27 april, 2024

Nieuwe Driemanspolder

Vorige week en deze week ben ik een paar keer naar de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer geweest. Ondanks de vaak gure omstandigheden toch een aantal leuke soorten kunnen fotograferen. Hopelijk wordt het vanaf nu lekker lenteweer. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de vogels. 

Grauwe Gans   .   Greylag Goose  ·  Anser anser
Grauwe Gans   .   Greylag Goose  ·  Anser anser
Grauwe Gans   .   Greylag Goose  ·  Anser anser
 Pijlstaart   .   Northern Pintail  ·  Anas acuta
 Krooneend - Red-crested Pochard - Netta rufina
 Krooneend - Red-crested Pochard - Netta rufina
 Krooneend - Red-crested Pochard - Netta rufina
 Krooneend - Red-crested Pochard - Netta rufina
Meerkoet - Eurasian Coot  ·  Fulica atra
Kievit   .   Northern Lapwing  ·  Vanellus vanellus
Kievit   .   Northern Lapwing  ·  Vanellus vanellus
Kleine Plevier   .   Little Ringed Plover  ·  Charadrius dubius
Rosse Grutto   .    Bar-tailed Godwit  ·  Limosa lapponica
Rosse Grutto   .    Bar-tailed Godwit  ·  Limosa lapponica
Rosse Grutto   .    Bar-tailed Godwit  ·  Limosa lapponica
Rosse Grutto   .    Bar-tailed Godwit  ·  Limosa lapponica
Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus
Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus
Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus
Tureluur    .   Common Redshank  ·  Tringa totanus
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Boerenzwaluw   .   Barn Swallow  ·  Hirundo rustica
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Witte Kwikstaart   .   White Wagtail  ·  Motacilla alba
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

14 april, 2024

Voorjaar

Gelukkig is de lente weer aangebroken. Hier en daar heb ik wat foto's gemaakt, zonder een specifiek verhaal, maar naar mijn mening zijn ze geslaagd en leuk om te delen. De afgelopen weken heb ik veel tijd doorgebracht met het fotograferen van ijsvogels in de Beukenhof. Nu de rust daar is teruggekeerd en er hopelijk binnenkort gebroed gaat worden, kan ik mijn aandacht weer eens op andere vogels richten.

Grote Canadese Gans - Canada Goose - Branta canadensis
Grauwe Gans   .   Greylag Goose  ·  Anser anser
Nijlgans   .   Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Rietgors   .   Common Reed Bunting  ·  Emberiza schoeniclus
 Velduil - Short-eared Owl  ·  Asio flammeus
Graspieper   .   Meadow Pipit  ·  Anthus pratensis
Witte Kwikstaart   .   White Wagtail  ·  Motacilla alba
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Rietzanger   .   Sedge Warbler  ·  Acrocephalus schoenobaenus
Fitis   .   Willow Warbler  ·  Phylloscopus trochilus
Kluut   .   Pied Avocet  ·  Recurvirostra avosetta
Pimpelmees   .   Eurasian Blue Tit  ·  Cyanistes caeruleus
Turkse Tortel    .    Eurasian Collared Dove  ·  Streptopelia decaocto
Kuifeend   .   Tufted Duck  ·  Aythya fuligula
Krakeend   .   Gadwall  ·  Mareca strepera
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus
Merel   .   Common Blackbird  ·  Turdus merula

Ekster   .   Eurasian Magpie  ·  Pica pica
Ekster   .   Eurasian Magpie  ·  Pica pica
Roodborsttapuit   .   European Stonechat  ·  Saxicola rubicola
Natuurlijk toch nog enkele ijsvogelfoto, maar dan wel met een zwarte achtergrond.

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

 IJsvogel   .   Common Kingfisher  ·  Alcedo atthis

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.