30 april, 2020

Dwergmeeuw versus Visdief

Gisteren heb ik me kostelijk vermaakt met twee Dwergmeeuwen en een flinke groep Visdieven. Beide soorten op jacht naar prooi die zich ophield aan de oppervlakte van het Bommeer bij Maasland.
Op een gegeven moment gaan verschillen opvallen. De ene Dwergmeeuw mist een deel van zijn linkerpoot en de andere Dwergmeeuw had een flinke hap uit zijn rechtervleugel.
Een reactie van Wilma van Holten op mijn foto geplaatst op waarneming.nl leverde een foto op van dezelfde Dwergmeeuw die genomen was in Leiderdorp op 22 april j.l. Ruim een week eerder. Opmerkelijk is dat de vogel i.p.v in noordelijke richting in zuidelijke richting is gevlogen. Hemelsbreed ongeveer 50 km.

Dwergmeeuwen zijn in Nederland zeldzame broedvogels. Op doortrek worden ze in groter aantal waargenomen. Adulte vogels hebben een zwarte kop en vleugels met grijszwarte onderkant en een witte achter rand die om de top heen gaat. In de winter wordt de kop wit, met een zwarte pet en zwarte oorvlek. Jonge vogels hebben net als jonge drieteenmeeuwen een zwarte W op de vleugels, maar de zwarte boa ontbreekt. Ze hebben wel het koppatroon als een adult winter dwergmeeuw, en in vlucht is een grijze baan te zien over de armpennen tot aan de zwarte handpennen. Een zeer goed kenmerk is een zwarte vlek op het lichaam bij de achterkant van de vleugel. Dwergmeeuwen hebben qua uiterlijk en levenswijze veel gemeen met moerassterns. In Europa broeden dwergmeeuwen in terreinen met pioniersvegetaties, zoals kwelders, spaarzaam begroeide zandplaten en recent ingepolderde gebieden, maar ook in laagveenmoerassen. Komt zeer sporadisch in Nederland tot broeden. 's Winters trekt de soort naar grote open wateren en vooral naar zee. Voedsel bestaat voornamelijk uit insecten die hij van het wateroppervlak pikt, op een typerende wijze die aan moerassterns doet denken. Jaagt ook op vliegende insecten. Leeft op zee vermoedelijk van kreeftachtigen, die hij van het wateroppervlak oppikt. 
Gegevens ontleend aan Vogelbescherming


Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus
Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus

Heel leuk was te zien hoe de wijze van foerageren van de Dwergmeeuw niet veel verschilde  met de Visdief. In sierlijkheid deden ze niet voor elkaar onder.

Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog

26 april, 2020

Allerlei

Soms heeft de weerspiegeling in het water een surrealistische uitstraling zoals als hier bij een Wilde eend en een Aalscholver. Het doet me een beetje aan een schilderij denken. Hoewel de achtergrond hierdoor heel druk wordt vind ik het toch wel een mooi plaatje.

Wilde Eend - Mallard  ·  Anas platyrhynchos
Aalscholver - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo

In Delft bij de TU afdeling Bouwkunde is een slechtvalkenkast geplaatst. Mooi te volgen via een webcam. Het mannetje heeft even een pauze genomen en rust uit aan de schaduwkant van de toren.

Slechtvalk - Peregrine Falcon  ·  Falco peregrinus

Een ooievaar heeft een goed plekje gevonden bij het Bieslandse bos.

Ooievaar - White Stork  ·  Ciconia ciconia

Grasmussen hoor en zie je weer overal waar geschikte biotoop te vinden is. Ze laten zich luiddruchtig horen.

Grasmus - Common Whitethroat  ·  Sylvia communis

De koekkoek is ook weer terug en laat zijn luide roep weer horen.

Koekoek - Common Cuckoo  ·  Cuculus canorus
Koekoek - Common Cuckoo  ·  Cuculus canorus

Tot mijn grote verrassing waren na afwezigheid van 2 weken (ik kon ze niet meer terugvinden!) twee juveniele Ransuilen weer te zien op de oude plek. Inmiddels een stuk groter en vliegvlug.

Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus otus
Ransuil - Long-eared Owl  ·  Asio otus otus
 
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

22 april, 2020

Steltkluten bij Ackendijk

Vanmorgen zag ik bij Ackedijk twee steltkluten. Zo te zien een paartje. Het mannetje heeft meer zwart op de kop dan het vrouwtje. Het gekke is dat ik van tevoren al dacht dat ze er zouden kunnen zitten! Als het dan nog waar blijkt te zijn dan is het dubbel leuk.
De biotoop lijkt heel geschikt. Ondiep water, kleine eilandjes om te broeden en kennelijk veel insecten als je naar het foerageer gedrag kijkt.
Ben benieuwd of hier sprake is van een toekomstig broedgeval.

Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus
Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus
Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus
Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus
Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus
Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus
Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus
Steltkluut - Black-winged Stilt . Himantopus himantopus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.