26 juni, 2021

Avondje Kraaienest

Afgelopen donderdagavond was ik met de E-bike naar het Kraaienest bij de Lier gegaan. Het weer was perfect. Geen wind, helder weer en een heerlijke  temperatuur. Onderweg zag ik een zingende Grasmus die ik mooi kon fotograferen. 

Grasmus - Common Whitethroat  ·  Sylvia communis

Bij het Kraaienest zie ik een juveniele Witte Kwikstaart langs de waterkant. Ook de Kluten die hier broeden zijn volop aanwezig.

Witte Kwikstaart - White Wagtail  ·  Motacilla alba
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta
De kluten belagen een Bruine kiekendief. Het is ongelofelijk dat zo,n fragiele vogel een Bruine kiekendief lastig durft te vallen.

 Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta en Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta en Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta en Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta en Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta en Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta en Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta en Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Een man Bruine kiekendief keert terug met een prooi. Zo te zien een juveniele waterhoen. Daarna gaat de vogel weer terug naar zijn jachtterrein.

Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus

Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus

Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Een langsvliegende Nijlgans is het natuurlijk ook waard om gefotografeerd te worden.

Nijlgans - Egyptian Goose  ·  Alopochen aegyptiaca
Een langsvliegende Roerdomp is een mooi slotstuk van deze avond. Wow wat een mooi einde van een produktieve avond.

Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris

Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris

Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris

Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

24 juni, 2021

Zwarte stern Berkenwoude

De Zwarte stern is één van de sierlijkste moerassterns die in Nederland voorkomen. Ik zag ze bijna uitsluitend foerageren op libellen en ze zijn op dit moment druk bezig hun jongen daarmee te voeden. Bij de Molenvliet in Berkenwoude bevindt zich een kleine kolonie waar het gezinsleven van de Zwarte stern goed is te volgen.

Zwarte sterns zijn vogels van het ondiepe moeras. Ze broeden op drijvende watervegetatie (liefst krabbenscheer), nestvlotjes en modderbanken in ondiepe en matig voedselrijke moerassen en in agrarische gebieden met brede sloten en modderbanken. Ze foerageren niet ver van de kolonies op kleine visjes, amfibieën, insecten en regenwormen. Zwarte sterns overwinteren in West-Afrika. Bron: vogelbescherming.nl

Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern - Black Tern  ·  Chlidonias niger
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

20 juni, 2021

Monniksgier bij Breukelen

Op zaterdag 19 juni j.l. werd er bij Breukelen een Monniksgier ontdekt. In Nederland super zeldzaam en voor mij een reden te meer er de volgende dag naar toe te gaan omdat de vogel nog steeds werd gemeld. Bij aankomst was de belangstelling nog steeds heel groot en kon ik nog net parkeren bij Oost- schadeherstel en posteerde me met telescoop en fototoestel bij het hek waarlangs ik nog net de vogel kon zien en op de grond zag zitten.  Foto's maken lukte vanwege de grote afstand alleen  maar met digiscopie. Toen een medewerker van het bedrijf naar het hek kwam, vroeg een aanwezige vogelaar of hij wat dichterbij via het erf de vogel mocht bekijken! Ik was de tweede gelukkige die aangewezen werd om dichterbij te gaan kijken! Wat een buitenkans! Na een korte wandeling over het erf lopen we langs de tractor naar de plek waar de eerste vogelaar was geweest. Als we nog lang niet op die plek gearriveerd zijn vliegt de Monniksgier toch op. Jammer, het was zeker niet mijn intentie de vogel op te jagen. Wellicht was de vogel toch al van plan op te vliegen en zijn/haar weg te vervolgen! We zullen het nooit zeker weten. Dit verschaft wel iedereen de kans om de vogel in vlucht te zien. Opmerkelijk is het verschil in grootte als je naar de Buizerd en Scholekster kijkt die de Monniksgier even lastig vallen.

De Monniksgier behoort tot de Gieren. De Monniksgier komt voor in Zuid Spanje, Griekenland, Turkije en delen van het Midden Oosten. De Monniksgier gaat in Europa in aantal gestaag vooruit, Spanje telt tegenwoordig 1.200 paar, voornamelijk in Extremadura en Montes de Toledo. Dit aantal is in vergelijking met de 400 paar van 20 jaar terug een sterke toename. Ook de geisoleerde populatie op Mallorca neemt toe terwijl er in Frankrijk gestart is met een herintroductieproject. Bron: Waarneming.nl

Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus

Scholekster - Eurasian Oystercatcher  ·  Haematopus ostralegus en Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Buizerd - Common Buzzard . Buteo buteo en Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Buizerd - Common Buzzard . Buteo buteo en Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Buizerd - Common Buzzard . Buteo buteo en Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Monniksgier - Cinereous Vulture . Aegypius monachus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.