29 december, 2021

Pestvogel Noordwijk

Gisteren werd er in Noordwijk-Binnen - in de wijk Vinkeveld een Pestvogel gezien. Ook vandaag was de vogel regelmatig aanwezig en deed zich te goed aan de bessen van de Gelderse Roos die hier in flinke aantallen aangeplant was. Ooit heb ik ook in mijn volkstuin een Gelderse Roos geplant. Deze heeft helaas nog nooit bessen voortgebracht! Een pestvogel in mijn volkstuin kan ik dus wel vergeten. 

 De Pestvogel bewoont dichte taiga in Noord-Rusland en bosrijke gebieden van Scandinavië. Als in deze gebieden in de winter te weinig bessen te vinden zijn, komt de Pestvogel naar Nederland. Zo'n invasie van grote aantallen treedt onregelmatig op; in sommige jaren algemeen en soms het een vogel die schaars is tijdens de winter. In het verre verleden werd de vogel gezien als brenger van onheil, vandaar ook z'n naam: Pestvogel. Ze zijn ongeveer zo groot als een spreeuw en hebben een opvallende kuif. Bron: Vogelbescherming.nl

Pestvogel   .   Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
Pestvogel   .   Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
Pestvogel   .   Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
Pestvogel   .   Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
Pestvogel   .   Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
Pestvogel   .   Bohemian Waxwing  ·  Bombycilla garrulus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

26 december, 2021

Zwartbuikwaterspreeuw bij Leiden

Al enige dagen zit er langs het Rijn-Schiekanaal in leiden een Zwartbuikwaterspreeuw. Het is natuurlijk altijd weer leuk om zo'n interessant vogeltje met dat leuke gedrag te fotograferen. In dit geval was de vogel heel druk in de weer pal langs de waterkant. Ik moest opletten niet in het water te duikelen! Een enkele keer vloog  de vogel naar de overzijde en was dus makkelijker te fotograferen maar behoorlijk ver weg.

Waterspreeuwen zijn strikt gebonden aan oevers van zoet water, in de broedtijd aan heldere beken en riviertjes. Alles aan deze vogel is aangepast aan een nat leven. Onder water gebruiken waterspreeuwen vleugels en poten om zich voort te bewegen. Hun ogen schermen ze af met een transparant membraan. De voorkeur gaat uit naar wateren met een stenige bodem. In Europa komen twee ondersoorten voor: In Midden-Europa leeft C. cinclus aquaticus (Roodbuikwaterspreeuw), in Ierland en Groot-Brittannië weer andere ondersoorten. In Noord-Europa leeft C. cinclus cinclus, de nominaatvorm (zwartbuikwaterspreeuw). Bron: Vogelbescherming.nl

Zwartbuikwaterspreeuw   .   White-throated Dipper  ·  Cinclus cinclus cinclus
Zwartbuikwaterspreeuw   .   White-throated Dipper  ·  Cinclus cinclus cinclus
Zwartbuikwaterspreeuw   .   White-throated Dipper  ·  Cinclus cinclus cinclus
Zwartbuikwaterspreeuw   .   White-throated Dipper  ·  Cinclus cinclus cinclus
Zwartbuikwaterspreeuw   .   White-throated Dipper  ·  Cinclus cinclus cinclus
Zwartbuikwaterspreeuw   .   White-throated Dipper  ·  Cinclus cinclus cinclus
Zwartbuikwaterspreeuw   .   White-throated Dipper  ·  Cinclus cinclus cinclus
Zwartbuikwaterspreeuw   .   White-throated Dipper  ·  Cinclus cinclus cinclus

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.
22 december, 2021

Weer een Purperkoet! Het moet niet gekker worden.

Op woensdag 22 december werd er ook bij Zevenhuizen een Purperkoet ontdekt. Wow wat geweldig. Dit keer was de vogel helemaal gaaf en had geen hangende vleugel! Voor de echte twitchers een reden te meer om ook deze waarneming mee te nemen. Je weet maar nooit of de Purperkoet van Kinderdijk met de hangende vleugel wellicht afgewezen wordt door de CDNA en de Purperkoet van Zevenhuizen wel wordt goedgekeurd. Gelukkig ben ik ook nog gaan kijken en kon betere foto's maken dan in Kinderdijk Vandaar toch weer een Blog over de Purperkoet. Het is wel bizar dat deze vogel nooit eerder in Nederland is waargenomen en nu zijn er zelfs twee in korte tijd gezien.

Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog19 december, 2021

Purperkoet, sensatie van Kinderdijk

Op 17 december j.l. werd er bij de bekende windmolens van Kinderdijk langs het fietspad Middelkade door Peter van den Berg een Purperkoet ontdekt. Wow wat een ontdekking. Als het CDNA de waarneming goedkeurt dan is dat voorzover wij weten de eerste keer in Nederland. Het leuke van de waarneming is dat iedereen die de stoute schoenen aantrok de vogel prima kon waarnemen. Purperkoeten zijn normaal gesproken standvogels. De vogel komt in Europa slechts voor in Spanje, Portugal en op Sardinië. Het is echt uitzonderlijk dat er in Nederland eentje wordt gespot.

Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Purperkoet  ·  Western Swamphen  ·  Porphyrio porphyrio
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

 

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar
12 december, 2021

Rosse Franjepoot Driemanspolder

Vorige week vrijdag ben ik tevergeefs naar Ede gegaan om de Rosse Franjepoot die daar al enkele weken dagelijks te zien was te fotograferen. Helaas was de vogel die bewuste dag daar niet te zien. Ook de Humes Bladkoning in Wageningen en de Dwergaalscholver in Utrecht konden we toen helaas niet spotten. Het zit wel eens mee en wel eens tegen! Gelukkig was er vandaag redelijk in de buurt in de Driemanspolder nog een herkansing. Een zeer vliegachtige en regelmatig van plek wisselende Rosse Franjepoot was vandaag de gehele dag aanwezig. Gelukkig lukte het nu wel enkele leuke plaatjes te maken. Opmerkelijk was dat de vogel regelmatig gezelschap zocht bij een groepje Slobeenden. De Slobeenden waren op de gebruikelijke manier aan het foerageren en daarbij werden kennelijk diertjes  geactiveerd die ook interessant waren voor de Rosse Franjepoot!

De rosse franjepoot is een zeldzame verschijning in ons land, met gemiddeld zo’n 10 tot 20 waarnemingen per jaar, voornamelijk langs de kust. Deze broedvogel van de arctische gebieden doet op doortrek naar het zuiden van eind oktober tot begin december ons land kortstondig aan, vaak na aanlandige stormen. Al zwemmend ronddraaiend pikken ze voortdurend links, rechts en achter zich insecten en waterbeestjes van het wateroppervlak op. Vaak op afstand te herkennen aan gedrag: postuur als strandloper, maar zwemmend en rondjes draaiend. In Nederland voornamelijk te zien in (gedeeltelijk) winterkleed; in zomerkleed vooral het vrouwtje erg fraai, steenrode onderdelen, bovendelen zwarte veren met gele zoom, en kop zwart met breed wit masker. Het mannetje ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar valer. In winterkleed is de soort wit van onderen, grijs van boven en heeft een zwarte oogstreep en achterkruin. Juveniele vogels hebben grotendeels zwarte bovendelen en een rossige borst, maar tegen de tijd dat ze in Nederland aankomen, zijn ze vaak grotendeels doorgeruid naar winterkleed. Het beste kenmerk is de snavel die een stuk dikker is dan de grauwe franjepoot. In vlucht over zee soms te verwarren met drieteenstrandloper, maar donker masker en kortere vleugelstreep. Bron Vogelbescherming.nl

Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius
Rosse Franjepoot   .  Red Phalarope  ·  Phalaropus fulicarius


Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

07 december, 2021

Vuurgoudhaan

Regelmatig zie ik in mijn volkstuin een Vuurgoudhaan. Vaak meekomend met Pimpel- en Koolmeesjes. Meestal alleen. Een prachtig vogeltje zeker een Blog waard! Vooral omdat de vogel op de foto vrijzit in combinatie met een egale achtergrond. Dat streef je als fotograaf altijd wel na.

De Vuurgoudhaan lijkt op een Goudhaan, maar met nog fellere kleuren. De kruin- en zijkruinstrepen zijn ongeveer gelijk, maar de vuurgoudhaan heeft een contrasterende witte wenkbrauwstreep en daaronder een gitzwarte oogstreep door het oog heen. Dit geeft aan de kop van dit bijzonder kleine vogeltje een vurig uiterlijk. Het mannetje heeft in plaats van geel een geheel fel oranje kruinstreep. De Vuurgoudhaan op mijn foto is dus duidelijke een mannetje. Naast het verschil in uiterlijk maken zang, biotoop, trekgedrag en leefwijze hem eigenlijk tot een totaal andere vogel dan de Goudhaan. De zang is (subtiel) anders dan bij Goudhaan: versterkend (crescendo) en versnellend, maar ook erg hoog. Het mist de herhaling die bij Goudhaan duidelijk aanwezig is. Roep van Vuurgoudhaan is hoog; een geoefend oor kan de verschillen horen met de Goudhaan. Versnelt, verhoogt en is wat rauwer. 

Helaas moet ik toegeven dat mijn gehoor inmiddels ontoereikend is om de zang van de Vuurgoudhaan te horen. Zal wel met de leeftijd te maken hebben!

Bron: Vogelbescherming.nl 

Vuurgoudhaan   .   Common Firecrest  ·  Regulus ignicapilla
Vuurgoudhaan   .   Common Firecrest  ·  Regulus ignicapilla
Vuurgoudhaan   .   Common Firecrest  ·  Regulus ignicapilla
Vuurgoudhaan   .   Common Firecrest  ·  Regulus ignicapilla
Vuurgoudhaan   .   Common Firecrest  ·  Regulus ignicapilla
Vuurgoudhaan   .   Common Firecrest  ·  Regulus ignicapilla
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reactie op mijn vorige Blog.