24 mei, 2023

Bronskopeend maakt rondje in Zuid-Holland

Een paar weken geleden, op 17 april j.l., werd de bronskopeend voor het eerst gezien in het havengebied van de Botlek. Vorige week nog in de Nieuwe Driemanspolder en nu in de Broekpolder. Gisteren was ik daar voor het eerst ter plaatse. Er was sprake van tegenlicht. De vogel zat op een oever in de schaduw van een wilg. Vanavond zat de vogel op een andere plas en had ik het licht mee! Nu lukte het wel enkele leuke opnamen te maken. Hoogst waarschijnlijk gaat het steeds om dezelfde ongeringde vogel. Super zeldzaam in Nederland.

De verspreiding van de bronskopeend is Midden-Siberië tot Noord-Japan in moerassen, woudzones, 's winters op rijstvelden en vaak in zoetwatermeren. In Nederland is de bronskopeend een dwaalgast. Omdat deze soort veel in gevangenschap wordt gehouden is het lastig om met zekerheid vast te stellen of een waarneming betrekking heeft op een echte wilde vogel en niet op een ontsnapt exemplaar. Sinds 1993 zijn er in totaal twaalf waarnemingen aanvaard waarvan dus wordt aangenomen dat dit echte wilde vogels waren. De bronskopeend is kleiner dan de wilde eend. De woerd heeft een kastanjerode kruin. De voorkant van de kop en de wangen hebben een brons-purperen weerschijn, een brede groene band begint bij het oog en gaat over in de langgerekte kap achter op de kop. Keel en de voorhals zijn wit met een zwarte halsband. Rug en borst zijn wit met zwarte, geschubde bandering. De vleugeldekveren zijn lichtgrijs met witte punten. Aan beide kanten van de staart zitten sikkelvormige, zwart-witte, afhangende vleugelveren. De onderstaartdekveren zijn zwart met een grote roomkleurige zijvlek. De flanken en de buik zijn zwart-wit gestreept. Het vrouwtje ziet er bijna hetzelfde uit als de wilde eend, maar met enigszins verlengde halsveren. Bron: Wikipedia

Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Bronskopeend   .   Falcated Duck  ·  Mareca falcata
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reakties op mijn vorige blog.

21 mei, 2023

Zouweboezem

Een bezoek aan de Zouweboezem in Ameide levert altijd leuke en soms spectaculaire soorten op. Het is een goede reden om weer eens vroeg op te staan en ter plekke te gaan kijken. Toen we rond 7:45 uur aankwamen, was de parkeerplaats al bijna vol. Het beloofde dus een drukke ochtend te worden. Ons eerste doel was het fotograferen van zwarte sterns. Bij het observatieplatform was het behoorlijk druk. Er zou ook een paar witvleugelsterns aan het broeden zijn, een zeer zeldzame soort in Nederland. De zwarte sterns vlogen druk heen en weer en konden goed geobserveerd en gefotografeerd worden. We konden de witvleugelsterns zien, maar helaas broedden ze ver weg op een drijvend vlot, dat noodzakelijk was voorzien van een hekje van ijzerdraad ter bescherming tegen kuifeenden en tafeleenden, die er ook graag gebruik van maken. Gelukkig vlogen ze af en toe langs en kon ik toch een paar foto's maken.

Zwarte Stern   .   Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern   .   Black Tern  ·  Chlidonias niger
Kuifeend   .   Tufted Duck  ·  Aythya fuligula
Tafeleend   .   Common Pochard  ·  Aythya ferina
Zwarte Stern   .   Black Tern  ·  Chlidonias niger
Zwarte Stern   .   Black Tern  ·  Chlidonias niger
Fuut   .   Great Crested Grebe  ·  Podiceps cristatus
Zwarte Stern   .   Black Tern  ·  Chlidonias niger
Fuut   .   Great Crested Grebe  ·  Podiceps cristatus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
Witvleugelstern   .   White-winged Tern  ·  Chlidonias leucopterus
  Snor   .   Savi's Warbler  ·  Locustella luscinioides
Purperreiger   .   Purple Heron  ·  Ardea purpurea 


Ooievaar  .  White Stork  ·  Ciconia ciconia
Ooievaar  .  White Stork  ·  Ciconia ciconia
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

17 mei, 2023

Spotvogel

Vanmorgen ben ik op zoek gegaan naar een spotvogel die was gemeld op waarneming.nl. De vogel was te zien en te horen in de Broekpolder in Vlaardingen. Ik kon de zingende vogel heel snel vinden. De vogel zat op een ideale plek met een donkere achtergrond. Mooier kan niet!!

Later ben ik nog een keer terug geweest en kon nog een drietal leuke tegenlichtopnamen maken. 

De spotvogel is een zomergast die slechts drie maanden in ons land verblijft om te broeden, waarna hij het grootste deel van het jaar doorbrengt in tropisch Afrika. Het is een kleine zangvogel uit de familie van grasmussen, herkenbaar aan zijn olijfgroene rug en gele keel en buik. Deze soort komt voornamelijk voor in Europa en Azië en bewoont verschillende habitats, zoals bossen, parken en tuinen. De spotvogel staat bekend om zijn prachtige zang, die hij vaak vanuit een verborgen positie in een boom of struik ten gehore brengt. Zijn liedje bestaat uit een combinatie van verschillende noten en melodieën, die vaak worden herhaald. Soms bootst hij ook andere vogelsoorten na. In de wintermaanden is de spotvogel een trekvogel en keert hij vanaf eind april en begin mei terug naar zijn broedgebieden. Het nest van de spotvogel wordt meestal laag bij de grond gebouwd in struiken of bomen en bestaat uit 4 tot 5 eieren, die door het vrouwtje worden uitgebroed. De spotvogel voedt zich voornamelijk met insecten zoals vlinders, libellen en andere kleine insecten, die hij tussen de bladeren van bomen en struiken zoekt. Soms eet hij ook fruit en bessen. Hoewel de spotvogel niet als bedreigd wordt beschouwd, is zijn aantal in de laatste jaren wel afgenomen. Bron: Vogelbescherming.nl

Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina
Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina
Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina
Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina
Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina
Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina
Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterinaSpotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina

Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina

Spotvogel   .   Icterine Warbler  ·  Hippolais icterina

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reakties op mijn voriuge Blog.

14 mei, 2023

Gele Kwikstaart

Vorige week woensdag ben ik samen met Wim een dagje op de fiets naar de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer geweest. Dit is misschien wel het beste vogelgebied in de regio. Gelukkig konden we op de fiets het hele gebied verkennen, aangezien het erg groot is en eigenlijk niet te voet te belopen is. Tijdens ons bezoek trok een Gele Kwikstaart al snel mijn aandacht. Een mannetje was druk aan het baltsen en zingen en trok zich niets aan van de fotograaf. Hierdoor kreeg ik de gelegenheid  om wat leuke opnamen te maken.

De gele kwikstaart is een opvallende kleine zangvogel uit de familie van de piepers en kwikstaarten. Hij heeft een helder gele buik en een donker gekleurde bovenkant, variërend van donkergroen tot bruin. Als trekvogel broedt hij in grote delen van Europa en Azië, terwijl hij in de winter naar Afrika en Zuid-Azië trekt om te overwinteren. De vogel is te vinden in open gebieden, zoals weilanden, heidevelden, graslanden en akkers, vaak in de buurt van waterbronnen zoals rivieren, meren en moerassen. De gele kwikstaart voedt zich voornamelijk met kleine insecten en ongewervelde dieren, zoals spinnen, vliegen en kevers. Hij heeft een kenmerkende manier van jagen waarbij hij op de grond loopt en zijn staart constant op en neer beweegt om prooien te vinden en te vangen. Het mannetje van de gele kwikstaart zingt een melodieuze zang, bestaande uit een snelle opeenvolging van fluitende tonen. Dit doet hij vooral in het broedseizoen om een vrouwtje aan te trekken en zijn territorium te markeren. Het nest van de gele kwikstaart wordt op de grond gebouwd, vaak verstopt tussen gras of struiken. Het nest is gemaakt van gras, mos en bladeren en wordt bekleed met fijne materialen, zoals haar, veren en wortels. Het vrouwtje legt 4-6 eieren, die na ongeveer 12-14 dagen uitkomen. Zowel het mannetje als het vrouwtje nemen deel aan het broeden en voeden van de jongen.

Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Gele Kwikstaart   .   Western Yellow Wagtail  ·  Motacilla flava
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reakties op mijn vorige Blog.