31 augustus, 2012

Bonte stern vloog langs de Maasmond

Vanmorgen vroeg was ik voor zeetrek bij de Maasmond. Mijn faforiete stek is dan de oostkant van de oude stuifdijk. Vaak vliegt er redelijk dichtbij het een en ander voorbij als de wind gunstig is. Wat wel heel bijzonder is dat er een Bonte stern voorbij vloog in Westelijke richting. Ik kon op dat moment niet zeggen of hier sprake was van een Bonte- dan wel Brilstern. Analyse van de foto's thuis zou e.e.a. uit moeten wijzen. Oordeel u zelf maar. Vanwege de grote afstand zijn de foto's van matige kwaliteit maar naar mijn idee voldoende scherp om onomstotelijk vast te stellen dat het hier een Bonte stern betreft. In Nederland een zeer zeldzame vogel die normaal gesproken een verspreid leefgebied heeft en meestal overwintert boven de tropische oceanen. In vergelijking met andere sterns wordt een veel groter deel van de tijd op volle doorgebracht. De soort is een zeldzame dwaalgast in West Europa.
Normaal gesproken probeer ik foto's van goede kwaliteit te plaatsen maar in dit geval heb ik alle foto's geplaatst die redelijk zijn om te bewijzen wat ik heb gezien. Klik op een foto voor een diashow.

Bonte Stern - Sooty Tern - Sterna fuscata
Hier zijn duidelijk de donkere bovenvleugels te zien en het wit boven de snavel wat niet boven het oog doorloopt en Brilstern uitsluit.

Bonte Stern - Sooty Tern - Sterna fuscata
Let op de donkere veerranden aan de ondervleugel.

Bonte Stern - Sooty Tern - Sterna fuscata

Bonte Stern - Sooty Tern - Sterna fuscata

Als iemand weet hoe vaak de vogel is gezien in Nederland en ook wanneer dan zou ik dat graag willen weten. E.e.a. kan ik dan op mijn Blog vermelden.

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog.

29 augustus, 2012

Bairds Strandloper

Vandaag zag ik op waarneming.nl dat er op het strand bij Wassenaar een Bairds Strandloper was gezien. Voor mij wederom een nieuwe soort in Nederland. Gisteren de Duinpieper en nu deze Bairds Strandloper. Het moet niet gekker worden... Deze strandloper komt normaal gesproken in Amerika voor en maakt soms de oversteek naar Europa. De Bairds Strandloper broedt 's zomers in noordelijk Siberië en het noorden van Noord-Amerika en overwintert in Zuid-Amerika van Ecuador tot in Vuurland. Je kan wel zeggen dat deze vogel behoorlijk uit de koers is. De vogel is vernoemd naar de Amerikaanse negentiende-eeuwse bioloog Spencer Fullerton Baird.
Met de fiets in de auto kofferbak ben ik spoorslags naar Scheveningen gereden. Het duinpad genomen en met mijn mobiel op Google Maps de koers uitgezet. Het was belangrijk te bepalen welke duinafslag ik moest nemen om zo dicht mogelijk bij de vogel het strand op te gaan. De eerste de beste vogelaar die ik tegenkwam komende vanaf het strand kon mij geruststellen. Ja, de vogel zit er nog... Gelukkig maar. Lopend in de richting van Scheveningen kwam ik weer een vogelaar tegen die me vertelde dat de vogel net de andere kant was opgevlogen. Kennelijk langs me heen in noordelijke richting. Gelukkig kon ik hem daarna snel vinden. Uiteraard heb ik op mijn buik gelegen om een laag standpunt te krijgen bij het maken van de foto. Voor de vluchtopname heb ik de AF uitgeschakeld en handmatig scherpgesteld. Dit om de invloed van de achtergrond uit te schakelen. Het zijn wellicht wat veel foto's maar ik kon geen keuze maken.

Bairds Strandloper - Baird's Sandpiper - Calidris bairdii

27 augustus, 2012

Duinpieper bij Hendrik ido Ambacht

Op waarneming.nl zag ik dat er nog steeds een Duinpieper te zien was in Hendrik ido Ambacht. Ooit heb ik ze wel eens waargenomen in Spanje maar nog nooit in Nederland. Hier is de soort super zeldzaam geworden. In Nederland was de Duinpieper een zeer schaarse broedvogel die echter in 2003 volledig als broedvogel is verdwenen. Gelukkig komen ze nog wel in de trektijd voor. De vogel bij  Hendrik ido Ambacht was dus voor mij een buitenkans er eindelijk eentje in Nederland te zien. Via Google Maps ga ik met de auto naar de plek waar de vogel voor het laatst gezien is. Gelukkig zijn er een aantal vogelaars op zoek. Dat scheelt dat je niet in je eentje loopt te zoeken... Ik sluit me bij ze aan en maak daarbij kennis met o.a. Jan  Willem de Gids die ik via internet al als Blogger had ontmoet (zie http://jwgfotografie.blogspot.nl/). Leuk om nu eens persoonlijk kennis te maken. Er zijn nog meer bekenden die ook op zoek zijn. Dat schept meteen een band. Vlakbij een oud trafohuisje wordt de vogel gevonden. Voetje voor voor voetje gaan we dichterbij. De vogel is wel waakzaam maar laat ons dichterbij komen al is de afstand eigenlijk nog steeds te groot. Het lukt me om enkele leuke foto's te maken. De Nikon V1 in combinatie met mijn 300 f4 objectief is een fantastische combinatie met een brandpuntafstand van 830mm. Natuurlijk moest ik de foto wel croppen echter bleef er voldoende kwaliteit over.

Duinpieper - Tawny Pipit - Anthus campestris

Duinpieper - Tawny Pipit - Anthus campestris

In het kader van mijn Vogeljaar 2012 (zie tab) weer een foto van een Duinpieper toegevoegd.

Alvast weer bedankt voor het bezoek van mijn Blog.

20 augustus, 2012

Porseleinhoen belaagd Watersnip

Na een tropische dag is het gelukkig weer een beetje afgekoeld. Ik besluit weer eens richting Oud verlaat te gaan. Bij de zevenhuizerplas is het nu goed toeven. Er zijn de laatste tijd wat meldingen geweest van Porseleinhoen, Waterral en Woudaap. Geen alledaagse soorten en altijd interessant om te fotograferen. In eerste instantie sta ik op de verkeerde plek en Gerard Visser een vogelvriend wijst me de juiste plek aan. Zittend langs de oever wachten we af. Een Watersnip houdt ons leuk bezig en foerageert langs de oeverbegroeiing. Wat zijn ze mooi getekend. De Watersnip is niet schuw en blijkbaar al gewend aan de drukte van het fietspad achter me. Het lukt om wat leuke foto's te maken.

Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago

Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago

Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago

Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago

Plotseling komt er een Groene ruiter aanvliegen en landt op het slikje iets verderop. Gelukkig is het even rustig op het fietspad achter me en blijft de Groenpootruiter enkele minuten zitten. Voldoende om snel wat foto's te maken.

Groenpootruiter - Common Greenshank - Tringa nebularia

Groenpootruiter - Common Greenshank - Tringa nebularia

Wat een prachtige sierlijke vogel. Helaas komt er een wandelaar met honden voorbij. Ja, dan weet je dat het weer afgelopen is.

Een kokmeeuw alweer in winterkleed paradeert in het ondiepe water. Ook nu zijn ze nog heel mooi.

Kokmeeuw - Black-headed Gull - Larus ridibundus

Een Putter zit in de waterbies op een vreemde plek zo dicht bij de waterlijn. Kennelijk is er toch wat te halen.

 Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis

 Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis

Een Kleine karekiet laat even een spagaat zien om iets bij de waterlijn op te pikken.

Kleine Karekiet - European Reed-Warbler - Acrocephalus scirpaceus

Ook een volwassen en juveniele Waterhoen laten zich fraai in het mooie ochtendlicht zien.

Waterhoen - Common Moorhen - Gallinula chloropus

Waterhoen - Common Moorhen - Gallinula chloropus


Uiteraard ontbreekt ook de Meerkoet niet...

Meerkoet - Common Coot or Eurasian Coot - Fulica atra

Maar ja, ik kom eigenlijk voor het Porseleinhoen en de Waterral. Gerard moest helaas weg voor een afspraak en ik ga nog even door. Alsof de duvel er mee speelt verschijnt kort na het vertrek van Gerard een Porseleinhoen.

Porseleinhoen - Spotted Crake - Porzana porzana

Het Porseleinhoen loopt rechtstreeks door naar de Watersnip die er nog steeds zit. Ze bekijken elkaar en maken zich groot. Als de Watersnip even opvliegt gaat het Porseleinhoen er spoorslags weer vandoor. Dat was kort maar krachtig.

Porseleinhoen - Spotted Crake - Porzana porzana en Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago

Porseleinhoen - Spotted Crake - Porzana porzana en Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago

Als even later ook een juveniele Waterral zich nog even laat zien dan kan mijn dag niet meer stuk, nou ja ik moet vanmiddag nog wel naar de tandarts...

Vier soorten rallen kort na elkaar te zien is toch wel een buitenkans

Waterral - Water Rail - Rallus aquaticus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog.

p.s. In het kader van Vogeljaar 2012 (zie tab) zijn er weer een aantal nieuwe soorten toegevoegd. Het betreft foto's van een Porceleinhoen, Waterral, Meerkoet, Watersnip en Kleine karekiet. Dit brengt het totaal op 133 vogelsoorten in Nederland gefotografeerd. Gaat al ergens op lijken.

13 augustus, 2012

Zwarte wouw in Ackendijk

Al ruim een week is er in de Ackendijkse plassen een Zwarte wouw te zien. Het is nog niet zo eenvoudig de vogel te ontdekken. Het lukt vanavond dankzij Alex van de Giessen die de vogel in een weiland ziet zitten niet al te ver van de Molenkade vandaan. Hij belt me als hij me in de verte op de verkeerde plek ziet staan.  De vogel zit al geruime tijd zijn veren te poetsen. Het wachten is nu op het moment dat de vogel gaat opvliegen. Eerdere waarnemers zagen de vogel steeds aan het einde van de avond richting boerderij vliegen (centraal in het gebied) waar hij kennelijk de nacht doorbrengt. Uiteindelijk vliegt de vogel op en gaat helaas weer in polder Schieveen zitten. Uiteraard verkassen we naar de nieuwe plek en hopen nog steeds dat de vogel dichtbij overvliegt naar de boerderij. Uiteindelijk zien we de vogel onder matige lichtomstandigheden met een hele grote bocht naar de boerderij vertrekken voor de nacht. Helaas te ver voor een leuke vluchtfoto. De foto's zijn  van matige kwaliteit echter naar mijn idee toch nog wel bruikbaar. 

Zwarte Wouw - Black Kite - Milvus migrans

Zwarte Wouw - Black Kite - Milvus migrans

Zwarte Wouw - Black Kite - Milvus migrans

Alvast weer bedankt voor het bezoek van mijn Blog

09 augustus, 2012

Gekke bekkentrekker

Vandaag weer even langs de plek van de steenuiltjes geweest. Ik zag er twee. Een jong exemplaar redelijk dichtbij zat onrustig op een paaltje en trok regelmatig een gekke bek. Kennelijk zat er een braakbal dwars die er niet uit kwam. Hoe dan ook ik heb nog nooit zoveel verschillende gezichtsuitdrukkingen gezien bij een vogel...


Alvast weer bedankt voor het bezoek van mijn Blog.