28 oktober, 2020

IJseend bij het Zuiderhavenhoofd in Scheveningen

Al enige dagen is er een prachtigeijseend te zien bij het Zuiderhavenhoofd van Scheveningen. Dit adulte mannetje is helemaal in prachtkleed inclusief verlengde staartveren. 

IJseenden broeden circumpolair, en overwinteren zeer talrijk in de Oostzee (enkele miljoenen exemplaren). Verder zuidelijk zijn IJseenden veel minder algemeen. IJseenden zijn in Nederland schaarse wintergasten, die vrijwel uitsluitend op zout water in de kustwateren worden waargenomen. Met enige regelmaat wordt een IJseend aangetroffen op zoet water in het binnenland, maar dit is zelden ver van zee. In de niet aan zee gelegen provincies is IJseend een grote zeldzaamheid.De meeste vogels worden in Nederland waargenomen in de maanden oktober tot en met april. Gedurende de wintermaanden is met name de zeezijde van de Brouwersdam een goede plek om het uiterst fraaie winterkleed van deze eend te bewonderen. Een enkele maal blijft een vogel in de zomer hangen, waarbij het mogelijk is om het zomerkleed van de soort te aanschouwen. In 2019 werd een eerste broedgeval voor Nederland vastgesteld op de Marker Wadden (FL), dit paar heeft succesvol 4 jongen grootgebracht. 

Gegevens ontleend aan Waarneming.nl


 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
 IJseend - Long-tailed Duck . Clangula hyemalis
Erg leuk was ook de aanwezigheid van een tweetal Bruinvissen. Regelmatig doken ze onder en kwamen af en toe omhoog. Met wat concentratie lukte het om ze te fotograferen voordat ze weer onderdoken! 

De bruinvis is de kleinste walvisachtige van Europese wateren, met een gemiddelde lengte en gewicht van 1,45 m en 50 kg bij de mannetjes en 1,60 m en 60 kg bij de vrouwtjes. Beide geslachten kunnen echter tot 1,90 m groot worden. Bruinvissen hebben geen afgetekende snuit zoals een dolfijn,maar wel een voorhoofdsbult. Het gebit bestaat uit 16-28 paar spatelvormige tanden in onder- en bovenkaak. Kenmerkend voor de bruinvis is de kleine, driehoekige rugvin met stompe tip net achter de helft van de rug. De rug is bruin tot donkergrijs, de buik lichter tot wit. De rugvin, de borstvinnen en de staart zijn donkerder gekleurd en van de mondhoek naar de borstvinnen loopt een donkere streep. De bruinvis heeft een karakteristieke manier van zwemmen, waarbij hij kort achter elkaar enkele keren aan de oppervlakte komt om dan vervolgens onder te duiken voor een paar minuten. Het geluid van de spuit van de bruinvis wordt omschreven als een 'plof' of een nies. Omhoog springen zoals een dolfijn doet de bruinvis niet.
Gegevens ontleend aan waarneming.nl

Gewone Bruinvis   -  Phocoena phocoena
Gewone Bruinvis   -  Phocoena phocoena
Gewone Bruinvis   -  Phocoena phocoena
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

27 oktober, 2020

Vale Gierzwaluw Barendrecht - Zuidpolder (Zuid-Holland)

Vandaag was weer echt een topdag. Eerst een IJseend gezien en gefotografeerd in Scheveningen (waar over in een volgend Blog meer) en 's middags een Vale Gierzwaluw gezien en gefotografeerd in Barendrecht in de Zuidpolder langs de Ziedewijdsekade.  Een hoge dijk met bomen in de rug. Een mooie plek uit de wind! De Vale gierzwaluw liet zich enkele 10 tallen minuten heel fraai zien. Fotograferen viel echter niet mee. De vogel was constant aan het foerageren en zwenkte er daarbij lustig op los. Bovendien was de lucht grauw en zwaarbewolkt. Geen ideale omstandigheden voor fotografie.

De Vale Gierzwaluw is in Nederland een zeer zeldzame soort die heel veel lijkt op de Gierzwaluw. Het is vaak lastig te bewijzen dat je er eentje hebt gezien. Aleen zeer goede foto's kunnen daarbij uitsluitsel geven.

Ik vond op waarneming.nl een mooie compilatie van de verschillen tussen een Gierzwaluw en een Vale Gierzwaluw.
De Vale Gierzwaluw broedt in het Middellandse-Zeegebied, Noord-Afrika, het Arabische Schiereiland en Zuid-Iran; overwintert ten zuiden van de Sahara, van Senegal oost tot in Ethiopië. 

Vale Gierzwaluw - Pallid Swift  ·  Apus pallidus pallidus
Vale Gierzwaluw - Pallid Swift  ·  Apus pallidus pallidus
Vale Gierzwaluw - Pallid Swift  ·  Apus pallidus pallidus
Vale Gierzwaluw - Pallid Swift  ·  Apus pallidus pallidus
Vale Gierzwaluw - Pallid Swift  ·  Apus pallidus pallidus
Vale Gierzwaluw - Pallid Swift  ·  Apus pallidus pallidus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

19 oktober, 2020

Tuinvogels

In het buitengebied fotograferen valt op dit moment niet mee. Te hooi en te gras wandelen of fietsen levert meestal niet veel op. Veel trekvogels zijn uiterst schuw of vliegen snel door. Gelukkig is daar altijd nog de volkstuin. Als je veel voert, zoals ik nu doe, dan komen er altijd wel vogels op af die het waard zijn om te fotograferen. Zelfs een kramsvogel werkte even kortstondig mee!

Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Koolmees - Great Tit - Parus major
 Heggemus - Hedge Accentor - Prunella modularis
Koolmees - Great Tit - Parus major
Koolmees - Great Tit - Parus major en Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus
Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula

Gaai - Eurasian Jay - Garrulus glandarius
Bijschrift toevoegen

 Heggemus - Hedge Accentor - Prunella modularis
Vuurgoudhaan - Firecrest - Regulus ignicapillus
Vuurgoudhaan - Firecrest - Regulus ignicapillus
Vuurgoudhaan - Firecrest - Regulus ignicapillus
Goudhaan - Goldcrest - Regules regules
Goudhaan - Goldcrest - Regules regules
Winterkoning - Eurasian Wren - Troglodytes troglodytes
Goudhaan - Goldcrest - Regules regules
 Heggemus - Hedge Accentor - Prunella modularis
Goudhaan - Goldcrest - Regules regules


Kramsvogel - Fieldfare . Turdus pilaris
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

17 oktober, 2020

Vliegenzwam


Vliegenzwam - Amanita muscaria

Lisa

Mijn dochter Tamara was vandaag op zoek naar een Vliegenzwam. Zelf kom ik ze nooit tegen en ik achte de kans dat ze er eentje zou vinden zeer klein. Vanmorgen was ze begonnen in de Broekpolder in Vlaardingen. Helaas zonder succes! Doorzetter als ze is lukte het haar wel om er een paar in het Prinses Beatrixpark in Schiedam te vinden. Wat een mirakel. Precies zoals je wilt. Mooi en volgroeid. Mijn kleindochter Lisa en de hond Puk vonden het ook heel interessant!! Het geeft in ieder geval een fijn herftsgevoel.

Tamara Lisa en Puk
De Vliegenzwam is de meest bekende paddenstoel, hij is erg opvallend door zijn rode hoed met witte stippen. Het biotoop maakt deze soort niet veel uit, hij wordt meestal onder berk op zure bodems gevonden. De hoed is doorgaans opvallend rood met witte wrattige velumresten. De hoedrand is bij uitgevouwen exemplaren gestreept. De hoed kan door regen verkleuren naar oranje of geel, en de velumresten op de hoed kunnen eveneens door regen van de hoed afspoelen. In dat geval kan de soort lastig te herkennen zijn. De steel is wit tot lichtgeel gekleurd en bevat een witte tot lichtgele ring, welke niet gestreept is. De steel bevat vooral bij de knolvoet ringen met wratten. De knolvoet zelf bevat geen beurs. Een exemplaar wat niet door de regen aangetast is kan eigenlijk met geen andere soort verward worden. Door regen aangetaste exemplaren kunnen met diverse andere soorten verward worden, let dan op de aanwezigheid van een ring om de steel, dit sluit de meeste soorten al uit. Gegevens ontleend aan waarneming.nlAlvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog


12 oktober, 2020

Blauwstaart Voorne Westplaat

Gisteren werd er een Blauwstaart gemeld bij Voorne Westplaat. Een reden temeer om er bij de eerste de beste mogelijkheid die ik had te gaan kijken. In het verleden was ik regelmatig net te laat of kon ik slechts een glimp opvangen van de vogel laat staan een mooie foto maken! Bij onze aankomst werd meteen de vogel aangewezen. Zeer energiek was de vogel bezig om insecten te vangen. Dat kon op de bodem maar ook op vliegenvangerachtige wijze. Bij pauze momenten lukte het gelukkig enkele mooie plaatjes te maken. Ben heel blij met de geboden mogelijkheid.

De Blauwstaart is een vliegenvangersoort en is een echte insecteneter. In Nederland een echte twitchsoort die graag door vogelaars als soort bijgeschreven wordt. Het mannetje en vrouwtje hebben beiden een blauwe staart en romp en oranjerode flanken. Ze hebben een witte keel en een grijsachtig witte onderzijde, een kleine dunne zwarte snavel en zwarte poten. De volwassen man heeft in het broedseizoen een donkerblauwe bovenzijde. De Blauwstaart broedt in gemengd naaldbos met onderbegroeing. Ze zingen vaak vanuit de toppen van de bomen. Hij komt voor in Noord-Azië en Noordoost-Europa, van oostelijk Finland over Siberië naar Kamchatka en Zuid-Japan. Ze migreren en overwinteren voornamelijk in Zuidoost-Azië, in het Indiase subcontinent, de Himalaya, Taiwan en Noord-Indochina. Het broedgebied breidt zich langzaam uit naar het westen (Finland waar nu 500 paar broeden).

Blauwstaart  - Red-flanked Bluetail  ·  Tarsiger cyanurus

Blauwstaart  - Red-flanked Bluetail  ·  Tarsiger cyanurus

Blauwstaart  - Red-flanked Bluetail  ·  Tarsiger cyanurus

Blauwstaart  - Red-flanked Bluetail  ·  Tarsiger cyanurus

Blauwstaart  - Red-flanked Bluetail  ·  Tarsiger cyanurus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog


Koperwiek

Er is op dit moment heel veel trek te zien van Koperwieken. Ook vlogen er veel Koperwieken over mijn volkstuin en maakten soms een tussenlanding op de hoge bomen in de omgeving.

De Koperwiek is in Nederland een wintergast die regelmatig samen met Kramsvogels ( Turdus pilaris )  te zien is. Beide soorten leven in het najaar vaak in groepen en foerageren dan in besdragende struiken in parken/tuinen en op de grond in weilanden en langs bosranden. Qua grootte is de Koperwiek vergelijkbaar met de Zanglijster ( Turdus philomelos ), waarmee hij verward kan worden. Een Koperwiek heeft echter een grote roestkleurige vlek op de flanken die doorloopt tot onder de oksels. Verder heeft de soort een opvallende lichte wenkbrauw- en mondstreep die contrasteren met de rest van de kop. Gegevens ontleend aan Waarneming.nl

Kramsvogel

Vanmorgen hoorde ik kramsvogels roepen! Er was heel veel trek geweest de afgelopen dagen. Langs de kust vlogen meer dan 250000 koperwieken voorbij! De kramsvogels waren wel ver in de minderheid. Als er zoveel doortrek is dan is dat in mijn volkstuin ook merkbaar. Zoals dus ook vandaag. Op flinke afstand maar toch een foto gemaakt vanuit mijn tuin lukte het me een kramsvogel te fotograferen.

De Kramsvogel broedt in het Oosten van het land en is daarnaast een talrijke doortrekker en wintergast. Foerageert in de winter in grote groepen in boomgaarden, op weilanden en op duindoorns. Ook samen te zien met Koperwieken. Gegevens ontleend aan waarneming.nl