12 november, 2019

Kokardezaagbek bij de Rottemeren

Al enige dagen zit er bij de Rottemeren in Bleiswijk een Kokardezaagbek. De status van een Kokardezaagbek is niet eenvoudig te bepalen.

De Dutch Birding zegt er het volgende over:
Broedt in Noord-Amerika; overwintert in Oost-Amerika en langs de Pacifische kust vanaf Zuidoost-Alaska tot Zuid-Californië en ook in zuidelijke VS en Noord-Mexico.
Dwaalgast in West-Europa. Het voorkomen is echter onduidelijk doordat er veel exemplaren uit gevangenschap ontsnappen en in leven blijven (voor deze soort geldt de regel van 'de omgekeerde bewijslast': zie onder). Zo werden er in Engeland en Schotland van c 35 kandidaten in de laatste 50 jaren tot 2010 slechts vijf aanvaard (in okt-nov 2000, maart 2002, december 2005, april-mei 2006 en oktober-november 2008). In de Azoren werden er bijvoorbeeld vijf aanvaard, in Ierland vier (in december 1878 (twee), januari 1881 en december 1957) en in IJsland negen.
Kokardezaagbek is een 'hoofdpijnsoort' voor elke Europese dwaalgastencommissie. Er arriveren weliswaar af en toe wilde exemplaren maar er zwemmen ook steeds meer vogels uit gevangenschap rond en die verhouding zal steeds schever worden als ontsnapte vogels tot broeden zouden overgaan. Voor deze en andere soorten die vaak uit gevangenschap ontsnappen maar in buurlanden als wild zijn vastgesteld en hier als dwaalgast kunnen komen, geldt de regel van 'de omgekeerde bewijslast'. Het betekent dat de CDNA ervoor heeft gekozen pas tot aanvaarding over te gaan als fotografisch is vastgelegd dat er geen verdachte pootringen, afwijkingen of beschadigingen zijn. Het lijkt een gekke eis: als er geen ring is dan weet men natuurlijk nog niet of het wel of niet een ontsnapte kooivogel betreft. Echter: dat laatste geldt voor elke dwaalgast, niemand weet waar een vogel vandaan komt en op welke wijze hij hier gekomen is. Garantie voor wildheid is eigenlijk alleen te geven wanneer het om een vogel gaat die zijn leven lang elke dag met een gps-zender is gevolgd...

Wat blijft, ondanks alle twijfel of de vogel als wild mag worden bestempeld. is het feit dat het wel een bijzonder gekleurde zaagbek is. Misschien een beetje over de top maar wel leuk om te bekijken.

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek - Hooded Merganser  ·  Lophodytes cucullatus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

10 november, 2019

Pestvogels in de oude binnenstad van Schiedam

Gisteren was ik helaas net te laat voor goede close up foto's van twee pestvogels die te zien waren in de historische binnenstad van Schiedam. Het was te donker voor goede opnamen van de Pestvogels op de vuurdoorn. Wel lukte het om nog enkele foto's van onderen af te maken omdat ze nog net door de ondergaande zon werden beschenen.

Pestvogel - Bohemian Waxwing - Bombycilla garrulus

Pestvogel - Bohemian Waxwing - Bombycilla garrulus

Pestvogel - Bohemian Waxwing - Bombycilla garrulus

Vanmorgen was ik weer vroeg ter plekke. De zon zou gunstig staan. Helaas waren de vogels in geen velden of wegen te bekennen!
Het heldere weer en prachtige licht gaf me wel inspiratie om mijn geboortestad en de stad waar ik nog steeds woon eens goed voor het voetlicht te brengen. Voor iedereen die voor niets naar de Pestvogels was gekomen wellicht een goed alternatief om de historische binnenstad van Schiedam te verkennen.


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijnvorige Blog.

07 november, 2019

Zeearenden in de Biesbosch


Gisteren met vogelvriend Wim Eshuis een dag naar de Brabantse Biesbosch geweest. Het was alweer een poosje geleden. De dag begon met somber weer. De zon liet zich nog niet zien. Later op de dag werd het lichter en gelukkig ook warmer. Uiteindelijk ging de zon uitbundig schijnen. Overal zien we enorme aantallen Wintertalingen, Krakeenden, Slobeenden en Wilde eenden. Ook zien we, weliswaar in de minderheid, Pijlstaarten. Het is echt een paradijs voor watervogels.
Opeens ontdekt Wim een Zeearend. Precies de goede omstandigheden; zon in de rug en een vogel die langzaam onze kant op cirkelt. Wow wat een prachtige waarneming.

Zeearend - White-tailed Eagle . Haliaeetus albicilla

Zeearend - White-tailed Eagle . Haliaeetus albicilla

Zeearend - White-tailed Eagle . Haliaeetus albicilla

Een Buizerd komt erbij cirkelen. Met een spanwijdte van 110-132 cm is een Buizerd een stuk kleiner dan de Zeearend. De Zeearend heeft een spanwijdte van 190-240 cm! Deze Zeearend is een juveniel en vermoedelijk een vrouwtje. Ik kon dat vaststellen omdat er later een ander exemplaar bij kwam die een behoorlijk stuk kleiner is en vermoedelijk een mannetje.

Zeearend - White-tailed Eagle . Haliaeetus albicilla  en  Buizerd - Common Buzzard . Buteo buteo

Dit is het tweede veel kleinere exemplaar. Ook een eerstejaars vogel.

Zeearend - White-tailed Eagle . Haliaeetus albicilla

Zeearend - White-tailed Eagle . Haliaeetus albicilla

Zeearend - White-tailed Eagle . Haliaeetus albicilla

Zeearend - White-tailed Eagle . Haliaeetus albicilla
Deze Reeën werden aanvankelijk door ons verrast en ze renden een stukje het open veld in waar hun nieuwsgierigheid het toch weer won van hun angst.

Ree . Capreolus capreolus

Ree . Capreolus capreolus

Ree . Capreolus capreolus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog