27 maart, 2016

Waterpieper

Waterpiepers zijn echte bergvogels maar kan je toch in de winter in Nederland tegenkomen. Waterpiepers leven ’s zomers in de bergen boven de boomgrens en zakken in de winter af naar het Europese laagland, waaronder Nederland. Dan zijn ze vooral te zien in uiterwaarden en andere natte plekken. Waterpiepers lijken sterk op Oeverpiepers maar ze komen alleen in het binnenland voor in waterrijke gebieden,  terwijl  de Oeverpiepers alleen langs de kust voorkomen. De voorjaarstrek is  gericht naar het zuiden terug naar hun habitat in de bergen en vindt plaats in maart en begin april. In deze tijd krijgen Waterpiepers hun prachtkleed, maar de meeste vogels zijn uit Nederland weg voordat dit kleed voltooid is. De vogels op de foto’s zijn echt nog in overgangskleed en moeten nog verder doorkleuren. Polder Malta in de Biesbosch is een prima plek om ze waar te nemen. Let op de karakteristieke  verlengde achter teennagel. Er is veel nieuw natuurgebied gecreëerd en echt de moeite waard om te verkennen. Gegevens ontleend aan Vogelbescherming en Sovon.

Waterpieper - Water Pipit - Anthus spinoletta

Waterpieper - Water Pipit - Anthus spinoletta

Waterpieper - Water Pipit - Anthus spinoletta

Waterpieper - Water Pipit - Anthus spinoletta

Waterpieper - Water Pipit - Anthus spinoletta

Waterpieper - Water Pipit - Anthus spinoletta

Waterpieper - Water Pipit - Anthus spinoletta

Waterpieper - Water Pipit - Anthus spinoletta
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en voor de reacties op mijn vorige Blog.

23 maart, 2016

Op zoek naar de Zwarte Specht

Vandaag ben ik op pad met René Droog, een natuurliefhebber uit Delft die ik wel eens in het veld tegenkom. René had via you tube een mooi filmpje laten zien van een Zwarte Specht die hij gemaakt heeft op de Hoge Veluwe. Ik had mezelf voorgenomen en was vastbesloten om dit jaar een Zwarte Specht te fotograferen. Het was er in het verleden nooit van gekomen. René is bovendien bekend met het gebied de Hoge Veluwe dus een afspraak was zo gemaakt. Het vroege voorjaar is natuurlijk de beste tijd ze te zien omdat ze volop aan het baltsen zijn en er nog geen bladeren het zicht kunnen belemmeren.
Nadat we bij ingang Otterlo arriveren gaan we eerst nog even kijken in de kleine vogelhut. Hier zien we de gebruikelijke vogels zoals Boomklever, Koolmees, Vink, Grote Bonte Specht, Merel, Heggenmus, Pimpelmees en Roodborst. Ook laten de Bosmuizen die hier in een soort eldorado leven zich regelmatig zien.

Boomklever - Wood Nuthatch or Eurasian Nuthatch - Sitta europaea

Koolmees - Great Tit - Parus major

Vink - Chaffinch Fringilla - coelebs

Vink - Chaffinch Fringilla - coelebs

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major


Merel - Eurasian or Common Blackbird - Turdus merula

Heggenmus - Hedge Accentor - Prunella modularis


Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus

Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus


Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula
Bosmuis
In de vogelhut horen we de Zwarte Specht roepen. Uiteraard gaan we meteen poolshoogte nemen en zien na veel gezoek een mannetje in de top van een spar. Even later zien we ook het vrouwtje en zijn ze even kortstondig samen te zien. Helaas te ver weg voor een goede foto. Het is in ieder geval een mooi begin van deze dag.
 
We besluiten nog enkele veelbelovende plekken te gaan bezoeken en fietsen richting ingang Schaarsbergen. Onderweg zien we op diverse plekken Boomleeuweriken. Dichtbij komen is geen optie. Een stuk van de omgeving meenemen op de foto kan natuurlijk ook een leuk plaatje opleveren.
 


Boomleeuwerik - Wood Lark - Lullula arborea

Bij de vogelhut in de buurt van de ingang van Schaarsbergen zien we behalve de gebruikelijke soorten nog een mooie Glanskop en een Eekhoorn.

Eekhoorn - Sciurus vulgaris

Eekhoorn - Sciurus vulgaris

Glanskop - Marsh Tit - Parus palustris
In de hut krijgen we van een andere fotograaf nog een tip van een plek waar de Zwarte Specht zich mooi laat zien. De vogel is bezig een nest hol te hakken. Zo daar heb je wat aan!!! Als we op de plek arriveren horen we de Zwarte Specht tikken. Na enige minuten laat de vogel zich even zien. Wow geweldig deze waarneming van zo'n bijzonder gedrag. Weliswaar op flinke afstand, om de vogel niet de verstoren, lukt het me enkele leuke foto's te maken. Eindelijk gaat mijn wens in vervulling.
 
Zwarte Specht - Black Woodpecker - Dryocopus martius

Zwarte Specht - Black Woodpecker - Dryocopus martius

Zwarte Specht - Black Woodpecker - Dryocopus martius

Onderweg naar de uitgang zien we nog een groep edelherten wat een mooie afsluiting is van deze hele mooie productieve dag.

Edelhert - Cervus elaphus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

16 maart, 2016

Middelste Bonte Specht


Een Middelste Bonte Specht waarnemen was voor mij in het westen van Nederland slechts beperkt tot een waarneming in Barendrecht en eentje in Vogelenzang. Volgens Waarneming.nl was vanuit onze woonplaats gezien Chaam in Noord Brabant de dichtstbijzijnde plek waar ze regelmatig gezien worden. Bij het Landgoed Valkenberg worden zelfs alle in Nederland voorkomende spechten waargenomen. Een reden temeer voor Wim Eshuis en ondergetekende om een bezoek te brengen aan Chaam. Onze ervaringen: Groene specht en Zwarte specht gehoord en Grote Bonte en Middelste Bonte Specht gezien. De Kleine Bonte Specht niet gehoord en gezien. Gelukkig lukte het me enkele leuke foto's te maken van de Middelste Bonte Specht zodat we toch kunnen spreken van een zeer geslaagde dag.

Het grootste deel van de twintigste eeuw was de Middelste Bonte Specht een zeldzaamheid. Van de negen broedgevallen tot en met 1995 stammen de meeste uit Twente rond 1960. Vanaf 1996 nestelt de soort jaarlijks in het land in sterk toenemende aantallen. Na de eeuwwisseling steeg het aantal van enkele tientallen naar vele honderden broedparen. De verspreiding bleef aanvankelijk beperkt tot Zuid-Limburg, gevolgd door Twente, de Achterhoek, het Rijk van Nijmegen en Noord-Brabant. De soort rukt nog steeds verder naar het noordwesten op. Deze expansie past binnen een uitbreidingsgolf die ook in Duitsland en België opviel en werd bevorderd door het ouder worden van het bos en het extensiever bosbeheer waarbij dood of stervend hout getolereerd wordt. De soort zit qua grootte tussen de Grote en Kleine Bonte Specht in. Hij lijkt oppervlakkig gezien op de Grote Bonte Specht, maar de snorstreep die de Grote Bonte Specht heeft, loopt niet helemaal door tot de snavelbasis. Ook heeft de Middelste Bonte Specht een volledig rood petje en de Grote Bonte Specht niet. Daarnaast heeft de Middelste Bonte Specht een geel getinte gestreepte buik met een rode zweem. Het geluid is ook anders en is alleen in het voorjaar te horen. In tegenstelling tot de meeste spechten zoekt de Middelste Bonte zijn voedsel doorgaans op de horizontale takken. Het voedsel bestaat uitsluitend uit insecten.
Gegevens ontleend aan Vogelbescherming en Sovon

Middelste Bonte Specht - Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius

Middelste Bonte Specht - Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius

Middelste Bonte Specht - Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius

Middelste Bonte Specht - Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius

Middelste Bonte Specht - Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius
Middelste Bonte Specht - Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius
Middelste Bonte Specht - Middle Spotted Woodpecker - Dendrocopos medius

 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

04 maart, 2016

Broedkolonie Blauwe reiger in Schiedam

Al jarenlang bevindt zich op een eiland in het Prinses Beatrix park in Schiedam een broedkolonie van Blauwe reigers. Het is moeilijk in te schatten maar zeker minimaal 30 paartjes zijn met de nestbouw bezig. Het is een drukte van belang. De bouw van sommige nesten is net begonnen terwijl andere net gereed en alle stadia daar tussen in te zien zijn. Regelmatig zijn er schermutselingen, worden nieuwe takken aangevoerd en zijn er ontluikende liefdes te zien. Het is verbluffend om te zien hoe behendig de Blauwe reigers de wirwar van takken kunnen ontwijken bij de aanvoer van nestmateriaal. Ik heb een paar uur het wel en wee van de kolonie gade geslagen en er heel erg van genoten.
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.