17 oktober, 2021

Bont gekleurde Zwarte kraaien

Regelmatig zie ik langs de Poldervaart in Schiedam een groepje Zwarte kraaien die eruit zien als eksters. De vleugelslagpennen zijn spierwit en dat geeft de vogel vooral in vlucht een heel apart voorkomen. Een ander opmerkelijk feit is dat ik gelijktijdig drie exemplaren zag die bovendien een band leken te hebben en met elkaar optrokken. Ook was opmerkelijk dat de slagpennen een behoorlijke slijtage vertoonden. Een reden voor mij om me eens wat meer te verdiepen in dit verschijnsel. 

Er zijn een aantal vormen te onderscheiden: 

Albinisme
Een albino heeft rode ogen; daaraan herkent je ze. Ze maken geen melanine aan, dat is een pigment dat vogels kleur geeft. Zodra een albino uitvliegt wordt hij opgegeten. Albino’s zien slecht en merken roofdieren niet op. 

Leucisme
Soms hebben (deels) witte vogels een genetische afwijking die leucisme heet. Het dier maakt geen pigment aan op vaak symmetrische witte plekken. 

Progressive greying
Net als mensen worden ook sommige vogels grijzer als ze ouder worden. Ze maken dan steeds minder pigment aan. Het begint met hier en daar een paar witte veren en ieder jaar komen er meer witte veren bij.

Melanisme
Een vogel met melanisme heeft vaak een donkere of bijna zwarte waas over zijn veren. Dat ontstaat door te veel donkere pigmenten, zoals melanine. Ook kunnen zwarte delen groter zijn dan normaal, al dan niet met een donkerder verenkleed op de rest van het lichaam. 

Ontoereikend dieet
Een ontoereikend dieet kan ook leiden tot pigmentverlies. Dat uit zich als een brede pigmentloze dwarsstreep in, vooral, de grote vleugel- en staartveren. Soms is het zelfs zo erg dat de veren over een aanzienlijke lengte geen pigment hebben. Dit is vooral bekend bij Zwarte Kraaien, maar kan in principe bij elke soort voorkomen. Vooral in de omgeving van steden werd dit verschijnsel waargenomen.  Langzamerhand werd ontdekt dat dit te wijten was aan een onvolledig en ongezond dieet van de kraaien in stedelijke gebieden. Wat de exacte diepere oorzaak van dit pigmentverlies is, is nog niet duidelijk. Nader onderzoek zal dit moeten aantonen. 

Conclusie: Als ik bovenstaande vormen vergelijk dan is het naaar mijn idee zo dat bij de gefotografeerde Zwarte kraaien sprake is van een ontoereikend dieet ondermeer vanwege de slechte staat van de slagpennen. Misschien wat kort door de bocht. Ben benieuwd wat andere mensen hierover denken!

Bronvermelding: 

Natura

Vogelbescherming

Al vast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de racties op mijn vorige Blog.

12 oktober, 2021

Swinhoes Boszanger bij de Maasvlakte

Op vrijdag 8 oktober j.l.  waren Wim en ik ons voor ons wekelijkse uitje op de Maasvlakte bij de Papagaaienbek. De Aziatische Roodborsttapuit was nog steeds aanwezig en werd door ons snel teruggevonden. Er waren  daarnaast veel doortrekkende vogels te zien. We zagen o.a. Zwartkoppen, Zanglijsters, Tjiftjaffen, Kepen, Vinken en Boomleeuwerikken langstrekken. Rond de middag besloten we nog even bij de Westplaat van Oostvoorne ons geluk te beproeven. Hier kwamen we Karel Hoogteyling tegen die ons vertelde dat er kort geleden  een Swinhoes Boszanger was gemeld die bij de Stuifdijk ter hoogte van de Brandweerkazerne was gezien! Wow dat was een buitenkans. Uiteraard gingen snel weer terug om te proberen deze buitenkans te verzilveren. Na dat we ons aansloten bij de reeds aanwezige vogelaars koste het weinig moeite de vogel te vinden. Een foto maken was een stuk moeilijker! Maar lukte uiteindelijk wel. Weer een super zeldzame soort.  Na de Schreeuwarend eerder deze week heb ik dus een tweede  lifer in een week tijd gezien!! Het kan niet op!!

De Swinhoes boszanger broedt in Siberië van Jenissei-rivier oost tot Zee van Okhotsk en Mantsjoerije; overwintert in Zuidoost-Azië. Is slechts 3x eerder in Nederland vastgesteld. Meer lezen zie link.  Bron DUTCHAVIFAUNA.nl 

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

08 oktober, 2021

Aziatische Roodborsttapuit Maasvlakte

De vogeltrek kan vaak verrassingen opleveren. Zo was er donderdag 7 oktober j.l. een Aziatische Roodborsttapuit te zien vlakbij de papagaaienbek op de Maasvlakte. Deze plek heeft al heel wat zeldzame en bijzondere vogels opgeleverd. Zo schiet mij te binnen de Bergheggemus, de Pallas Boszanger en niet te vergeten de vele Bladkoningen. De Aziatische Roodborsttapuit was een mooie ontdekking van August van Rhijn, Erik van Verlind en Nick Peeters. Zij waren alle bosjes afgelopen op de Maasvlakte bij het Luzerneveld.  De Aziatische Roodborsttapuit is echt een super zeldzame vogel die welliswaar elk jaar wel ergens wordt gezien. Broedt van Noord- en Oost-Rusland oost tot in Mongolië en zuid tot in Kashmir en Tien Shan.

Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus 

Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus
Aziatische Roodborsttapuit  .  Siberian Stonechat  .   Saxicola maurus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

05 oktober, 2021

Schreeuwarend Waspik


In de omgeving van Waspik werd onlangs een Schreeuwarend gezien. Honderden vogelaars en fotografen hebben de vogel inmiddels gezien en dit o.a. gemeld aan waarneming.nl. Natuurlijk kon ik niet achterblijven. Het is sowieso voor mij een wereldsoort. Ik heb de vogel nog nooit ergens in de wereld gezien. Maandagochtend niet al te vroeg vertrokken we naar Waspik. daar aangekomen zagen we 10 -tallen vogelaars reeds ter plaatse. Helaas was de vogel net opgevlogen en laag in oostelijke richting weggevlogen. Oei dat is even pech hebben! Op een landweggetje achter een maïsveld wachten we de ontwikkelingen af. Waarschijnlijk was de vogel hier weer ergens geland. Hopelijk zou de vogel weer terug gevonden worden. Plotseling werd de vogel weer opvliegend boven een bietenveld gezien. Met de camera in de aanslag kon ik snel enkele opnamen maken. Wow wat een enorme prachtige vogel. De Schreeuwarend probeerde langzaam in zuidelijk richting vliegend hoogte te winnen. Er was echter weinig thermiek.  Lang kon ik de vogel met de telescoop volgen terwijl hij/zij uiteindelijk achter de horizon verdween...en later ook niet meer is terug gezien. We waren net op tijd! 

Schreeuwarenden broeden in het oosten van Europa, westelijk tot voormalig Oost-Duitsland. De soort overwintert in Afrika, en trekt over de Bosporus weg. Hoewel Schreeuwarenden relatief dicht bij de Nederlandse grens broeden en de soort een lange afstandstrekker is, is Schreeuwarend in Nederland een zeldzame dwaalgast. Vermoedelijk hangt dit samen met de trekrichting. De juveniele vogels van 2005 en 2021 mochten zich dan ook op grote belangstelling van twitchers uit Nederland en België verheugen. Waarnemingen van Schreeuwarend in Nederland dateren van de zomermaanden en uit de herfst. Op de website van Dutchavifauna staat meer informatie over het voorkomen van deze soort in Nederland en een lijst met alle gedocumenteerde gevallen. Deze soort wordt beoordeeld door: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Bron Waarneming.nl

Schreeuwarend  .  Lesser Spotted Eagle  .  Clanga pomarina
Schreeuwarend  .  Lesser Spotted Eagle  .  Clanga pomarina
Schreeuwarend  .  Lesser Spotted Eagle  .  Clanga pomarina
Schreeuwarend  .  Lesser Spotted Eagle  .  Clanga pomarina
Schreeuwarend  .  Lesser Spotted Eagle  .  Clanga pomarina

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

03 oktober, 2021

Gaaientrek komt op gang

Gisteren viel me op dat er in mijn omgeving veel Gaaien te zien waren. Ook mijn volkstuin en de directe omgeving daarvan werd regelmatig bezocht. Dat bracht me op het idee te proberen wat vluchtbeelden te maken. Dat was nog niet zo eenvoudig. Het beste wat in mijn geval lukte was je te fixeren op een zittende Gaai en dan even af te wachten (dat duurde nooit lang!) tot de vogel ging vliegen.

De wetenschappelijke naam van de gaai, Garrulus glandarius, is te vertalen als 'voortdurend krassende eikelzoeker'. Dat typeert de gaai alleen in de winter, want tijdens het broedseizoen is hij juist opvallend stil. Van oorsprong vrij schuwe bosvogel, maar inmiddels ook volop in het stedelijk gebied te vinden. Gaaien hebben in het bos de functie van indringer-alarm; veel dieren reageren op hun alarmroep en verbergen zich. Bron Vogelbescherming.nl

Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Gaai  .  Eurasian Jay  ·  Garrulus glandarius
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

23 september, 2021

Hop Waddinxveen

Alhoewel ik nog niet zo lang geleden ook bij Maasdijk een Hop heb gezien en gefotografeerd kon ik het toch niet laten naar Waddinxveen te gaan en een poging te wagen opnieuw een Hop te fotograferen. Een Hop is een buitengewoon mooie vogel en echt een tropische verrassing. Ik zag op waarneming.nl leuke opnamen voorbij komen en dacht dat de omstandigheden wel gunstig zouden zijn voor een nieuwe serie. Net buiten Waddinxveen bij een weide met Alcapa's werd de Hop gesignaleerd. Gelukkig deed de eigenaar van het stuk grond niet moeilijk over de aanwezigheid van 10-tallen vogelaars en fotografen die op de vogel afkwamen. Gelukkig zat de Hop op redelijk korte afstand en was druk in de weer met het vergaren van voedsel. Regelmatig werden er larven gevangen opgegooid en ingeslikt. Natuurlijk probeer je daar alle fasen die erbij horen te fotograferen. Een vliegbeeld maken blijft altijd een uitdaging. Vooral de vlinderachtige vlucht is fabelachtig mooi. Gelukkig lukte het me ook de vogel in vlucht te fotograferen.

 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
 Hop - Eurasian Hoopoe  ·  Upupa epops
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.