20 februari, 2022

Zanggors - Emmadorp - Prosperpolder noord (Zeeland)

Afgelopen week werd er pal op de grens van Nederland en België een Zanggors ontdekt. Samen met Jan van der meulen ben ik zaterdagochtend vroeg vertrokken om deze buitenkans ook waar te nemen. Er waren al heel veel vogelaars/fotografen op de been toen we arriveerden en konden snel aansluiten en makkelijk de vogel vinden. Bij een voerplekje kwam de vogel regelmatig terug en kon eenvoudig gespot worden. Het is pas de tweede keer dat er eentje in Nederland is gezien. De vogel werd beurtelings in Nederland en België gezien en vertoonde territoriumgedrag door regelmatig te zingen al werd dat niet altijd waargenomen omdat de vogel diep en onzichtbaar maar wel luid en duidelijk in een dichte heg zong. Wow wat een prachtige zeer zeldzame vogel is de Zanggors die bovendien zijn naam eer aan deed!Broedt in Zuid-Canada, jaarrond in de VS en delen van Mexico; de noordelijke populatie overwintert in de zuidelijke staten van de VS en Noord-Mexico. In tegenstelling tot de meest Amerikaanse zangvogels die in Europa in het najaar opduiken ligt de piek bij Amerikaanse gorzen (‘sparrows’) juist in het voorjaar. Deze waarneming past keurig in dat patroon maar was verder zeer onverwacht omdat er van deze soort buiten Brittannië vrijwel geen gevallen zijn in Europa. Bron: www.dutchavifauna.nl

Zanggors   .   Song Sparrow  ·  Melospiza melodia
Zanggors   .   Song Sparrow  ·  Melospiza melodia
Zanggors   .   Song Sparrow  ·  Melospiza melodia
Zanggors   .   Song Sparrow  ·  Melospiza melodia
Zanggors   .   Song Sparrow  ·  Melospiza melodia
Zanggors   .   Song Sparrow  ·  Melospiza melodia
Zanggors   .   Song Sparrow  ·  Melospiza melodia
Zanggors   .   Song Sparrow  ·  Melospiza melodia
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

18 februari, 2022

Klapekster Bergschenhoek - Lage Bergse Bos (Zuid-Holland)

Op 14 februari j.l. werd ik aangenaam verrast omdat er in het Lage Bergse Bos bij Bergschenhoek een Klapekster was gezien. Deze leuke soort stond nog op mijn verlanglijstje. Ter plekke waar de Klapekster voor het laatst was gezien kon ik echter geen Klapekster ontdekken. Een medevogelaar die inmiddels ook was gearriveerd suggereerde dat de vogel wellicht achter het eiland te zien was op een ruig stukje met omgevallen bomen. Via een glibberig pad kwamen we ter plekke en konden daarna vij snel de Klapekster lokaliseren. Wow wat een mooie soort. Ben niet helemaal tevreden met de gemaakte foto's! Ook een tweede bezoek leverde geen betere foto's op. Bovendien is het terrein door de regenval van de afgelopen dagen zeer glibberig geworden. Ee derde poging zit er dus niet in!  Grappig is te zien hoe de Klapekster een braakballetje uitbraakt. 

Klapeksters zijn vogels van ruige, vaak licht beboste open terreinen. Geen broedgevallen in Nederland meer sinds 1999. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit woelmuizen en kevers, in de winter ook zangvogels. In ons land overwinteren Klapeksters uit noordelijker streken. Ze kunnen aangetroffen worden op allerlei uitzichtpunten op heide en hoogvenen, ook wel in de duinen en open moerasgebieden. Net als andere Klauwieren spietsen ze prooien aan stekels en aan prikkeldraad, om op deze wijze een voorraad aan te leggen. Bron: Vogelbescherming.nl

Lage Bergse Bos (Zuid-Holland)
KLapekster   .   Great Grey Shrike  ·  Lanius excubitor
KLapekster   .   Great Grey Shrike  ·  Lanius excubitor
KLapekster   .   Great Grey Shrike  ·  Lanius excubitor
KLapekster   .   Great Grey Shrike  ·  Lanius excubitor


KLapekster   .   Great Grey Shrike  ·  Lanius excubitor
KLapekster   .   Great Grey Shrike  ·  Lanius excubitor
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

11 februari, 2022

Witoogeend

Regelmatig duikt er in de buurt een Witoogeend op. Vorige week nog eentje bij de Olsthoornplas in Middendelfland bij Vlaardingen. Nu vandaag eentje bij de Poldervaart ter hoogte van de begraafplaats de  Beukenhof in Schiedam. Aanvankelijk had ik tegenlicht en zat de vogel vrij ver weg aan de overkant van de Poldervaart, dus fietste ik even om zodat ik dichterbij kon komen en het licht mee had. Ik kwam heel dichtbij... Hiermee veraste ik de vogel zoals te zien was op de eerste foto. Witoogeenden zijn zeldzaam. Je weet nooit helemaal zeker of het een ontsnapte vogel is. Een ring kon ik niet ontdekken bij deze regelmatig onderduikende vogel. Wat je er van denkt maakt niet uit. Het blijft een prachtige eend.

Deze soort broedt voornamelijk in Oost Europa en verder oostwaarts. In Europa is de soort een schaarse broedvogel, die erg in aantal is afgenomen en als bedreigd wordt beschouwd. In heel Europa vertoont Witoogeend een afnemende trend. In Nederland is de Witoogeend een toevallige (niet jaarlijks voorkomende) broedvogel, en overigens een zeer schaarse doortrekker en wintergast. In alle provincies kunnen Witoogeenden voorkomen. Ze zijn over het algemeen tamelijk schuw. Witoogeenden komen vaak voor in concentraties duikeenden. Vogels kunnen soms lang op één plaats blijven hangen. Soms komt het voor dat Witoogeenden, bij gebrek aan een partner van dezelfde soort, met andere duikeenden hybridiseren. Bron waarneming.nl

Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca
Witoogeend   .   Ferruginous Duck  ·  Aythya nyroca


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

08 februari, 2022

Drieteenmeeuwen bij het Zuiderhavenhoofd van Scheveningen

Toen ik er was voor de Grote Burgemeester bij het Zuiderhavenhoofd van Scheveningen zag ik ook enige tientallen Drieteenmeeuwen rondvliegen. Ze kwamen na de storm van gisteren kennelijk even op verhaal komen...

De drieteenmeeuw is een echte zeevogel die je in Nederland vooral aan de kust tijdens een flinke storm kan tegenkomen. Vooral de onvolwassen vogels vallen op door een zwarte 'W' op de bovenvleugels. De Drieteenmeeuw broedt in kolonies op steile kliffen waar het een enorm lawaai kan zijn. De Drieteenmeeuw heeft een karakteristieke roep waar ook z'n Engelse naam van komt, kittiwake. De Drieteenmeeuw is een middelgrote meeuw (als Stormmeeuw) met per leeftijd andere kenmerken. Een adulte vogel heeft zwarte vleugeltoppen 'als in inkt gedoopt', donkere poten en een lichter grijs buitenste deel van de vleugel. In zomerkleed lijkt dit dus erg op Stormmeeuw, in winterkleed heeft de soort een egaal grijze 'koptelefoon' op en geen streping op de kop. Jonge vogels hebben een zwarte W-tekening op de bovenvleugels en een dikke zwarte nekband.Is heel luidruchtig in de kolonie: een nasaal, dalend "ki-ti-waoaak"; ook hiermee gecombineerd, een eveneens nasaal "knha". Bron Vogelbescherming.nl

Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Drieteenmeeuw   .   Black-legged Kittiwake  ·  Rissa tridactyla
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

03 februari, 2022

Grote Burgemeester van Scheveningen

Op 25 januari van dit jaar werd er een 2e kalenderjaar Grote Burgemeester ontdekt bij het  Zuiderhavenhoofd van Scheveningen. Gelukkig was het een blijvertje zodat wij er gisteren ook nog van konden genieten. De vogel werd met brood gevoerd en maakte daar grif gebruik van. Mogelijk was dit de reden voor de vogel om regelmatig langs te komen en een graantje mee te pikken. De vogel heeft een prachtige sierlijke vlucht en is heel groot vergeleken met de Drieteenmeeuwen die er ook rondvlogen.

De Grote Burgemeester lijkt op het eerste gezicht op een gewone zilvermeeuw, maar mist de zwarte vleugelpunten. De grote burgemeester kan je met veel geluk in de winter tegenkomen langs de Nederlandse kust of in een zeehaven tussen de vele andere meeuwen. Er zijn vier verschillende leeftijdsgroepen te onderscheiden, maar alle met witte vleugeltoppen en zonder zwart. Volwassen vogels met een iets lichtere mantel dan een Zilvermeeuw en in de winter met een zwaar gestreepte kop en nek. Onvolwassen vogels met een vrij licht okerbruine kleur 'koffie-met-melk' egaal van onderen, gebandeerd op bovendelen. Snavel van alle kleden behalve adult is roze met zwarte punt, wat grootste verschil is met soms zeer gelijkende Kleine burgemeester. Let daarnaast op grootte, lange snavel, plat voorhoofd en zwaardere bouw. Roep als Zilvermeeuw, maar korter, meer staccato en soms grover. Bron Vogelbescherming.nl

Het opspattende water gaf een mooi effect bij de langsvliegende Grote Burgermeester. Het witte puntje in het oog was gelukkig nog net zichtbaar!

Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus

Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Grote Burgemeester   .   Glaucous Gull  ·  Larus hyperboreus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.