
Vannacht omstreeks 3:30 uur kwam ik terug van een cruise naar de Canarische eilanden en Madeira. Hierover later misschien meer in een ander Blog.
Om 14:15 ben ik ter plaatse in Vlaardingen en kan me aansluiten bij een aantal vogelaars die me meteen de Roze Spreeuw laten zien! Wow wat een mooie waarneming van deze in Nederland zeer zeldzame soort.  Een prachtige juveniele vogel die al volop aan het door ruien is naar het volwassen kleed. Al eerder was er  door Adri de Groot een publicatie aan gewijd. De vogel is voorzien van een ring en is geringd op 15 augustus bij Badetz, omgeving Dessau, in de deelstaat Sachsen-Anhalt in Duitsland.
De vogel zou volgens de bewoners, waar we even een kijkje mochten nemen in de tuin, al enkele maanden in de omgeving vertoeven.
Via een doorkijk, door de weliswaar kale takken van de boom waar de vogel in zit, maak ik een foto waarbij de vogel redelijk vrij zit. Zo dat is gelukt. Het is heel leuk dat de vogel zelfs even gaat zingen. Voor mij was er geen verschil te horen met een gewone spreeuw! We kunnen dus denk ik nu wel stellen dat we hier te maken hebben met een mannetje.  

Roze spreeuw - Rosy Starling - Sturnus roseus

Bedankt voor het lezen van dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

14 januari, 2015

Rode Wouw bij de Maasvlakte

Al een aantal dagen bivakkeert er een Rode Wouw  in de omgeving van de Oude- en Nieuwe Stuifdijk op de Maasvlakte. Een goede foto van een Rode Wouw had ik nog nooit gemaakt. Niet in het buitenland waar ze algemener zijn en zeker niet in Nederland. Volgens Waarneming.nl is dit geen "rode" soort in Nederland. Nou probeer er maar eens eentje in Nederland te scoren!!! Reden te meer om eens op de Maasvlakte op zoek te gaan! Pas aan de Oostkant van de Oude Stuifdijk zie ik de vogel kortstondig vliegen. De vogel verdwijnt bij de Motbosjes aan het einde van de Maasvlakteweg boven de naaldbomen in zuidoostelijke richting... Helaas kan ik hier net geen foto van maken. Na enige tijd komt de vogel gelukkig weer terug en vliegt schuin tegen de harde wind in westelijke richting langs de stuifdijk terug richting brandweerkazerne. Voor de vogel uitrijdend en daarbij wat voorsprong nemend lukt het tijdens de korte stops toch wat leuke vluchtopnamen te maken. Zo is het toch nog gelukt!!!

Rode Wouw - Red Kite - Milvus milvus

Rode Wouw - Red Kite - Milvus milvus

Rode Wouw - Red Kite - Milvus milvus

Rode Wouw - Red Kite - Milvus milvus
Rode Wouw - Red Kite - Milvus milvus

Rode Wouw - Red Kite - Milvus milvus
Bij het Luzerneveld buigt de vogel af in zuidelijke richting waar ik hem tenslotte uit het oog verlies.

Rode Wouw - Red Kite - Milvus milvus
Bedankt voor het lezen van dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

10 januari, 2015

Hop bij Ackendijk

Al geruime tijd (ca. 2 weken) is er een Hop te zien bij Ackendijk in Westerlee. Met een Hop weet je het nooit of je hem zomaar kan twitchen! Zelf heb ik wat dat betreft slechte ervaringen in Katwijk en Westerschouwen waar afgelopen jaar ook regelmatig een Hop was te zien maar waar ik kennelijk steeds op de verkeerde tijd ter plaatse was. Gelukkig lukte het nu wel de 2e keer dat ik er was om de Hop te zien. In gezelschap van Alex van de Giessen zien we direct bij aankomst de Hop langs een slootrandje zitten bij de boerderij waar de vogel al eerder was gezien. Bingo!!! Op een gegeven moment vliegt de vogel naar de dakrand van een oud schuurtje ca. 20 meter verder.

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops
Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops
De weersomstandigheden zijn niet ideaal. Het stormt met zeker windkracht 7. Alleen met een hoge ISO-waarde lukt het me om uit de hand te fotograferen en een redelijke foto te maken. De toename van ruis is minder erg dan onscherpte. Hoewel we nog ver weg staan vliegt de vogel al snel weer achter enkele bomen langs een slootrand verder weg uit het zicht. He jammer.

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops
Dan komt de bewoner van het landhuis Jos Hogervorst ons halen en wijst ons de weg naar de Hop die nu op de grond tussen de schapen zit in zijn achtertuin. Wat gastvrij van Jos om ons, er zijn inmiddels meer vogelaars gekomen, de gelegenheid te geven om nogmaals een blik op de vogel te werpen.

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epopsEen schaap die te dichtbij komt is er de oorzaak van dat de vogel wat verder weg vliegt en nu uit het zicht langs de sloot gaat zitten. Ook nu biedt Jos uitkomst en gaat ons voor naar de schapewei en slootrand. Gelukkig is de vogel niet schuw en laat ons redelijk dichtbij. Nu kunnen we leuk fotograferen.

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops
Als de vogel even gaat foerageren besluiten we maar weer wat afstand in acht te nemen en terug te gaan naar het erf. De Hop vliegt na enige tijd weer in de luwte naar een hekje waar ik hem voor de laatste keer fotografeer...

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops
Naar mijn idee is de vogel niet in al te beste conditie en maakt een beetje lusteloze indruk. Hopelijk houdt hij het hier vol en kan hij toch de winter overleven. Zijn soortgenoten zitten nu allemaal in Spanje en Afrika! Het blijft een bijzondere ervaring er eentje in hartje winter in Nederland te zien.

Bedankt voor het lezen van dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

 


02 januari, 2015

MeenaTortel in Vlaardingen

Ben van As ontdekte op 30 december j.l. een Meenatortel in de Holywijk in Vlaardingen. Op oudejaarsdag, sprak ik Ben nog even over de vogel en kreeg nog wat nadere informatie. Ook de info van andere waarnemers was belangrijk. Zo kon gereconstrueerd worden wat globaal het gedrag van de vogel was. Aanvankelijk werd de vogel in de namiddag tegen schemertijd ontdekt op een rustige plek in het park langs de A4 in aanleg. Mogelijk de slaapplek van de vogel. De volgende ochtend was ik wel ter plaatse maar helaas te laat. De vogel werd om ca. 9:00 uur kortstondig een paar honderd meter van de mogelijke slaapplek gezien door Alex van de Giessen. In de namiddag rond schemertijd werd de vogel weer door een drietal vogelaars teruggevonden op de mogelijke slaapplek waar de vogel uiteindelijk in de Spar uit het zicht verdween.
Natuurlijk was ik heel erg gefocust op de vogel en wilde ik hem perse zien en besloot vandaag wat vroeger op te staan en bij het eerste licht ter plekke te zijn. Behalve een agressieve hond, een zingende zanglijster en een roepende Waterral leverde dat helaas niet de Meenatortel op. Ook nu werd er weer intensief door een flink aantal vogelaars gezocht. Gelukkig kreeg ik in de middag een berichtje van Karel Hoogteyling dat de vogel was terug gevonden ca. 1 km van de slaapplek. Spoorslags ben ik meteen naar de plek gefietst. Voor de deur van een woning stond een aantal vogelaars die hem net hadden gezien in de tuin van de familie Heijkoop. Zij waren zo gastvrij iedereen die dat wilde in hun huis toe te laten en in de tuin naar de vogel te kijken op voorwaarde dat wel de schoenen buiten uitgedaan zouden worden! Wat een mooi gebaar!! Volgens de dochter des huizes is de vogel drie weken geleden voor het eerst door haar gezien.
Binnen stond de woonkamer stampvol met vogelaars. Het leek wel een nieuwjaarsreceptie! Toen de vogel op een gegeven moment een tuin verder vloog konden we opschuiven naar de buurvrouw en daar weer nieuwe plaatjes schieten. Wow wat een prachtige vogel!!!

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Op een gegeven moment vloog de vogel in de richting van de slaapplek en werd daar ook weer teruggevonden. Grappig was het gedrag van de tortel te volgen. Een veel grotere Houtduif boezemde geen ontzag in en leek tevergeefs een poging te wagen de tortel te verjagen.

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Op een gegeven moment verkaste de vogel naar een betere plek en konden de fotografen pas echt los gaan!!!

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Tenslotte vloog de vogel naar de grond en landde in de zeer dichte begroeiing. Na een flinke pauze werd er even gedronken uit de sloot en vloog vervolgens weer naar de slaapplek in de Sparreboom. Einde voorstelling...

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Wow wat een mooi begin van het nieuwe jaar.

Het is pas de 4e keer dat er een Meenatortel in Nederland is gezien. In alle gevallen winterwaarnemingen. Van oorsprong komt de vogel voor in centraal Azië. Dus een flink eind uit de buurt!!

Bedankt voor het lezen van dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

P.S. Ook vandaag (4 januari) weer even langs geweest. Weer veel belangstelling voor de Meenatortel. Nog enkele leuke foto's gemaakt.

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena

Meenatortel - Oriental Turtle-Dove - Streptopelia orientalis meena