26 augustus, 2021

Visarend in de Broekpolder in Vlaardingen

Al enkele dagen verblijft er in de Broekpolder in Vlaardingen een juveniele Visarend. Regelmatig wordt de vogel overvliegend gezien en soms ook rustend in de top van een kale stam. Uieraard wilde ik ook een poging wagen deze fantastische vogel te fotograferen. Gelukkig was ik op de juiste tijd op de juiste plaats en kon een kwartier lang de jacht van de Visarend gadeslaan. Wow wat een ervaring. Dat de twee pogingen die ik zag geen resultaat opleverde was niet zo belangrijk! Wel was het jachtgedrag goed te zien, zoals het bidden en de daarop volgende duikvlucht waarbij de vogel bijna geheel onder water verdween!

De visarend is een unieke roofvogel omdat hij uitsluitend vis eet. Hij is niet verwant aan andere roofvogelsoorten. Lange tijd was hij alleen doortrekker, maar ze blijven steeds vaker hier hangen in de broedtijd. Het eerste broedgeval van de visarend in Nederland deed zich in 2016 voor in de Biesbosch. Is Groter en slanker dan lichte buizerd, met lange, geknikte vleugels. Contrastrijk, met witte onderzijde met opvallende zwarte polsvlekken. Brede zwarte streep over witte kop, verbonden met donkere rug, kenmerkend. Lange afhangende kopveren. Lange, krachtige poten. Heeft op afstand wel iets weg van een grote mantelmeeuw. Maakt soms een karakteristiek hoog en bellend geluid. Bron Vogelbescherming.nl

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
De volgende dag, ja soms krijg je er niet genoeg van, zag ik de Visarend weer jagend boven de Vlaardingervaart. Helaas geen snoekduik maar wel weer leuke plaatjes geschoten.
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus


De Visarenden, ja ik heb er zelfs 3 gelijktijdig gezien, zijn nog steeds aanwezig. Natuurlijk kan ik het niet laten wederom te gaan kijken. Het lukte me om weer een aantal actieopnamen te maken.

Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus
Visarend - Western Osprey  ·  Pandion haliaetus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

22 augustus, 2021

Hop bij Maasdijk

Via de app-groep Vogels in Vlaaridngen e.o.kwam het bericht dat er een Hop was gezien bij Maasdijk. Een doortrekkende Hop en dan zo dichtbij is natuurlijk een buitenkans. De plek was snel gevonden en met toestemming van de eigenaar van het complex mocht ik even het terrein op en kon een paar leuke opnamen maken. Dat de Hop ook nog even zijn kuif opzette maakte het extra leuk

De Hop is een voormalige broedvogel van oude, halfopen cultuurlandschappen op de zandgronden. Hij nestelt in holten van bomen, muren, steenhopen en houten bouwsels. Hoppen foerageren op grote insecten en hun larven in schrale vegetaties met veel open plekken en in licht bemeste graslanden. Heeft een  licht rozebruin verenkleed met zwart-wit gebandeerde vleugels. Grote kuif, als indianentooi, die opgericht kan worden om allerlei emoties mee te communiceren. Heeft een vlinderachtige vlucht en foerageert op de grond. Zwarte, lange snavel die iets omlaag gebogen is. Heeft een hobo-achtige, ver dragende baltsroep in broedtijd. "Hoep-hoep-hoep" klinkt het onmiskenbaar. Is een rode lijst soort. Een Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. Bron Vogelbeschermingt.nl

 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

16 augustus, 2021

Steenuil op 3 locaties

Erg blij was ik met het gegeven dat er in mijn omgeving in Midden Delfland op 4 plekken steenuilen worden gezien. Natuurlijk zijn ze niet altijd zichtbaar. Kort geleden had ik het geluk ze op 1 dag op 3 verschillende locaties te zien. Dat was me nooit eerder overkomen!

De steenuil is de bekendste van de kleinere uilensoorten. In ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven als deze voldoende natuurlijke variatie bieden. Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af. De broedperiode is van half april tot half mei. Het legsel bestaat gemiddeld uit 3-5 eieren. Normaliter één legsel per jaar, incidenteel tweede legsel tot half juni. Broedduur: 24-28 dagen. Broedt in allerlei natuurlijke holtes van bomen, knotwilgen en oude (hoogstam)fruitbomen. Ook in rustige hoekjes of nissen van gebouwen of schuren en in speciale nestkasten. De jongen verlaten na ongeveer een maand het nest, maar zijn dan nog niet vliegvlug. Na ongeveer 38-46 dagen zijn ze dat wel, maar worden daarna nog zo'n 5 weken verzorgd. Het voedsel bestaat uit veldmuizen en ook andere kleine zoogdieren, kleine vogels, in mindere mate reptielen en amfibieën, insecten als nachtvlinders en meikevers, regenwormen. Volwassen steenuilen blijven gewoonlijk het gehele jaar in de naaste omgeving van de broedplaats. Jonge steenuilen zwerven uit, het merendeel vestigt zich op minder dan 10 km van de geboorteplaats. Bron Vogelbescherming.nl

 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua

 Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctuaAlvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

06 augustus, 2021

Jagende Roerdomp

Als ik met Ria een stukje ga fietsen dan neem ik bijna altijd mijn camera mee! Je weet maar nooit of je iets tegenkomt dat de moeite waard  is. Bijna nooit levert het iets op maar dit keer was het anders! Bij  de Zevenhuizerplas was langs het fietspad een jagende Roerdomp te zien. Natuurlijk heb ik wel ooit foto's gemaakt van een vliegende Roerdomp of eentje stilzittend in het riet.  Maar dit is anders. Dit is echt een buitenkans! Het was me tot op heden nog niet gelukt een jagende Roerdomp te fotograferen. Ja, ik ga helemaal los! Als er te veel foto's zijn dan scroll je maar door!!

Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Roerdomp - Eurasian Bittern  ·  Botaurus stellaris
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.