25 oktober, 2021

Koereigers

Al enkele weken verblijven er Koereigers in de Aalkeetbuitenpolder tussen Vlaardingen en Maasland. Tijdens ons gebruikelijke twee-wekelijkse fietstour met een stel vogelvrienden zagen we een flinke groep van 6 Koereigers vlakbij de eendenkooi. De afstand tot de vogels was deze keer dichtbij genoeg om een aantal leuke opnamen te maken.

Een kleine, witte en gedrongen reiger met korte gele snavel en lichtgele poten (in de winter donker). In zomerkleed met oranje gele borst-, kruin, en rugsierveren. Te onderscheiden van Kleine zilverreiger door korte gele snavel, en van grote zilverreiger door grootte en kortere poten en snavel. De van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. In 2006 was er een evenmin succesvol broedgeval in de Braakman (Zeeland). Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee. Bron: Vogelbescherming.nl

Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger  ·  Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.

17 oktober, 2021

Bont gekleurde Zwarte kraaien

Regelmatig zie ik langs de Poldervaart in Schiedam een groepje Zwarte kraaien die eruit zien als eksters. De vleugelslagpennen zijn spierwit en dat geeft de vogel vooral in vlucht een heel apart voorkomen. Een ander opmerkelijk feit is dat ik gelijktijdig drie exemplaren zag die bovendien een band leken te hebben en met elkaar optrokken. Ook was opmerkelijk dat de slagpennen een behoorlijke slijtage vertoonden. Een reden voor mij om me eens wat meer te verdiepen in dit verschijnsel. 

Er zijn een aantal vormen te onderscheiden: 

Albinisme
Een albino heeft rode ogen; daaraan herkent je ze. Ze maken geen melanine aan, dat is een pigment dat vogels kleur geeft. Zodra een albino uitvliegt wordt hij opgegeten. Albino’s zien slecht en merken roofdieren niet op. 

Leucisme
Soms hebben (deels) witte vogels een genetische afwijking die leucisme heet. Het dier maakt geen pigment aan op vaak symmetrische witte plekken. 

Progressive greying
Net als mensen worden ook sommige vogels grijzer als ze ouder worden. Ze maken dan steeds minder pigment aan. Het begint met hier en daar een paar witte veren en ieder jaar komen er meer witte veren bij.

Melanisme
Een vogel met melanisme heeft vaak een donkere of bijna zwarte waas over zijn veren. Dat ontstaat door te veel donkere pigmenten, zoals melanine. Ook kunnen zwarte delen groter zijn dan normaal, al dan niet met een donkerder verenkleed op de rest van het lichaam. 

Ontoereikend dieet
Een ontoereikend dieet kan ook leiden tot pigmentverlies. Dat uit zich als een brede pigmentloze dwarsstreep in, vooral, de grote vleugel- en staartveren. Soms is het zelfs zo erg dat de veren over een aanzienlijke lengte geen pigment hebben. Dit is vooral bekend bij Zwarte Kraaien, maar kan in principe bij elke soort voorkomen. Vooral in de omgeving van steden werd dit verschijnsel waargenomen.  Langzamerhand werd ontdekt dat dit te wijten was aan een onvolledig en ongezond dieet van de kraaien in stedelijke gebieden. Wat de exacte diepere oorzaak van dit pigmentverlies is, is nog niet duidelijk. Nader onderzoek zal dit moeten aantonen. 

Conclusie: Als ik bovenstaande vormen vergelijk dan is het naaar mijn idee zo dat bij de gefotografeerde Zwarte kraaien sprake is van een ontoereikend dieet ondermeer vanwege de slechte staat van de slagpennen. Misschien wat kort door de bocht. Ben benieuwd wat andere mensen hierover denken!

Bronvermelding: 

Natura

Vogelbescherming

Al vast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de racties op mijn vorige Blog.

12 oktober, 2021

Swinhoes Boszanger bij de Maasvlakte

Op vrijdag 8 oktober j.l.  waren Wim en ik ons voor ons wekelijkse uitje op de Maasvlakte bij de Papagaaienbek. De Aziatische Roodborsttapuit was nog steeds aanwezig en werd door ons snel teruggevonden. Er waren  daarnaast veel doortrekkende vogels te zien. We zagen o.a. Zwartkoppen, Zanglijsters, Tjiftjaffen, Kepen, Vinken en Boomleeuwerikken langstrekken. Rond de middag besloten we nog even bij de Westplaat van Oostvoorne ons geluk te beproeven. Hier kwamen we Karel Hoogteyling tegen die ons vertelde dat er kort geleden  een Swinhoes Boszanger was gemeld die bij de Stuifdijk ter hoogte van de Brandweerkazerne was gezien! Wow dat was een buitenkans. Uiteraard gingen snel weer terug om te proberen deze buitenkans te verzilveren. Na dat we ons aansloten bij de reeds aanwezige vogelaars koste het weinig moeite de vogel te vinden. Een foto maken was een stuk moeilijker! Maar lukte uiteindelijk wel. Weer een super zeldzame soort.  Na de Schreeuwarend eerder deze week heb ik dus een tweede  lifer in een week tijd gezien!! Het kan niet op!!

De Swinhoes boszanger broedt in Siberië van Jenissei-rivier oost tot Zee van Okhotsk en Mantsjoerije; overwintert in Zuidoost-Azië. Is slechts 3x eerder in Nederland vastgesteld. Meer lezen zie link.  Bron DUTCHAVIFAUNA.nl 

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

08 oktober, 2021

Aziatische Roodborsttapuit Maasvlakte

De vogeltrek kan vaak verrassingen opleveren. Zo was er donderdag 7 oktober j.l. een Aziatische Roodborsttapuit te zien vlakbij de papagaaienbek op de Maasvlakte. Deze plek heeft al heel wat zeldzame en bijzondere vogels opgeleverd. Zo schiet mij te binnen de Bergheggemus, de Pallas Boszanger en niet te vergeten de vele Bladkoningen. De Aziatische Roodborsttapuit was een mooie ontdekking van August van Rhijn, Erik van Verlind en Nick Peeters. Zij waren alle bosjes afgelopen op de Maasvlakte bij het Luzerneveld.  De Aziatische Roodborsttapuit is echt een super zeldzame vogel die welliswaar elk jaar wel ergens wordt gezien. Broedt van Noord- en Oost-Rusland oost tot in Mongolië en zuid tot in Kashmir en Tien Shan.

Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 

Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.