22 november, 2012

Close up

Vandaag ben ik naar Diergaarde Blijdorp geweest. Elk jaar heb ik een abbonnement en kom dus vaak in de Diergaarde. Regelmatig met mijn echtgenote en kleinkinderen. Van echt fotograferen komt dan niet zoveel terecht. Je moet de rust en concentratie op kunnen brengen om de dieren zo goed mogelijk op de foto te krijgen. Van belang is de belichting, een rustige achtergrond en een sprekende uitdrukking van het onderwerp. Dit keer heb ik zoveel mogelijk close ups gemaakt waarbij ik heb geprobeerd het karakter van het onderwerp zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. 
Allereerst de Stellers Zeearend. Een zeer krachtige arend waarvan het vrouwtje aanzienlijk groter is dan het mannetje. Zoals gebruikelijk bij roofvogels.
Stellers Zeearend
De Roodschoudertaling en Bahamataling komen voor in de Cariben en zijn heel mooi getekend.

Roodschoudertaling

Bahamataling
Ooit heb ik heb ik de Geelvleugel Ara in Costa Rica gezien. Dat was destijds een onvergetelijke ervaring.

Geelvleugel Ara
De Maraboe's zijn zeer fotogenieke vogels. Ze hebben echte karakterkoppen en zijn hierdoor mooi van lelijkheid. Echt een zeer dankbaar onderwerp voor de fotograaf.

Maraboe

Maraboe

Maraboe

Maraboe

Maraboe
De Hoornraaf is een reuzentok en verblijft normaal gesproken op de grond waar hij zijn voedsel vergaart. Ooit heb ik er naar gezocht in Gambia en helaaas toen niet kunnen vinden. Het is een zeer spectacualaire soort.

Hoornraaf
 De Serval is in Afrika een nachtdier. Gelukkig was hij hier overdag actief.
Serval

Serval
Deze Hyena's waren heel speels en vrolijk. Zo zijn ze wel mooi om te zien!
Hyena

Hyena
Ooit heb ik Karmijnrode Bijenters gezien in Gambia. Ik was destijds helemaal lyrisch dat het me toen lukte om ze goed op de foto te zetten. Deze foto koste me aanzienlijk minder moeite.
Karmijnrode Bijeneter

Karmijnrode Bijeneter
De Marmereend is echt een Middelands Zee soort maar dan wel aan de Afrikaanse kant. Ondanks de eenvoudige kleurstelling vind ik dit toch een fantastisch mooi getekende vogel.

Marmereend
 Hollandser kan het niet. Gelukkig zijn ze nog in grote getale aanwezig in het boerenland.

Kievit
De Aziatische Leeuw is in India te vinden en was daar bijna uitgestorven. Blijdorp heeft een goede fokgroep. Regelmatig worden er welpen geboren.

Aziatische leeuw

Aziatische leeuw

Aziatische leeuw

Aziatische leeuw

Aziatische leeuw

Aziatische leeuw
De Eider is aan onze kusten te vinden. Het mannetje is heel mooi getekend met ook prachtige pastelkleuren.

Eider
De Europese Flamingo is een prachtige gracieuze verschijning die zich soms ook in Nederland laat zien.

Europese Flamingo
De Kroeskoppelikaan is echt een Oost Europese Soort en is in aantal sterk afgenomen. Hopelijk weten ze te overleven.

Kroeskop pelikaan

Kroeskop pelikaan
 De Komodavaraan komt alleen op de Komodaarchipel voor en is een echte rover.

Komodavaraan
De Balispreeuw was bijna uitgestorven. Er waren in het wild nog slechts 6 exemplaren over. Gelukkig heeft de populatie zich dankzij beschermingsmaatregelen weer deels hersteld.
Balispreeuw
De Witkopeend komt in Zuid Europa voor en hybridiseerd daar helaas vaak met de Rosse Stekelstaart. Dit is van oorsprong een vogel uit Zuid Amerika die ontsnapt is uit siereendencollecties en zich in Europa en ook in Nederland heel goed thuis voelt. 
Witkopeend
De Jufferkraan is een zeer elegante kleine kraanvogelsoort die voornamelijk in Centraal Euro-azie voorkomt en overwintert in Afrika en India.

Jufferkraanvogel

Alvast weer bedanktvoor het bezoek aan mijn Blog

17 november, 2012

Siereendenvijver in Wijkpark Holy

Dit keer wat dichter bij huis. Wijkpark Holy in Vlaardingen beschikt over een prachtige collectie eenden en ganzen. Kortgeleden heb ik een poging gewaagd ze zo mooi mogelijk te fotograferen. Het donkere water steekt heel mooi af bij de eenden die nu in prachtkleed zijn. Dit alweer ter voorbereiding van de balts en het voorjaar. Natuurlijk zijn het geen wilde vogels (behalve de Wilde Eend) en zijn ze gekortwiekt. Er zal er heus wel eens eentje tussendoor slippen die ontsnapt. Dan kunnen de twitchers zich weer verbazen over de zoveelste zeldzame waarneming! Ik heb in ieder geval genoten van de kleurenpracht en hoop van harte dat dit goed overgebracht wordt in bijgaande serie.
Brandgans - Barnacle Goose - Branta leucopsis

Brandgans - Barnacle Goose - Branta leucopsis

Casarca - Ruddy Shelduck - Tadorna ferruginea


Mandarijneend - Mandarin Duck - Aix galericulata

Chileense Smient - Chiloe Wigeon - Anas sibilatrix

Chileense Smient - Chiloe Wigeon - Anas sibilatrix

Wilde Eend - Mallard - Anas platyrhynchos

Kaneeltaling - Cinnamon Teal - Anas cyanoptera

Slobeend - Northern Shoveler - Anas clypeata

 Pijlstaart - Northern Pintail - Anas acuta

Siberische Taling - Baikal Teal - Anas formosa

Krooneend - Red-crested Pochard - Netta rufina

Krooneend - Red-crested Pochard - Netta rufina

Peposaka-eend Rosy-billed  Pochard - Netta peposaca

Kuifeend - Tufted Duck - Aythya fuligula

Kuifeend - Tufted Duck - Aythya fuligula

Kokardezaagbek - Hooded Merganser - Lophodytes cucullatus
 Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog

12 november, 2012

Pestvogels in Barendrecht

Vrijdag j.l. was ik nog in het Abtwoudse Bos op zoek naar de Pestvogels die er die ochtend waren gezien. Helaas alweer gevlogen toen ik arriveerde. Als pleister op de wonde vond ik drie Goudvinken. Ook zag ik een Havik en een Velduil die het met elkaar aan de stok hadden. Ook j.l. zondag lukte het niet om Pestvogels in het Abtwoudse Bos bij Moeder Aarde te vinden. De plek is heel geschikt omdat er op veel plekken volop Gelderse Roos is aan geplant. Kennelijk denken de Pestvogels daar anders over.
Het afgelopen weekend waren er in een nieuwbouwwijk in Barendrecht grote groepen Pestvogels gezien die ter plaatse bleven. Vandaag dus een uitgelezen kans om ze samen met mijn vriend Wim te bezoeken. Meteen na aankomst zagen we de eerste Pestvogels. Helaas was het vrij nevelig en liet de zon zich niet zien. Het hoeft niet altijd een nadeel te zijn maar in dit geval prefereerde ik toch wel een klein beetje ochtendzon. Wat zijn Pestvogels, die nu in grote getale landelijk worden gezien, toch fotogenieke vogels. Het is een waar genoegen om ze te fotograferen ook al heb ik dat in het verleden  vaker gedaan. Van sommige vogels krijg je nooit genoeg.
Hieronder een uitgebreide impressie.  Klik even dubbel op een foto voor een betere kwaliteit.De Pestvogels trokken veel bekijksAlvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog.