24 juni, 2016

Appelvink met jong


Afgelopen donderdag was ik op pad met John van der Graaf naar ons N.P. de Hoge Veluwe. Het doel was o.a. het fotograferen van een Appelvink met zijn jong. Om 8:15 waren we ter plaatse. Gelukkig konden we nog aanschuiven in de vogelhut die geschikt is voor maximaal 3 personen. Er was reeds een aardige vogelfotograaf aanwezig die heel mededeelzaam was en veel informatie verstrekte over andere interessante objecten op de Hoge Veluwe. Vrijwel meteen zagen we een flinke diversiteit aan vogels zoals Roodborst, Vink, Grote bonte specht, Appelvink, Koolmees en Boomkruiper. Als toetje nog een prachtige Eekhoorn. Leuk was de aanwezigheid van een paartje Appelvinken die zo af en toe hun best wel flink uit de kluiten gewassen jong voerden! De actie konden we leuk vastleggen. Deze missie was in ieder geval geslaagd. Natuurlijk hebben we nog een genoeglijk dagje beleefd op de Hoge Veluwe en zagen we o.a. Boompieper, Veldleeuwerik, Roodborsttapuit, Raaf en Edelherten.

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

22 juni, 2016

Poelruiter

Dit keer staat het eiland Tholen op het programma. Het gebied de Schakerloopolder-Karrevelden waren al eerder door Wim en mij bezocht toen we op de Oesterdam zochten naar Sneeuwgorzen en Strandleeuweriken en uiteindelijk daar terecht kwamen. Nu was de op 16 juni j.l. door Marijke ontdekte Poelruiter ons belangrijkste doel van vandaag. Voor het eerst lukte het me om een Poelruiter in Nederland te fotograferen. Toch weer een kleine mijlpaal... Het gebied is schitterend gelegen en vanmorgen heel mooi belicht door de uitbundig schijnende zon. Heerlijk na zoveel regenval eerder deze week. Niet alleen de Poelruiter maar ook de tientallen Kluten, een Zwarte Ruiter, Visdiefjes, Kokmeeuwen en zelfs ook een tweetal Zwartkopmeeuwen en Noordse Sterns trekken onze aandacht. Heel leuk was de kennismaking met Marijke en Vincent die ons spontaan wat tips gaven over de omgeving en ons later zelfs nog een stuk begeleidde naar de verder weg gelegen Karrevelden. Wow wat een schitterend natuurgebied is dit stuk van Tholen. Echt een zeer geslaagde dag!

Poelruiter - Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis

Poelruiter - Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis

Poelruiter - Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis

Poelruiter - Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis

Poelruiter - Marsh Sandpiper - Tringa stagnatilis

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta

 Zwarte Ruiter - Spotted Redshank - Tringa erythropus

Noordse Stern - Arctic Tern - Sterna paradisaea
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

21 juni, 2016

Broedgeval Ekster


Om de hoek van de straat op ca. 25m van mijn huis is in conifeer in de tuin van een leegstaand huis een eksternest gemaakt. De plek is vlak naast een druk voet- en fietspad gelegen. Opmerkelijk is dat het nest op een hoogte is gebouwd van ca. 3m. Meestal prefereren ze een grotere hoogte. Ondanks dat het heel dicht in de buurt van mijn huis is gemaakt is het me pas in een later stadium opgevallen. Het bleek een bijna vlieg vlug jong te bevatten die nog regelmatig werd gevoerd door zijn ouders. Dit was zichtbaar als je op gepaste afstand bleef van de nestplaats. Het gekke was dat niets vermoedende voorbijgangers geen enkele invloed hadden op het gedrag van het ouderpaar en het voeren gewoon doorging dit in tegenstelling tot mijn aanwezigheid. Al snel hadden ze in de gaten dat ik speciale belangstelling had voor hun nest! Het nestjong stond kennelijk op het punt uit te vliegen en liet zich regelmatig boven op het nest zien. Nog onwetend liet het jong zich mooi fotograferen!!

Ekster - Black-billed Magpie - Pica pica
Ekster - Black-billed Magpie - Pica pica
Ekster - Black-billed Magpie - Pica pica
Ekster - Black-billed Magpie - Pica pica

Ekster - Black-billed Magpie - Pica pica

Ekster - Black-billed Magpie - Pica pica

 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

07 juni, 2016

Mallorca ook een vogelparadijs

Samen met mijn echtgenote Ria heb ik van 14 mei tot 22 mei 2016 een leuke vakantie genoten op het vakantie eiland Mallorca. Hoewel het vogels kijken niet op de eerste plaats stond heb ik er uiteraard wel aandacht aan besteed. Ons Hotel Iberostar in Playa de Muro ligt vlakbij de S'Albufera. Dit is het belangrijkste wetlands van Mallorca. Bijna dagelijks heb ik enkele uren doorgebracht in dit mooie natuurgebied. Meestal in de namiddag en ook een enkele keer in de ochtend. Ook heb ik Son Real bezocht. Dit is een voormalige aan de kust gelegen boerderij rijkelijk bedeeld met bos en struweel. Ook de wandeling in het Arta-gebergte en de autoroute naar het Schiereiland Formentor waren mooie hoogtepunten van onze reis. Een handige uitgave en eigenlijk onmisbaar is het boekje Vogels kijken op Mallorca van Luc Hoogenstein. Hierin worden alle natuurgebieden van Mallorca uitgebreid omschreven.
 
Dag overzichten waarbij alleen de bezoeken aan natuurgebieden worden beschreven.
 
15 mei 2016
Vandaag onze eerste volle dag op Mallorca. We besluiten te voet de S'Albufera te bezoeken. Als we bij de ingang parkeren en vervolgens langs het kanaal (Canal de Siurana) wandelen zien en horen we al snel de eerste vogels. Cetti's zanger, overvliegende Koereigers, Kwakken en zingende Nachtegalen en Zwartkoprietzangers brengen ons alvast in de stemming. Bij een uitzichtpunt zien we een Kwak voorbijvliegen en horen we nadrukkelijk de Cetti's zanger.

Kwak  - Black-crowned Night-Heron - Nycticorax nycticorax

Cetti's Zanger - Cetti's Warbler - Cettia cetti

Cetti's Zanger - Cetti's Warbler - Cettia cetti

Cetti's Zanger - Cetti's Warbler - Cettia cetti

Cetti's Zanger - Cetti's Warbler - Cettia cetti

Niet ver van het Informatiecentrum horen en zien we weer een Cetti's zanger. Anders dan in Nederland laat ook deze zich fraai zien.

Cetti's Zanger - Cetti's Warbler - Cettia cetti

Cetti's Zanger - Cetti's Warbler - Cettia cettiNa registratie bij het informatiecentrum gaan we naar de verschillende aandachtspunten in de omgeving van het informatiecentrum. We zien o.a. Knobbelmeerkoeten (wat een merkwaardige rode knobbels bovenop de snavel), Kleine zwartkop, Kleine zilverreiger, Purperkoet, Visdief en Audoinsmeeuw.


Knobbelmeerkoet - Red-knobbed Coot - Fulica cristata

Kleine Zwartkop - Sardinian Warbler - Sylvia melanocephala

Kleine Zilverreiger - Little Egret - Egretta garzetta

Steltkluut - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus
Knobbelmeerkoet - Red-knobbed Coot - Fulica cristata

Knobbelmeerkoet - Red-knobbed Coot - Fulica cristata

Knobbelmeerkoet - Red-knobbed Coot - Fulica cristata
 Westelijke Purperkoet - Western Swamphen - Porphyrio porphyrio


 Westelijke Purperkoet - Western Swamphen - Porphyrio porphyrio

Audouins Meeuw - Audouin's Gull - Larus audouinii
Na deze heerlijke wandeling door de SÁlbufera gaan we voldaan richting hotel.
 
16 mei 2016

Vandaag gaan we op familiebezoek in Cala Millor. Mijn zus Louize, zwager Ben, nicht Lenie met haar man Hans en zoon Patrick zijn ook op vakantie in Mallorca. Gezellig om ze in een andere ambiance te ontmoeten.
Niet van van Playa de Mura de plaats waar ons hotel is gelegen is er een prachtig natuurgebied Son Real. Hier maken we een mooie avondwandeling. Bij aankomst is het toegangshek gesloten en twijfelen we of we wel naar binnen mogen! Gelukkig komt er net een spanjaard uit het terrein. Uit zijn gebarentaal blijkt dat we wel naar binnen mogen als we het hek maar achter ons sluiten. De omgeving is prachtig. De vogels laten zich mooi horen en zien. We horen o.a.  Zomertortel, Hop, Cirlgors en zien Putter, Roodkopklauwier en Bijeneter. Fotograferen is lastig en eigenlijk vanwege de grote afstand niet te doen. Langs het pad ontdekt Ria een landschildpad. Grappig zo'n diertje. Ik had er geen idee van dat ze hier voorkwamen.


17 mei 2016
Vandaag gaan we naar het Arta-gebergte. Natuurlijk bezoeken we eerst de gezellige in het centrum van Arta gelegen markt. In de middag gaan we naar het nabij gelegen natuurgebied in de bergen. We parkeren bij het Informatiecentrum en maken een leuke wandeling. We horen en zien Groenling, Nachtegaal en Kneu. Ook zien we een overvliegende Rode Wouw. Wat een spectaculaire vogel.


In de namiddag ga ik met een gehuurde fiets nog even naar de S'Álbufera. Wat een geweldig gebied is dit wetland. Ik zie Iberische Gele kwikstaart, Kleine plevier, Hop, Griel, Strandplevier, Steltkluut, Koereiger en Kleine zilverreiger.

 Iberische Kwikstaart - Spanish Wagtail - Motacilla iberiae

 Kleine Plevier - Little Ringed Plover - Charadrius dubius

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops

Hop - Eurasian Hoopoe - Upupa epops
Strandplevier - Kentish Plover or Snowy Plover - Charadrius alexandrinus
Strandplevier - Kentish Plover or Snowy Plover - Charadrius alexandrinus

Griel - Eurasian Thick-knee - Burhinus oedicnemus

Griel - Eurasian Thick-knee - Burhinus oedicnemus
 
Griel - Eurasian Thick-knee - Burhinus oedicnemus

Steltkluut - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus

Steltkluut - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus

Kleine Zilverreiger - Little Egret - Egretta garzetta

Koereiger - Cattle Egret -  Bubulcus ibis


18 mei 2016
Vandaag gaan we naar Soller. Om er te komen moeten we een flink stuk door de bergen. De stad valt me tegen. Het is er grauw en ongezellig. Port de Soller bevalt ons veel beter. Een mooie boulevard aan het verblindend witte strand is voor ons een heerlijke plek om te vertoeven.
Jagend in zee zien we enkele Kuifaalscholvers. Geelpootmeeuwen proberen een graantje mee te pikken door de opgejaagde visjes voor de Kuifaalscholvers weg te kapen.
 
Geelpootmeeuw - Yellow-legged Gull - Larus michahellis

Geelpootmeeuw - Yellow-legged Gull - Larus michahellis

Kuifaalscholver - European Shag - Phalacrocorax aristotelis

Kuifaalscholver - European Shag - Phalacrocorax aristotelis
 
In de namiddag ga ik weer met een gehuurde fiets naar de S'Albufera. Veel nieuw soorten levert het niet op. Wel is leuk de Groenpootruiter op doortrek.
 
Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta

Groenpootruiter - Common Greenshank - Tringa nebularia

Bergeend - Common Shelduck - Tadorna tadorna
 
19 mei 2016
Vandaag gaan we naar Kaap Formentor. Absoluut een must voor alle vakantiegangers. Landschappelijk heel erg mooi.

Bij de vuurtoren zien we o.a. nog een Kleine zwartkop en een Audoinsmeeuw.

Kleine Zwartkop - Sardinian Warbler - Sylvia melanocephala

Audouins Meeuw - Audouin's Gull - Larus audouinii
20 mei 2016
Vandaag doen we het rustig aan en maken er een leuke stranddag van.
 
21 mei 2016

Vandaag huren we voor allebei een fiets en maken natuurlijk ook weer een tochtje door de SÁlbufera. Hier zien we voor het eerst Eleonora,s valk. Dit is echt een specialiteit van het eiland. Enkele tientallen valken doen zich te goed aan de vele libellen die ze net als Boomvalken in vlucht vangen en oppeuzelen.

Eleonara's Valk - Eleonora's Falcon - Falco eleonorae

 
Eleonara's Valk - Eleonora's Falcon - Falco eleonorae

Eleonara's Valk - Eleonora's Falcon - Falco eleonorae

In de namiddag fietsen we nog even naar Port de Alcudia. Een heel plezierige badplaats waar we een heerlijke middag hebben beleefd.

22 mei 2016
Vandaag is de vertrekdag. Eigenlijk staat de bijna gehele dag in het teken van inpakken, auto inleveren op het vliegveld, inchecken, vertraging van de vlucht ondergaan. gelukkig is daar de  plezierige thuiskomst. Onze Zoon Roald haalt ons op bij Zestienhoven. Onze kinderen en kleinkinderen verwelkomen ons bij onze dochter Tamara thuis. Leuk om iedereen van de naaste familie weer te zien en gezamenlijk van een heerlijke Chinesee maaltijd te genieten.

We kunnen terugzien op een heerlijke geslaagde vakantie.