27 maart, 2018

Boomkruiper in Volkstuin

Van de week zag ik in mijn volkstuin een kbv-tje. Een klein bruin vogeltje. Eigenlijk heel onopvallend maar toch wel mooi als je hem goed bekijkt. Dat kan eigenlijk het beste vanaf een foto. Ze zijn normaal gesproken zo beweeglijk dat het lastig is om ze even rustig te bekijken. De Boomkruiper is een klein bruin met wit gevlekt  vogeltje met een dunne, spitse, iets omlaag gebogen snavel. Loopt als een muisje met rukkende bewegingen over de boomstam, maar kan alleen omhoog klimmen en niet omlaag zoals de Boomklever. De stijve staartpennen, die eindigen in twee punten, worden ook gebruikt bij het klimmen. De Boomkruiper begint vaak aan de voet van de stam met voedsel  zoeken, gaat daarna spiraalsgewijs langs de stam omhoog, om daarna weer naar de voet van de volgende boom te vliegen. De zang is hoog en omhooggaand en wordt regelmatig herhaald. Ze zijn te vinden in loofbossen, parken, tuinen, boomrijke  steden, liefst met oude bomen, soms ook op muren. Hun voedsel zoeken ze onder boomschors en bestaat o.a. uit spinnetjes, kevers, mieren, rupsen, motten en luizen. In de winter gaan ze over op o.a. dennen- en sparrenzaad. De Boomkruiper maakt zijn nest onder losse boomschors of in boomspleten. Het vrouwtje broedt de zes of zeven eieren uit in ruim twee weken. Het mannetje helpt mee met voeren en na zeventien dagen vliegen de jongen uit. Soms volgt een tweede broedsel. Ze lokken op de voedertafel is geen optie.

Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Boomkruiper - Short-toed Tree-Creeper - Certhia brachydactyla
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

24 maart, 2018

Grote burgemeester Hoek van Holland

Ik had nog een fotoserie van een Grote Burgemeester op de plank liggen die ik samen met mijn echtgenote Ria zag op de Koningin Emma boulevard in Hoek van Holland. De waarneming dateert alweer van 22 februari 2018. Wat gaat de tijd snel. Dit was nog voor onze vakantie naar de Algarve in Portugal. Een Grote Burgemeester zien en fotograferen is toch wel bijzonder vandaar dat ik heb besloten de serie opnamen toch nog maar te laten zien.  Het betreft hier een 2e winterkleed.
De Grote burgemeester is een agressieve alleseter, die voor voedsel ook andere vogels doodt, soms zelfs in de vlucht. Broeden doet de vogel langs noordelijke rotskusten en eilanden, meestal in de buurt van een grote kolonie zeevogels. De noordelijke kusten van de Atlantische Oceaan vormt het belangrijkste overwinteringsgebied, maar de vogel laat zich 's winters soms ook langs de kusten van de Noordzee zien. 
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Grote Burgemeester - Glaucous Gull - Larus hyperboreus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

15 maart, 2018

Impressie Vogels van de Algarve Portugal

Portugal neemt een belangrijke  plaats in in mijn hart en is een in de wintermaanden voor ons een geliefde bestemming. Dit keer met wat pech wat betreft de weersomstandigheden. Helaas met veel regenachtige en stormachtige dagen. Er bleef toch gelukkig voldoende tijd over om een aantal bijzondere vogels te fotograferen. De bezochte gebieden: Ria Formosa, Kaap Sagres, Kaap Sint Vincent, Lagoa Dos Solgados en natuurlijk niet te vergeten de prachtige hoteltuin van Alfagar. Ik heb er dit keer voor gekozen de opnamen op tijdvolgorde te plaatsen en probeer op die manier een levendiger beeld te geven van de mogelijkheden die er zijn.


 Geelpootmeeuw - Yellow-legged Gull - Larus michahellis
Hybride Spaanse Mus/Huismus - Spanish Sparrow/House Sparrow - Passer hispaniolensis/Passer domesticus
Hybride Spaanse Mus/Huismus - Spanish Sparrow/House Sparrow - Passer hispaniolensis/Passer domesticus
 Blauwe Ekster - Azure-winged Magpie - Cyanopica cyana
Rotsduif - Rock Dove or Common Pigeon - Columba livia
 Blauwe Ekster - Azure-winged Magpie - Cyanopica cyana
Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto
Kuifleeuwerik - Crested Lark - Galerida cristata
 Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
 Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
 Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
 Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
 Westelijke Purperkoet - Western Swamphen - Porphyrio porphyrio
Woudaap - Little Bittern - Ixobrychus minutus
Slobeend - Northern Shoveler - Anas clypeata
Slobeend - Northern Shoveler - Anas clypeata
 Zwartkopwever - Black-headed Weaver - Ploceus melanocephalus
 Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
 Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
 Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
 Flamingo - Greater Flamingo - Phoenicopterus ruber
 Geelpootmeeuw - Yellow-legged Gull - Larus michahellis
 Geelpootmeeuw - Yellow-legged Gull - Larus michahellis
 Westelijke Purperkoet - Western Swamphen - Porphyrio porphyrio
 Wintertaling - Common Teal - Anas crecca
 Westelijke Purperkoet - Western Swamphen - Porphyrio porphyrio
Slobeend - Northern Shoveler - Anas clypeata
Watersnip - Common Snipe - Gallinago gallinago
Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus
Slobeend - Northern Shoveler - Anas clypeata
 Reuzenstern - Caspian Tern - Sterna caspia
Kleine Zilverreiger - Little Egret - Egretta garzetta
 Reuzenstern - Caspian Tern - Sterna caspia
 Reuzenstern - Caspian Tern - Sterna caspia
 Reuzenstern - Caspian Tern - Sterna caspia
 Reuzenstern - Caspian Tern - Sterna caspia
 Reuzenstern - Caspian Tern - Sterna caspia
 Reuzenstern - Caspian Tern - Sterna caspia
Blauwe Rotslijster - Blue Rock-Thrush - Monticola solitarius
 Blauwe Ekster - Azure-winged Magpie - Cyanopica cyana
Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus
Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus
Dodaars - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis
 Blauwe Ekster - Azure-winged Magpie - Cyanopica cyana
Slobeend - Northern Shoveler - Anas clypeata
Graszanger - Zitting Cisticola - Cisticola juncidis
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.