27 april, 2021

Lepelaar kolonie

Ik heb me de laatste dagen kostelijk geamuseerd bij een kleine Lepelaar kolonie. Het is fantastisch om te zien in welke stadia van de broedcyclus ze zich nu bevinden. Van start nestbouw tot opvoeden van halfwas juvenielen en alles daar tussen in. Vooral het aan en af vliegen van Lepelaars met nestmateriaal is fascinerend om te zien. Ze zijn veel behendiger dan je denkt en kunnen prima tussen bomen en struiken laveren om het in aanbouw zijn de nest de bereiken. In dit Blog heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het fotograferen van vluchtbeelden en nestmateriaal verzamelen. Later in een volgend Blog ga ik aandacht besteden aan de eerste vliegoefeningen!  

De Lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders. Bron Vogelbescherming.nl

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

22 april, 2021

Ross' Meeuw Scheveningen

Gisteren werd er een 1e kalenderjaar Ross' Meeuw ontdekt bij Scheveningen. De vogel rustte  regelmatig uit op de blokken van het Noorderhavenhoofd. Voor mij een reden temeer om wederom de fiets te pakken en koers te zetten naar Scheveningen. De vogel was snel gevonden al koste het nog wel wat halsbrekende toeren om op de schuine betonblokken een goede plek te vinden om de vogel te fotograferen. De vogel zat dichtbij de waterlijn in gezelschap van Steenlopers en Paarse Strandlopers. Dit is kennelijk vertrouwd voor de Ross' Meeuw. 

Deze in het hoog arctische deel van Oost-Siberië broedende meeuw is één van de "holy grails" van veel vogelaars. Het is een bijzonder fraaie meeuwensoort, die buiten zijn normale verspreidingsgebied ook nog eens uiterst zeldzaam is. Twitchbare vogels in Nederland brachten dan ook zeer veel vogelaars op de been. De soort vormt het logo van Dutch Birding. In 1958 was er al eens een vogel op Vlieland te bewonderen geweest, die zelfs is gefilmd door Jan P. Strijbos, is geringd en uiteindelijk is overleden. Buiten het broedseizoen trekken Ross' Meeuwen in oostelijke richting weg, tot in de omgeving van Point Barrow in Alaska, waar grote aantallen passeren in oostelijke richting in het najaar en in westelijke richting in het voorjaar. Het is een soort die uitstekend is aangepast aan de extreme omstandigheden die heersen in de broedgebieden. Bron: waarneming.nl

Drieteenmeeuw - Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla en Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea
Drieteenmeeuw - Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla en Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia roseaHet leek me een goed idee om ook een opname uit mijn archief te laten zien van een adult Ross' Meeuw. Deze opname is destijds door mij gemaakt bij Numansdorp - Oosterse Bekade Gorzen Zuid-Holland.

Ross' Meeuw - Ross's Gull  ·  Rhodostethia rosea 

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

Bosuil

Een Bosuil met takkelingen is op dit moment een veelbezochte fotogenieke vogel en echt een trekpleister. Een flinke fietstocht naar Den Haag had ik er wel voor over. Bij de plek was het een drukte van belang. Hondenuitlaters, dagjesmensen en ook serieuze vogelfotografen zoals ik! De vogels zaten heel hoog en niet echt gunstig voor een mooie foto. Ik zag 4 takkelingen en 1 oudervogel die de boel bewaakte. Mensen die de vogels van het begin af aan hebben gevolgd vertelden dat er zelfs ooit 6 takkelingen zijn gesignaleerd! Waar de ontbrekende vogels nu op dit moment zijn weet niemand. Hopelijk vliegen de overgeblevene op een gegeven moment uit en kunnen ze de populatie versterken.

De bosuil is de meestvoorkomende uilensoort in Europa. Hij bewoont allerlei landschappen, variërend van loof- en naaldbos tot stadsparken en groene woonwijken, waar hij door zijn nachtelijke leefwijze niet altijd opgemerkt wordt. De bosuil broedt overwegend in boomholtes en begint al vroeg in het jaar (februari of maart) met nestelen. Het bekendst is de bosuil misschien nog wel van de spookachtige roep van de mannetjes - graag gebruikt in griezelfilms - die dan wordt beantwoord door het vrouwtje. Bron Vogelbesherming.nl


Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco
Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco

Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco

Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco

Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco

Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco

Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco
Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco
Bosuil - Tawny Owl  ·  Strix aluco
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog