23 augustus, 2016

Tapuit vertoont vliegenvangergdrag


Vanavond zag ik langs de Groeneweg in Schiedam gelijktijdig een Paapje en een Tapuit. Ja het trekseizoen is weer aangebroken... Hoewel nog volop zomer zijn er toch al tekenen die wijzen op verandering van de seizoenen. Sommige vogelsoorten trekken al weer door en zijn zelfs al helemaal verdwenen zoals de Gierzwaluw. De Tapuit die ik vanavond zag zat op de nok van een loods bij een boerderij. Regelmatig werd er een opmerkelijke voedselvlucht gemaakt waarbij de vogel trachtte een insect te verschalken. Om de paar minuten werd er een vliegenvangerachtige vlucht gemaakt waar bij de tapuit redelijk succesvol was. Het lukte me dit gedrag met mijn Nikon 7100 vast te leggen. De zon stond laag achter me waardoor de vogel goed werd belicht. Ik kon een lage ISO-waarde van 200 ISO gebruiken en hield daarbij voldoende sluitersnelheid over voor een scherpe foto. Ik kon hierdoor achteraf een mooie crop maken van een aantal vliegbeelden. De zitfoto heb ik gemaakt met mijn Nikon P900.

Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe

Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe

Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe

Tapuit - Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

21 augustus, 2016

Ransuil

Je bent echt bevoorrecht als je een Ransuil in je tuin hebt. Zeker in de wintermaanden is het mogelijk als er voldoende schuilgelegenheid is om ze dan in behoorlijke aantallen bij zogenaamde roestplaatsen te zien. Ze houden van gezelligheid en vormen groepen in vooral dennen en sparren. Hun aanwezigheid maken ze kenbaar door hun uilenballen die je dan in flinke aantallen onder de slaapboom kan vinden. Als je deze uitpluist dan kan je zien wat voor prooi ze hebben gevangen. Vooral voor kinderen een hele interessante bezigheid. De Ransuil is makkelijk te herkennen aan de pluimen boven op zijn kop. Met de pluimen geeft de Ransuil zijn gemoedstoestand aan. Bij onraad of gevaar zet de Ransuil zijn pluimen recht overeind. De gezicht van de Ransuil heeft de vorm van een oranjebruine hartvormige krans met oranje ogen. Opvallend is een witte x-tekening tussen de ogen. De bovendelen zijn roestgeel en grijsbruin gestippeld, waarbij een iets donkere polsvlek zichtbaar is. De   onderdelen zijn izabelkleurig met daartussen donkerbruine kruisvormige vlekken. De Ransuil is   alleen 's nachts actief. De combinatie van bossen om te broeden en te roesten en open terrein met veel woelmuizen, bepaalt de keuze van de Ransuil voor dit gebied. Ze maken graag gebruik van oude nesten van Eksters en Kraaien. Als blijkt dat er weinig  oude nesten aanwezig zijn, kan je door middel van een gevlochten wilgenmat de Ransuil aan een broedgelegenheid helpen. In de zomer van 2017 heeft mijn buurvrouw Lydie een Ransuilenkast gemaakt die ik heb opgehangen in de windvang naast haar tuin. Zelf heb ik er ook mooi zicht op. Nu afwachten maar!! De  Ransuil legt eind februari, begin maart 4 a 5 witte  ronde eieren. Het vrouwtje broedt alleen de eieren uit en doet daar 25 tot 32 dagen over. Na het broeden blijft het vrouwtje de jongen voeren met voedsel wat door het mannetje wordt aangevoerd. Onderstaande foto van een juveniel gemaakt op ons tuincomplex en het laantje waar onze tuin zich bevindt. De volwassen uil bevond zich zelfs in eigen tuin!!


Ransuil - Long-eared Owl - Asio otus20 augustus, 2016

Waterhoen

Een Waterhoen is een zwarte vogel met een opvallende snavel met een de rode bles en gele punt. De zijkant is voor zien van een witte flankstreep en de onderzijde van de staart is wit. De poten zijn groen. Als de Waterhoen langs de waterkant loopt dan valt het wippen van het korte staartje op! Overal waar  water is met een begroeiing aan de waterkant kan je het Waterhoen vinden. Ze eten waterplanten en grassen, ook wel insecten en andere ongewervelden. Dit voedsel wordt zowel op het water als aan de oever verzameld. Het nest wordt gemaakt van droog riet en veren en bevindt zich vlak boven het waterniveau op een modderbank of tussen een bosje planten. Het   Waterhoen maakt soms ook wel gebruik van oude nesten. Het legsel bestaat uit 5 tot 11 eieren en wordt door beide ouders uitgebroed. Na drie weken worden de kuikens geboren. De jongen kunnen na 6 a 7 weken vliegen. Het Waterhoen is een schuwe bezoeker van uw tuin en stelt zicht tevreden met wat er van de voedertafel valt en wat andere bezoekers morsen. Vooral in de wintermaanden zijn ze actief in mijn volkstuin ze vormen dan ook kleine groepjes vormen die in het voorjaar weer uit elkaar vallen. Ze worden dan zeer onverdraagzaam jegens elkaar en vormen paartjes die hun territorium met hand en tand verdedigen.Stormmeeuw

De stormmeeuw is een middelgrote meeuw met erg lange vleugels die vooral in de winter in weilanden zeer talrijk is, maar ook in de stad voorkomt.De stormmeeuw broedt vaak in kolonies. Hij komt vooral in de kustprovincies voor. Gegevens ontleend aan Vogelbescherming.nl

Ook de Stormmeeuw vliegt regelmatig over mijn volkstuin.


Stormmeeuw - Common Gull - Larus canus

Kokmeeuw

De kokmeeuw is sterk afgenomen, maar nog steeds talrijk in Nederland. In de winter is het de kleine meeuw met koptelefoontje die je in de stad aantreft. Hij is van alle markten thuis en komt op vele manieren aan voedsel. In het voorjaar en zomer heeft de kokmeeuw een chocoladebruin kopkap. Een kokmeeuw is na twee jaar volwassen. 
Natuurlijk vliegen ze vaak over mijn volkstuin op doortrek naar hun slaapplaatsen. 
Gegevens ontleend aan Vogelbescherming.nl
19 augustus, 2016

Havik

De havik is een krachtige roofvogel die gespecialiseerd is in het overrompelen van vogels. Het zijn honkvaste vogels. Ze maken een groot nest van takken hoog in een boom. Het gebied waarin voedsel wordt gezocht, is honderden hectaren groot. De havik was in de jaren zestig nog beperkt tot grote, stille bosgebieden als de Veluwe, maar komt nu in heel Nederland voor, tot in steden aan toe. Mooi te zien in mijn Volkstuin was deze overvliegende Havik. Het betrof hier een Juveniel. Dit was te zien aan de verticale buik streping en de afgeronde staart.
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

18 augustus, 2016

Buizerd

De buizerd is verreweg de algemeenste en meest opvallende roofvogel van Nederland, die je vaak in open land ziet, zittend op een paal of schroevend op de thermiek. Buizerds zijn erg gevarieerd qua kleur en tekening. Van donkerbruin tot bijna wit. Hij heeft zich de laatste decennia sterk uitgebreid als broedvogel en broedt ook in de lage delen van Nederland.
Regelmatig vliegen er bij mijn volkstuin buizerds over en laten dan ook hun kenmerkende gemiauw horen. Gegevens ontleend aan Vogelbescherming.nl

Zwarte Ibis

Net terug van een Cruise langs de Noordse Fjorden kon ik drie dingen doen. De  foto's van de cruise uitzoeken, Mijn schuurtje op de volkstuin verven of gaan vogelen. Je begrijpt wel waar ik voor heb gekozen... De foto's van de Cruise houdt u nog te goed. Al enige jaren zijn er in Nederland in klein aantal Zwarte Ibissen te zien. Vandaag zag ik er eentje bij Berkel en Rodenrijs in de Voorafsche Polder, Lansingerland (gemeente). Eigenlijk was ik op zoek naar een Waterrietzanger die daar de vorige dag was gezien. Nog nooit is het me gelukt hiervan een foto te maken... Uitdagingen moet je altijd blijven houden en illusies misschien ook wel. Toen het niet lukte met de Waterrietzanger was ik heel blij met de buitenkans om een Zwarte Ibis in volwassen kleed te fotograferen. Ondanks de grote afstand en het tijdstip van de dag (we fotograferen natuurlijk bij voorkeur 's morgensvroeg of in de namiddag) lukte het me enkele leuke opnamen en filmpjes te maken met de Nikon P900. In de groothoekstand (24 mm) zie je aan de overkant van de plas rechts onder de hoogspanningsmast nog net als stipje de Zwarte Ibis staan. Verbazingwekkend is toch nog de kwaliteit van de foto's in de uiterste zoomstand (2000 mm).

Voorafsche Polder, Lansingerland (gemeente)
Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Zwarte Ibis - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

07 augustus, 2016

Ransuil op de tuintafel

Kort geleden werd ik getipt over de aanwezigheid van in totaal zes Ransuilen op een plek niet ver van mijn huis vandaan. Een Ransuil zien is altijd bijzonder en zeer de moeite waard. Als het lukt om er ook nog een aantal leuke foto's van te maken dan is je dag geslaagd.
De tip krijgen en op onderzoek uitgaan wil niet altijd zeggen dat je ze zomaar kan vinden... De eerste keer sprak ik wel een aantal mensen uit de buurt van de opgegeven plek die ze hadden gehoord en gezien. Dat was hoopgevend. Zoals we weten worden Ransuilen pas actief als het gaat schemeren. Eerlijk gezegd vond ik de omgeving niet uitnodigend vanwege de vele blaffende honden. Het waren geen schoothondjes! Voor mij een reden om daar niet 's nachts rond te gaan kijken. De volgende dag kreeg ik een betere plaatsaanduiding en ben weer gaan zoeken. Helaas heb ik ze toen weer niet gevonden. Wel sprak ik een vriendelijke gastvrije man Hubert van Beckem die ik nog kende van een ontmoeting een aantal jaar geleden. Hij beloofde mij te bellen als de Ransuilen weer werden gezien, wel onder de strikte voorwaarde dat ik de plek niet bekend zou maken. Uiteraard heb ik hem mijn woord gegeven. De volgende dag werd ik gebeld en kreeg de tip dat er een Ransuil vlakbij zijn tuin zat. Uiteraard ben ik na het avondeten spoorslags naar de plek gefietst waar ik door Hubert werd opgevangen en naar de plek van de Ransuil werd gebracht. Helaas was de vogel gevlogen...Totdat we terug lopend naar zijn tuin er ineens twee zagen zitten verscholen in een taxus. Bingo!!
 

Wat later op de avond ben ik nog even terug gegaan en zag plotseling een uil op een tuintafel zitten. Wow wat een waarneming en buitenkans. Helemaal vrijzittend!!!
 Later zie ik ook nog een tweede exemplaar...

 


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog