30 maart, 2022

Waterral

Als je geluk hebt dan is het soms mogelijk een Waterral te zien. Dit overkwam me laatst nog tijdens een avondfietstochtje. Gelukkig is het weer zomertijd en blijft het wat langer licht.

De waterral is een wat geheimzinnige, schaarse broedvogel in Nederland. Hij laat zich zelden zien, maar je kan hem wel horen. Uit het moeras klinkt wel eens z'n gegil als een speenvarken. Een deel van de waterrallen blijft het hele jaar in ons land. In de winter langs bevroren rietrandjes zijn ze dan goed te zien. Waterrallen zijn donker gekleurd met een rode lange snavel. Vliegen doen ze zelden bij verstoring, ze verdwijnen liever al lopend uit het gezichtsveld. Bron: Vogelbescherming.nl 

Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Waterral   .   Water Rail  ·  Rallus aquaticus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

25 maart, 2022

Zwarte Ooievaar de weg kwijt

Aan de oever van de IJssel in het plaatsje Dieren zit al enige tijd een prachtige Zwarte Ooievaar in een mooie grote achtertuin. De vogel is behoorlijk tam en dat is heel ongewoon voor een Zwarte Ooievaar. Het is natuurlijk wel plezierig voor de fotograaf!! Is dit een uit een vogelcollectie ontsnapt exemplaar of toch een wilde vogel? De vogel is wel eerder gezien op de Strabrechtse Heide, Ooijpolder (beide op 7 maart) en Kootwijk (11-12 maart) gezien. Wat weer pleit voor een wilde vogel. Ik heb echter geen idee wat ik hiervan moet denken. De vogel is in ieder geval prachtig om te zien. 

Er zijn meer mensen die worstelen met dit dilemma. Ik heb even een aantal reacties die geplaatst zijn op waarneming.nl onder elkaar gezet.

Vrij tamme vogel. Zat helemaal klaar voor zijn onbijt op de luxe tuinset.

Tsja, het is een zwarte ooievaar. Meer valt er niet over te zeggen. Pff.

De locatie en gedrag zijn vreemd, maar buitenkans om het iriserende verenkleed van nabij in de zon te zien.

Dank aan de fam. Onderwaater, dat ik achter in de tuin zeven eendagskuikens ("haantjes")mocht voeren en tevens deze schrokop daar te kunnen fotograferen. En wat een prachtige kleuren van een adult, waarop de zon schijnt. Dezelfde vogel is ook op de Strabrechtse Heide, Ooijpolder (beide op 7 maart) en op het Kootwijker Zand (11-12 maart) gezien.

Kort zien vliegen, nu TP in achtertuin

Fraai te zien in de achtertuin. Zat vaak achterin deze tuin, maar liep eenmaal wat verder naar de weg toe. Reageerde wel op gevoerd brood van een van de bewoners, maar at hier uiteindelijk niet van. Dezelfde vogel is ook op de Strabrechtse Heide, Ooijpolder (beide op 7 maart) en Kootwijk (11-12 maart) gezien.

Ex. op leeftijd, uitgeput? Ontsnapt ex. (zonder ring)? Bijzonder tam. Kon in elk geval vliegen, wellicht slechts kortdurend. Mist duidelijk wat vleugelpennen.

Zwarte Ooievaar  .  Black Stork  ·  Ciconia nigra
Zwarte Ooievaar  .  Black Stork  ·  Ciconia nigra
Zwarte Ooievaar  .  Black Stork  ·  Ciconia nigra
Zwarte Ooievaar  .  Black Stork  ·  Ciconia nigra
Zwarte Ooievaar  .  Black Stork  ·  Ciconia nigra
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

Grauwe gans

De Grauwe gans is niet direct een bezoeker van de Volkstuin. Overvliegendheb ik ze wel vaak gezien. Niet ver van de Volkstuin broeden ze b.v. op het vogeleiland in het Beatrixpark.

Het is nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen veertig jaar geleden een zeer zeldzame broedvogel was, die ooit zelfs werd uitgezet om te voorkomen dat de soort uit Nederland zou verdwijnen. De Oostvaardersplassen in Flevoland vormden de uitvalsbasis voor zijn opmerkelijke herstel. Net als veel andere ganzen zijn grauwe ganzen heel sociale vogels en vormen ze paartjes voor het leven. Het is een stevige bruingrijze gans, de grootste van alle bruingrijze ganzensoorten. Hals en kop iets lichter dan het lichaam. Ook de ondervleugels vormen een goed kenmerk. Deze zijn tweekleurig: donker met een lichtgrijze voorkant.Bij ganzen zijn de kleur van poten en snavel belangrijk: bij de grauwe gans zijn snavel en poten oranjeroze. De snavel is stevig en wordt wel eens vergeleken met een winterpeen. Het geluid is luid en nasaal, het typische ganzengeluid. Lijkt op dat van boerengans.

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

15 maart, 2022

Lepelaars weer terug

Gelukkig zijn de Lepelaars weer terug gekeerd bij hun broedkolonie. De nesten worden gerepareerd en verdedigd. Er is van alles te beleven. Vooral het af en aan vliegen is zeer fotogeniek te noemen. Ik heb me weer kostelijk geamuseerd. Uiteraard ga ik de ontwikkelingen volgen. Meerdere Blogs over de Lepelaars zullen nog volgen. 

De Lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust (vooral Banc d'Arguin). Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders. Bron Vogelbescherming.nl  

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

06 maart, 2022

Roek voelt zich thuis in Maassluis

Vlakbij Maassluis langs de A20 bevindt zich een Roekenkolonie. Meestal zijn deze kolonies gevestigd bij onaantrekkelijk ogende plekken zoals bij parkeerterreinen  en benzinestations. Nu is er eentje te vinden pal langs de rijksweg. De nesten zijn nog in aanbouw. Roeken vliegen aan en af om nestmateriaal aan te voeren. In de omgeving zijn voldoende plekken om te fourageren. 

Roeken zijn kolonievogels. Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het menu is bijzonder uitgebreid. Zo eten roeken vooral ongewervelde bodemdieren, maar ook aas, zaaigoed en eetbaar menselijk afval. Vooral dat eten van zaaigoed komt roeken duur te staan. In het kader van de wet Natuurbescherming kunnen provincies namelijk ontheffing verlenen voor afschot. Dit gebeurt onder het mom van 'schadebestrijding'. In de praktijk worden deze ontheffingen geregeld verleend. In het verleden zijn roeken vervolgd om vermeende 'kwaaden eighenschappen'. Gedode roeken worden vaak opgehangen in een poging andere roeken af te schrikken. Bron Vogelbescherming.nl

Roek   .   Rook  ·  Corvus frugilegus
Roek   .   Rook  ·  Corvus frugilegus
Roek   .   Rook  ·  Corvus frugilegus
Roek   .   Rook  ·  Corvus frugilegus
Roek   .   Rook  ·  Corvus frugilegus
Roek   .   Rook  ·  Corvus frugilegus
Roek   .   Rook  ·  Corvus frugilegus
Roek   .   Rook  ·  Corvus frugilegus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

04 maart, 2022

Nestbouw Blauwe reiger

Elk voorjaar volg ik de nestbouw van Blauwe reigers in het Prinses Beatrixpark in Schiedam. Gedrag is altijd interessant om te volgen. Regelmatig vliegen ze naar de bosrand om takjes te zoeken. Na alle stormen van de afgelopen weken liggen er genoeg!! Toch zijn ze best wel kieskeurig en zoeken ze het gewenste takje zorgvuldig uit. 

Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea

Oeps. Helaas gaat het ook wel eens mis, zonde van de moeite!

Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea

Blauwe Reiger   .   Grey Heron  ·  Ardea cinerea


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.