30 juni, 2019

Grijskopkievit en Schildraaf

Wat hebben de Grijskopkievit en de Schildraaf met elkaar gemeen...bijna niets. Ze waren wel enige tijd te zien in de provincie Friesland. Natuurlijk wilde ik niet achterblijven. Samen met vriend Hemme gingen ik afgelopen vrijdag naar Friesland. Gelukkig kwamen we precies op het juiste moment bij de Grijskopkievit. Even daarvoor was de vogel enige tijd zoek maar kwam heel plezierig voor ons toch weer terug naar zijn oude stekje. Het was heel druk langs het smalle landweggetje. Niet iedereen gaat daar altijd even goed mee om. B.v. parkeren voor een uitrit! Het gaf toch wel wat overlast voor de aanliggende boerderijen. Zelfs de politie kwam er op een gegeven moment aan te pas om regelend op te treden. De landweg moest verlaten worden en werd aan het begin afgesloten voor auto's. Gelukkig hadden we de Grijskopkievit al heel goed door de telescoop gezien en was dat voor ons een prima moment om naar de volgende twitch de Schildraaf te gaan.
De Schildraaf was echt een inkoppertje en werd vrij eenvoudig gevonden. Meerdere vogelaars/fotografen waren ter plaatse. Ook de vogel werkte in dat opzicht goed mee omdat hij luidruchtig zijn roep liet horen. Het leek wel op territorium gedrag wat je wel eens kan zien van een zwarte kraai.

De  Grijskopkievit is een soort die broedt in het noordoosten van China en Japan. De populatie van het vasteland overwintert in Zuidoost-Azië van India tot Cambodja. De Japanse populatie overwintert, althans gedeeltelijk, in het zuiden van Honshū. De soort is als dwaalgast gezien in Oman, Rusland, de Filippijnen, Indonesië, Australië en Sri Lanka (bron web redactie dutchbirding.nl).
De Schildraaf komt voor in grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara. Van deze vogel is het naar mijn idee uiterst onwaarschijnlijk dat hij op eigen kracht naar ons land ts gevlogen. We kunnen alleen maar speculeren hoe de vogel de enorme afstand heeft overbrugd.
De Grijskopkievit is van nature wel een trekker al is dit natuurlijk ook een extreem geval.
De CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) zal vast wel tot een afgewogen beslissing komen over beide gevallen. Dus maar even afwachten.

De foto's zijn van matige kwaliteit. Dat kan niet anders vanwege de grote afstand en de plaatselijke omstandigheden. Desondanks vond ik het toch de moeite waard dit verhaal te delen.


Grijskopkievit - Grey-headed Lapwing - Vanellus cinereus
Grijskopkievit - Grey-headed Lapwing - Vanellus cinereus
Schildraaf - Pied Crow . Corvus albus
Schildraaf - Pied Crow . Corvus albus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

24 juni, 2019

Vogels in buitengebied Schiedam e.o.

Soms heb je niet echt een verhaal voor je Blog en zijn er losse momenten die je aan elkaar probeert te koppelen. Vaak zijn het kleine belevenissen die niet altijd een samenhangend verhaal opleveren. Dat is natuurlijk ook niet altijd perse nodig!!

Bij mij om de hoek bij de spoorbrug zat deze Aalscholver te genieten van de zon en liet zijn mooiste kant zien!

 Aalscholver - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo
In mijn omgeving zijn er minstens twee broedgevallen van de Roodborsttapuit. Ze laten zich niet makkelijk verschalken voor een foto.

Roodborsttapuit - European Stonechat  ·  Saxicola rubicola rubicola
Roodborsttapuit - European Stonechat  ·  Saxicola rubicola rubicola
Roodborsttapuit - European Stonechat  ·  Saxicola rubicola rubicola
Roodborsttapuit - European Stonechat  ·  Saxicola rubicola rubicola
Bij de Kandelaarplas zag ik deze Ekster tussen de volop bloeiende madeliefjes.

Ekster - Eurasian Magpie  ·  Pica pica pica
Ekster - Eurasian Magpie  ·  Pica pica pica
Een Kleine plevier deed verwoede pogingen een broedsel tot stand te brengen. Lijkt me bijna onmogelijk met alle predatoren in de beurt en de verstoring door honden!

 Kleine Plevier - Little Ringed Plover . Charadrius dubius
De Meerkoet lukt het beter. Het zijn pittige vogels die goed opkomen voor hun kroost.

Meerkoet - Eurasian Coot  ·  Fulica atra
Visdiefjes zien ik altijd bij de Kandelaarplas. Waar ze broeden weet ik niet. Het gaat ze wel goed af want er verschijnen elk jaar wel koppels met jongen.

Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo hirundo
Visdief - Common Tern  ·  Sterna hirundo hirundo
Rietvogels zijn gelukkig nog algemeen. Zelfs de Roerdomp laat bij de Kandelaarplas zijn mysterieuze gehoemp horen. De bijgaande foto is genomen bij de Populierenbosjes bij de Zevenhuizerplas terwijl ik op zoek was naar een Woudaap. Geen slechte bijvangst.

Grauwe Gans - Greylag Goose  ·  Anser anser
 Rietgors - Common Reed Bunting  ·  Emberiza schoeniclus
 Rietgors - Common Reed Bunting  ·  Emberiza schoeniclus
Snor - Savi's Warbler  ·  Locustella luscinioides

 Rietzanger - Sedge Warbler  ·  Acrocephalus schoenobaenus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris


Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
In Noordholland op zoek naar Morinelplevieren (helaas net weggevlogen) leverde gelukkig nog een mooie zingende Boomleeuwerik op.Boomleeuwerik - Woodlark  ·  Lullula arborea

Bij Berkel Roodenrijs liet de Tureluur zich heel mooi zien en kon ik constateren dat hij of zij een paar pullen bewaakten.

 Tureluur - Common Redshank  ·  Tringa totanus
Tafeleend - Common Pochard  ·  Aythya ferina
Kuifeend - Tufted Duck  ·  Aythya fuligula
Fuut - Great Crested Grebe  ·  Podiceps cristatus
Krakeend - Gadwall  ·  Mareca strepera


Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Gelukkig liet de Steenuil zich weer eens goed zien.

Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

07 juni, 2019

Slechtvalken TU Delft 2

Op 25 april j.l.  publiceerde ik een Blog over de Slechtvalken van de Faculteit Bouwkunde in Delft.
Inmiddels zijn er drie vliegvlugge Juveniele Slechtvalken te zien. Een prachtig succes van deze nestplaats. Dit is o.a. te volgen via de webcam.
Het is fantastisch de vliegbewegingen te volgen van deze schitterende vogels.

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus met prooi.

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus

Slechtvalk - Peregrine Falcon · Falco peregrinus peregrinus


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

04 juni, 2019

Tabs nader bekeken...
De afgelopen tijd ben ik druk bezig geweest met het uploaden van al mijn vogelfoto's in Google Foto's. Hierbij heb ik albums gemaakt van de verschillende vogelfamilies. Als je op de tab vogels klikt boven deze pagina dan verschijnt er een pagina met alle vogelfamilies die ik ooit heb gezien. Klik vervolgens door op een familie die je nader wil bekijken. Er verschijnt een aantal foto's in mozaikvorm. Als je weer verder klikt op een gewenste foto dan wordt deze vergroot weergegeven voorzien van info waaronder ook de naam van de vogel. 

Enkele kleurrijke voorbeelden:

Ook de andere tabs zijn het bekijken waard.
Alvast bedankt voor het bezoek aan dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.