02 maart, 2009

De Grote Zilverreiger rukt op

Natuur in onze omgeving

Publicatie in  MAASSTAD weekbladen 03-2009

De afgelopen jaren is het aantal Grote Zilverreigers in
Nederland flink toegenomen. De voortekenen hiervan werden het eerst onderkend in de Oostvaardersplassen bij Lelystad in de Flevopolder. Dit gebied is bij uitstek geschikt voor de Grote Zilverreiger en kwam daar uiteindelijk in flinke aantallen tot broeden. Deze ontwikkeling heeft zich de afgelopen jaren voortgezet. Vanuit dit “kerngebied” heeft de Grote Zilverreiger zich verder over ons land verspreid en is nu ook te zien in onze omgeving. Regelmatig zie ik ze in het weilandengebied tussen Schiedam en Delft maar ook in het  Heleofytenfilter bij de Kandelaarweg en verderop langs de Khetelsekade en Schieweg. De Grote Zilverreiger is een sierlijke volledig witte reiger met een gele snavel en ongeveer even groot als de Blauwe Reiger. Er is verwarring mogelijk met de Kleine Zilverreiger of de Koereiger die echter beiden een stuk kleiner en veel zeldzamer zijn in onze omgeving. Helaas zijn Grote Zilverreigers heel schuw en niet makkelijk te benaderen. Ik ben heel benieuwd of ze in de toekomst ook in onze omgeving tot broeden komen. Ackendijk bij Oude Leede zou hiervoor heel geschikt zijn. Ze prefereren een rustige omgeving waar ze niet gestoord worden. Ze zijn nog niet zover als de Blauwe Reiger die zelfs in het Princes Beatrix Park in Schiedam en de Tempel bij Overschie broedt en niet zo gevoelig is voor verstoring. Laten we hopen dat het ze lukt om nog vastere voet te krijgen in onze regio zodat we nog vaker kunnen genieten van deze schitterende parelwitte verschijning.