31 juli, 2022

Bruine kiekendief

De afgelopen maanden heb ik op een aantal locaties het baltsgedrag, de nestbouw en het voeren van de juvenielen gevolgd. De omstandigeheden waren niet altijd optimaal voor fotografie. Uiteindelijk heb ik de beste en meest interessante foto's eruit gepikt om te tonen in dit Blog.

Winterwaarnemingen zijn bijzonder, behalve in Zeeland. Met name in de omgeving van Saeftinghe overwinteren rond een honderdtal Bruine Kiekendieven, merendeels vogels in onvolwassen kleed en vermoedelijk vooral vrouwtjes. Vanaf half maart arriveren de broedvogels en trekken ook noordelijke soortgenoten door. De trek houdt aan tot eind mei, met langs de kust soms stuwing van meer dan 100 vogels per dag bij aflandige winden. De najaarstrek speelt zich af tussen half augustus en begin oktober, met de piek midden september. Onder gunstige omstandigheden kunnen op telposten enkele tientallen trekkers per dag passeren, incidenteel zelfs meer. Bijna alle Bruine Kiekendieven broeden in het westen en noorden van het land, merendeels in moerassen maar regionaal ook in akkerland. Op de hogere gronden, waar de soort altijd al schaars was, ontbreekt hij tegenwoordig nagenoeg. De landelijke stand bedroeg rond 1970 slechts 100 paren, een dieptepunt als gevolg van onbedoelde vergiftiging, ontginning van broedgebieden en vervolging. Gestimuleerd door het ontstaan van nieuwe kerngebieden (met name Flevoland), het uitbannen van gevaarlijke pesticiden en afgenomen vervolging herstelde de stand. Na een piek van rond 1400 paren in 1990-2000 namen de aantallen in de meeste regio's weer af. Hierbij spelen factoren mee als verdroging van moerassen, nestpredatie door Vossen, afgenomen voedselaanbod in het boerenland en lokaal oplaaiende vervolging. Bron Sovon.nl

Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Bruine kiekendief   .   Western Marsh Harrier  ·  Circus aeruginosus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

15 juli, 2022

Ralreiger Berkel en Rodenrijs - Bergboezem e.o. (Zuid-Holland) 2

Na de publicatie van mijn eerste Blog over de Ralreiger nam Berkel en Rodenrijs volgt nu al weer een nieuw Blog. De Ralreiger is zo ongelofelijk fotogeniek dat ik, elk moment dat ik er ben, weer nieuwe poses kan fotograferen. Het leek me de moeite waard om dit toch weer te delen.

Ik kan iedereen aanraden die in de gelegenheid is om deze vogel te bezoeken er naar toe te gaan!!! Kijk voor de juiste locatie op waarneming.nl 

Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Ralreiger   .   Squacco Heron  ·  Ardeola ralloides
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.