15 december, 2022

Waterral probeert te overwinteren

Vanmiddag zag ik in de Vockestaert langs een slootkant een Waterral. De slootkant was gericht op de namiddagzon en het ijs op de sloot dat grensde aan het riet was gedeeltelijk ontdooid. Dit bood de Waterral de kans te foerageren in gedeeltelijk ijsvrij water. Regelmatig werden er, naar ik aanneem, insecten uit het water gepikt. Steeds weer wandelde de Waterral een stukje over het ijs naar een volgende aantrekkelijke plaats. Voor mij een mooie gelegenheid de Waterral, die zich van mij niets aantrok, te fotograferen. Wow toch wel weer een mooie natuurbelevenis.

Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

13 december, 2022

Grote Zilverreiger

Vanmorgen zag ik 2 Grote Zilverreigers bij een nog niet dichtgevroren vijver foerageren. Dit was in de polder gelegen naast de Poldervaart. Niet ver van mijn huis vandaan. Niet echt bijzonder tegenwoordig. Je kan ze overal waar water is zien op het platteland. Het lijkt wel of ze steeds algemener worden en soms meer te zien dan de Blauwe reiger!!

Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba
Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba
Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba
Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba
Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba
Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba

Het toeval wil dat vanmiddag mijn echtgenote er eentje zag in de vijver tegenover ons huis. Als tuinsoort voor ons de eerste waarneming. Dat vind ik toch wel weer bijzonder! Zo midden in een woonwijk. Gelukkig blijft een deel van de vijver altijd ijsvrij door de stroming die ontstaat door de verbinding met een nabij gelegen sloot bij het gehucht Windas. Zo heb ik ook ooit een IJsvogel gezien die regelmatig een kijkje kwam nemen. 

Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba

Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba

Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba

Grote Zilverreiger   .   Great Egret  ·  Ardea alba

  
De Grote Zilverreiger is van oorsprong een vogel uit het oostelijke, mediterrane gebied. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen hier het belangrijkste bolwerk. Dit gebied is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden. Met name in de winter zijn grote aantallen te vinden in weidegebieden, die waarschijnlijk zowel uit Oost- (Polen), Zuidoost- (Oostenrijk/Zwitserland), als Zuid-Europa (Frankrijk) komen. Grote witte reiger, die voor weinig vergissing kan zorgen. Lange gele snavel en doorgaans zwarte poten. In de broedtijd worden gedurende een korte periode de poten rood en de snavel zwart. Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje. Bron Vogelbescherming,nl 


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

26 november, 2022

Als je even stil staat bij de waterkant en je hebt bovendien het licht mee dan doen zich allerlei kansen voor. Zoals b.v. bij de Nijlganzen die alweer de kolder in hun kop hebben. Vooral het territoriumgedrag zoals luid gakken, dreigen en met de vleugels imponeren wordt getoond. 
 
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca

Wilde eenden zijn alweer in prachtkleed. Weer een voorbode van de lente al duurt dat nog wel even.

Wilde eend   .   Mallard  ·  Anas platyrhynchos


De zeldzame witoogeend laat zich regelmatig zien in onze omgeving. Vaak in gezelschap van Kuifeenden.

Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Kuifeend   .   Tufted Duck  ·  Aythya fuligula
Kuifeend   .   Tufted Duck  ·  Aythya fuligula
Kokmeeuw   .   Black-headed Gull  ·  Chroicocephalus ridibundus

Aalscholvers zijn aan het vissen. Het is verbazingwekkend te zien hoe groot de prooi wel kan zijn. De vis werd niet doorgeslikt maar lag wel het loodje.
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

14 november, 2022

Baardmannetjes in de Vockestaert

Vanmorgen werd er gemeld dat er een groepje Baardmannen verbleven in de Vockestaert. Zelf was ik op dat moment in de volkstuin bezig. Natuurlijk liet ik alles uit mijn handen vallen om deze prachtige fotogenieke vogeltjes te scoren. Gelukkig kon ik ze snel op de in de groepsapp aangegeven plek vinden. Wow wat een buitenkans!! 

De Baardman is een rietvogel. Het mannetje heeft karakteristieke ‘bakkebaarden’. Het heldere bellende roepje is te horen vanuit het riet. In de winter zwerven baardmannen rond en kunnen dan ook gevonden worden in kleinere rietvelden. Buitelend tussen de riethalmen verzamelt deze behendige kleine vogel insecten. De Baardman heeft een oranjebruine kleur en een lange staart. Het mannetje heeft opvallende baardstrepen en een grijze kop. Juveniel lijkt op vrouwtje maar dan met een zwarte rug.

Bron Vogelbescherming.nl

Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Baardman   .   Bearded Reedling  ·  Panurus biarmicus 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.