31 januari, 2021

Blauwe Kiekendief

Al enkele weken verblijven er 2 juveniele Blauwe Kiekendieven in de Nieuwe Driemanspolder een gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Dit gebied is een mooi recreatiegebied en ook belangrijk voor de veiligheid van Zuid-Holland. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen om de veiligheid van de omliggende regio te garanderen. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Het gebied bestaat voor een groot deel uit open water en natte natuur. Bij natte natuur denken we aan (zegge)moeras, nat (schraal)grasland, bloemrijk rietland en wilgenstruweel. Daarnaast is er ook droge natuur, waaronder bloemrijk grasland, droge ruigte en bosschages. De  natuurdoelen zijn vooral van belang voor moerasvogels, amfibieën, vlinders en libellen. 

De Blauwe Kiekendieven zijn voor fotografen echt een trekpleister. Vooral omdat de Blauwe Kiekendieven zich weinig lijken aan te trekken van hun aanwezigheid.

Uiteraard was ik ook van de partij en lukte het me enkele leuke opnamen te maken.

Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Blauwe Kiekendief - Hen Harrier  ·  Circus cyaneus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

25 januari, 2021

Bokje bij de Zevenhuizerplas

Een Bokje waarnemen is niet zo makkelijk. Vaak vliegen ze vlak voor je voeten op en kan je een foto maken wel vergeten! Vanmorgen bij de Zevenhuizerplas in de buurt van het Populierenbosje werd een "Watersnip" ontdekt. De ontdekster liet me een foto zien op haar toestel. Meteen zag ik dat het een Bokje was. Wow best wel moeilijk om er eentje te zien laat staan te fotograferen. Gelukkig kon ze me aanwijzen waar de vogel zat en kon ik, na de nodige moeite om de vogel te vinden, wat leuke opnamen maken. Opmerkelijk was dat de vogel regelmatig op een neer wipte. Volgens Adri de Groot, die ook aanwezig was, een manier om insecten te activeren uit de bodem omhoog te komen. Eigenlijk net zoals meeuwen trappelen om wormen naar boven te lokken.    

Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus
Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus
Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus

Ik kon het niet laten uit mijn archief nog enkele opnamen te laten zien van een vliegend Bokje. Opnamen waar ik best trots op ben!  

Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus
Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus
Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus
Bokje - Jack Snipe . Lymnocryptes minimus

Kleiner dan een watersnip, met een veel kortere snavel en met strepen op de flank. Watersnip heeft bandering op de flanken. Vliegt zonder geluid vlak voor je voeten op om meestal na een korte vlucht weer te landen. Drukt zich bij onraad heel stil op de grond, waarbij de vogel helemaal versmelt met de omgeving. In vlucht herkenbaar aan het kleine formaat, de korte snavel en de ietwat puntige staart. Op trek in Nederland zwijgzaam. In broedgebied bijzondere baltsroep, die lijkt op een aanzwellende groep galopperende paarden in de verte. Is waarschijnlijk monogaam en territoriaal. Man heeft baltsvlucht in schemer. Broedt op de grond, goed verborgen in de vegetatie. Eén, maar mogelijk twee broedsels; meestal vier, soms drie eieren. Legtijd mei-begin september. Broedduur 21-24 dagen, beide geslachten broeden. Jongen worden door beide ouders verzorgd. Nestvlieders, vliegvlug na 19-20 dagen, waarna jongen geheel Buiten broedtijd in lage moerassige vegetaties (rietland, venen, veenmosbulten met slik, slootkanten, natte weilanden), ook kwelders. Zeer zelden uit de dekking van de vegetatie, dit gebeurt vooral bij vorst. Broedt in open moerassen, overstromingsgebieden van rivieren en meren, venen, bostoendra, open taiga, elzen- en wilgenbroekbossen met veenbulten. Het voedsel bestaat uit Insecten en hun larven, wormen, slakjes en soms zaden. Beweegt het lichaam ritmisch heen en weer bij het prikken van de snavel in de grond. Pikt ook voedsel van de oppervlakte. Foerageert meestal alleen of in kleine, losse groepjes. Zoekt vooral 's nachts of in de schermer naar Grotendeels trekvogel, die overwintert in West- en Zuid-Europa en in Afrika, ook ten zuiden van de Sahara. Trekt over breed front. Blijft in broedgebied tot na de rui en trekt dan pas weg, van begin september tot in november. Voorjaarstrek vooral in maart en april. Nachttrekker, die vooral solitair trekt. Wordt soms bij vorsttrek overdag gezien. Gegevens ontleend aan Vogelbescherming

21 januari, 2021

Knobbelzwanen verdedigen territorium

Vorige week landde er een paartje Knobbelzwanen in een plas die al bezet was. Het mannetje van de residents ging direct in de aanval waarna er een korte schermutseling volgde. De nieuwkomers werden de een na de ander terstond verjaagd uit het territorium. Wat een power en machtsvertoon. Dit is waarom vogels kijken zo boeiend kan zijn.

Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Knobbelzwaan - Mute Swan .  Cygnus olor
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

11 januari, 2021

Zwartkeellijster Utrecht

Voor het eerst in Nederland zag ik de Zwartkeellijster op 13 januari 1996 in Den Helder. Destijds een mannetje. Dat was alweer 24 jaar geleden. Ook toen was er heel veel belangstelling zoals bijgaande foto wel illustreert voor deze super zeldzame vogel. Het leek me een goed idee om er weer eens tijd voor uit te trekken en er eentje te fotograferen. In Utrecht was er vorig jaar in het voorjaar een vrouwtje gezien en eind vorig jaar en begin dit jaar was er wederom eentje op dezelfde plek te zien. Waarschijnlijk dezelfde vogel. Om begrijpelijke redenen zoals grote drukte en eventuele overlast in de woonwijk heeft waarneming.nl de vogel op verborgen gezet. Voor de doorzetters is er uiteindelijk toch wel achter te komen!! 

Vanmorgen was ik helemaal alleen en op mezelf aangewezen om de vogel terug te vinden. De uitgestrooide appeltjes zetten me op het juiste spoor. Na een half uurtje kwam de vogel tenslotte te voorschijn en kon ik haar naar harte lust fotograferen. Wow wat een leuke ervaring!

 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis

 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
   ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
  ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
  ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
  ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
  ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis
 ♀ Zwartkeellijster  ·  Black-throated Thrush  ·  Turdus atrogularis


De Zwartkeellijster broedt in de Siberische taiga, westelijk tot aan het Oeralgebergte. De soort overwintert in de Himalaya en verder westelijk tot Iran. De soort is nauw verwant aan de Roodkeellijster, die afhankelijk van taxonomische inzichten, soms als soort en soms als ondersoort wordt gezien. De Zwartkeellijster is in Europa een dwaalgast, ook in Nederland. Er zijn inmiddels 13 aanvaarde gevallen op de Nederlandse lijst. In de meeste gevallen worden Zwartkeellijsters 's winters gevonden in stedelijke gebieden. Gegevens ontleend aan waarneming.nl 

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

06 januari, 2021

Pestvogel Hoek van Holland

Een Pestvogel waarnemen en fotograferen blijft altijd weer een magisch moment. Gelukkig konden we ons weer uitleven in Hoek van Holland. Een prachtige Pestvogel verbleef geruime tijd vlakbij het Hydro Meteo Centrum Rijnmond en foerageerde vaak op dezelfde struik vol met rozenbottels. Dat zorgde meteen voor een nog kleuriger plaatje. Zelfs het avondjournaal van de NOS op 4 januari j.l. besteedde er aandacht aan. 

 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
 Pestvogel - Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.