29 april, 2016

Zwartkop


Als je in eerste instantie voor een Iberische Tjif tjaf gaat (zie mijn vorige Blog) en je komt een mooie zingende Zwartkop tegen die zich goed laat benaderen dan probeer je daar natuurlijk ook een foto van te maken. Als dan ook de setting erg mooi is ben je dubbel zo blij met het resultaat. Zo had ik hem nog niet eerder gefotografeerd!!
 
Zwartkop - Blackcap - Sylvia atricapilla
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog. 

26 april, 2016

Iberische Tjif tjaf in Loosduinen Den Haag


Al enige tijd zit er in Loosduinen bij Den Haag een Iberische  Tjiftjaf. Een zeer zeldzame dwaalgast  die normaal gesproken broedt in het uiterste zuidwesten van Frankrijk,  plaatselijk op het Iberisch schiereiland en waarschijnlijk in Noordwest-Afrika. Het wintergebied is onbekend, maar de belangrijkste gebieden lijken verder zuidelijk gelegen, in tropisch West-Afrika vanaf Senegal oost tot Zuid-Mali, Burkina Faso en Noord-Ghana. De soort kon alleen met zekerheid worden gedetermineerd wanneer de zang werd gehoord. Met één uitzondering kwamen slechts gevallen die met een geluidsopname werden gedocumenteerd voor aanvaarding door de CDNA in aanmerking. De vogel van 1990 zong in hoge bomen nabij het centrum van Amsterdam, Noord-Holland; roep en gedrag suggereerden dat hij was gepaard en nestelde. Het eerste aanvaarde geval dateerd van 29 april 1967. In totaal zijn er 36 aanvaarde gevallen in Nederland bekend. Mits ingediend en aanvaart zou dit het 37e geval kunnen worden. Gegevens deels ontleend aan de Dutch Birding. Alvast weer bedankt voor het bezoek aan dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog 

21 april, 2016

Ringsnaveleend bij Quackjeswater

Twee jaar geleden op 20 maart 2014 zag ik voor het eerst in de Broekpolder bij Vlaardingen een Ringsnaveleend. Destijds een mooie ontdekking van Thea van Gogh. Nu werd er eentje gemeld uit het Quakjeswater bij Rockanje. Natuurlijk gaan  Wim Eshuis en ik op onze vaste vogelwoensdag een kijkje nemen. Het is en blijft toch wel een mooie waarneming al moet wel de aantekening gemaakt worden dat je nooit helemaal zeker bent van de herkomst van de vogel. Als we ter plekke arriveren is de vogel al gespot. Het lijkt een inkoppertje!! De reeds aanwezige vogelaars hebben de vogel wel gezien maar niet gevolgd! Er is natuurlijk veel meer te zien zoals b.v. nestelende Lepelaars. Ze hebben geen idee waar de vogel is gebleven. Op de plas zwemmen diverse groepen Kuifeenden wat het er niet makkelijker op maakt de vogel te vinden. Enkele verschillen zijn het ontbreken van de kuif en in de plaats hiervan een duidelijk zichtbare spitse achterkruin, een lichtgrijze i.p.v. een witte zijflank en een opvallende staart. We zien wel, omdat we er speciaal op letten, een tweetal hybriden. Gelukkig kan Wim uiteindelijk de vogel vinden aan de overzijde van het uitkijkpunt. Half verscholen onder de over het water hangende takken valt het niet mee om er een leuke foto van te maken. Bovendien is de afstand ook te groot. Geduld is een schone zaak. Na een kwartier komt de Ringsnaveleend te voorschijn en komt onze kant op zwemmen. Een buitenkans voor mijn Nikon P900 met z'n zoom van 83x. De omstandigheden zijn ideaal. Geen wind dus een glad wateroppervlak en de zon in de rug. Het lukt om een aantal interessante foto's te maken. Er is enige interactie met een vrouwtje Kuifeend. Vooral bij de 4e foto valt op hoe lang de nek eigenlijk is als er sprake is van baltsgedrag.

 Ringsnaveleend - Ring-necked Duck - Aythya collaris

Ringsnaveleend - Ring-necked Duck - Aythya collaris

Ringsnaveleend - Ring-necked Duck - Aythya collaris

Ringsnaveleend - Ring-necked Duck - Aythya collaris

Ringsnaveleend - Ring-necked Duck - Aythya collaris
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

18 april, 2016

Baltsende Rietzanger

Dit keer wat dichter bij huis. Afgelopen donderdag was ik in Ackendijk bij Oude Leede. Ackendijk is een schitterend en vogelrijk natuurgebied tussen Delft en Rotterdam. Er is een prachtige hut van waar uit je heel goed de omgeving kan overzien. Hier zag ik een Rietzanger die heel mooi zijn baltsgedrag liet zien. Meestal begon de vogel aan de voet van een rietstengel te zingen en klom dan geleidelijk naar de top van de stengel. Vaak gevolgd door een baltsvlucht waarbij de zang continu doorgaat en de vogel zich als een parachuutje omlaag laat vallen enkele meters verderop. Dit gedrag werd regelmatig herhaald.
De Rietzanger is een vogel van rietlanden en andere oevervegetaties. De ideale biotoop bestaat uit een combinatie van jong en overjarig riet met een dichte kruid laag. Het voedsel bestaat uit insecten, die laag in de dichte vegetatie verzameld worden. Rietzangers broeden in grote delen van Europa en Azië overal waar rietmoerassen op laagveen voorkomen. Rietzangers zoeken hun voedsel in een dichte vegetatie bestaande uit jong en overjarig riet, zeggen, bitterzoet en andere moerasplanten. Op het menu staan allerlei insecten zoals muggen, eendagsvliegen enzovoort. Hun nest bouwen ze in een dichte rietbegroeiing bovenop dichte ondergroei. Rietzangers zijn trekvogels en overwinteren vooral in de Sahelzone ten zuiden van de Sahara. Het overwinteringsgebied is Midden-Afrika, vooral langs de rivieren de Senegal en de Niger die uitgestrekte moerasgebieden langs hun oevers hebben. Gegevens ontleend aan Vogelbescherming.
 
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Rietzanger - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
 Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog
  

14 april, 2016

Forsters Stern op Texel

Al enkele dagen wordt er op Texel bij Utopia een Forsters Stern gezien. Dit is de 5e keer dat deze dwaalgast uit Amerika in Nederland opduikt. Zelf had ik hem eerder in Amerika Florida gezien maar had hem nog niet op mijn Nederland lijstje staan. Toen Jan van der Meulen mij belde of ik zin had om mee te gaan was het besluit snel genomen. Afgelopen woensdag zijn we naar Texel gegaan om een poging te wagen om de dag ervoor geziene Forsters Stern te spotten. Het is natuurlijk altijd een gok of de vogel weer wordt gezien! We wilden uiteraard zo vroeg mogelijk op Texel arriveren en vertrokken met de eerste boot naar Texel. Als er een zeldzame soort wordt gezien op Texel is het altijd wat drukker op de heenreis naar Texel. Je ziet altijd weer bekende gezichten die allemaal het zelfde doel nastreven!
Na aankomst gaan we als de wiedeweerga richting Utopia waar de vogel de dag ervoor voor het laatst was gezien. Onderweg krijgen we via Dutch alerts de info dat de vogel net vliegend is gezien een stuk zuidelijker dan Utopia. Natuurlijk gaat ons bloed sneller stromen en sluiten ons aan bij een groep vogelaars op de zeedijk. Daar horen we dat de vogel toch weer richting Utopia is gevlogen!
Vanaf het kleine parkeerterrein rennen de eerst gearriveerde vogelaars langs het fietspad in noordelijke richting. Al snel sluiten we aan en zien de Forsters Stern op een klein eilandje in gezelschap van een groepje Grote Stern staan. Yes gelukt. Nu nog een mooie foto maken. Gezien de grote afstand is dit best wel een uitdaging. Alleen met de P900 (zoom 83x) lukt het enkele bewijsplaatjes te maken.

Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri

Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri

Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri

Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri

Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri
Op een gegeven moment vliegt de vogel op en vliegt nu wat dichterbij langs en lukt het me om met mijn spiegelreflex enkele vluchtfoto's te maken. Zo dat geeft me een goed gevoel!
 
Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri

Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri
Na een poosje wordt de vogel teruggevonden op een verder weg gelegen schelpenstrandje omringt door tientallen Grote Sterns.
 
Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri

Forsters Stern - Forster's Tern - Sterna forsteri
Jan en ik kunnen terugzien op een zeer geslaagde twitch op Texel en kunnen beiden de Forsters Stern op ons lijstje bijschrijven.
 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.
 


03 april, 2016

Topdag in de hut van de Lemelerberg


Op initiatief van John van der Graaf en Frans van Antwerpen was bij Han Bouwmeester vogelhut nummer 3 besproken. Deze hut ligt op een mooie locatie op de Lemelerberg bij het plaatsje Lemele. Graag maakte ik van hun uitnodiging gebruik om met hen een dag op stap te gaan. Ik had niet veel ervaring met vogelhutten en was wel een aantal keren kortstondig op de Hoge Veluwe in enkele hutten geweest met best wel aardige resultaten. Dit was echter een ander verhaal! We waren om ongeveer 7:00 uur ter plaatse en vertrokken om 18:00 uur. Het was een hele intensieve lange dag waarbij we het geluk hadden van prachtig zonnig en onbewolkt weer. De resultaten overtroffen mijn verwachtingen en de inspanningen waren het dubbel en dwars waard. In totaal hield ik 583 mooie opnamen van 17 verschillende soorten vogels over. Uiteindelijk bleven er 59 over die ik zelf heel mooi vind en die laat ik zien in dit Blog. Sommige foto's zijn naar mijn mening zo mooi dat ik in de toekomst bijna geen moeite meer hoeft te doen om ze nogmaals te fotograferen of kan je je altijd weer verbeteren? De toekomst zal het leren.     

Merel - Eurasian or Common Blackbird - Turdus merula en Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes

Appelvink - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes
Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus

Fitis - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Geelgors - Yellowhammer -  Emberiza citrinella

Glanskop - Marsh Tit - Parus palustris

Glanskop - Marsh Tit - Parus palustris

Glanskop - Marsh Tit - Parus palustris

Glanskop - Marsh Tit - Parus palustris
Groenling - European Greenfinch - Chloris chloris

Groenling - European Greenfinch - Chloris chloris

Groenling - European Greenfinch - Chloris chloris

Groenling - European Greenfinch - Chloris chloris
Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major
 Heggemus - Hedge Accentor - Prunella modularis
Koolmees - Great Tit - Parus major

Koolmees - Great Tit - Parus major

Koolmees - Great Tit - Parus major
Kuifmees - Crested Tit - Parus cristatus
Merel - Eurasian or Common Blackbird - Turdus merula

Merel - Eurasian or Common Blackbird - Turdus merula

Merel - Eurasian or Common Blackbird - Turdus merula

Merel - Eurasian or Common Blackbird - Turdus merula

Merel - Eurasian or Common Blackbird - Turdus merula

Merel - Eurasian or Common Blackbird - Turdus merula
Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus

Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus
Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis

Putter - European Goldfinch - Carduelis carduelis
 Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula

 Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula

Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula
Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus

Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus

Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus

Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus

Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus

Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus
Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus

Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus

Sijs - Eurasian Siskin - Carduelis spinus
Sperwer  Eurasian Sparrowhawk  Accipiter nisus

Sperwer  Eurasian Sparrowhawk  Accipiter nisus

Sperwer  Eurasian Sparrowhawk  Accipiter nisus

Sperwer  Eurasian Sparrowhawk  Accipiter nisus

Sperwer  Eurasian Sparrowhawk  Accipiter nisus

Sperwer  Eurasian Sparrowhawk  Accipiter nisus
Vink - Chaffinch Fringilla - coelebs

Vink - Chaffinch Fringilla - coelebs

Vink - Chaffinch Fringilla - coelebs
 Winterkoning - Winter Wren - Troglodytes troglodytes
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.