17 mei, 2021

Voorjaar

Dat het voorjaar echt een leuke tijd is om vogels te fotograferen zal iedereen die hiermee bezig is wel beamen. Soms kost het veel moeite en soms zit het even mee! Het geeft mij in ieder geval veel voldoening als het een beetje lukt! Soorten die net weer aangekomen zijn uit hun overwinteringsgebieden zoals de Tuinfluiter, de Kleine Karekiet en de Wielewaal zijn natuurlijk gewilde objecten om te fotograferen. Hiervan is de Wielewaal naar mijn ervaring extreem moeilijk te fotograferen (bewijsplaatje!).  Nestelende Kiekendieven vertonen interessant gedrag. Ook de Lepelaars, Blauwe reigers en Ooievaars zijn al volop aan het nestelen en hebben zelfs al jongen. 

Kleine Karekiet - Eurasian Reed Warbler  ·  Acrocephalus scirpaceus
 
Tuinfluiter - Garden Warbler  ·  Sylvia borin
Tuinfluiter - Garden Warbler  ·  Sylvia borin
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Rietzanger - Sedge Warbler  ·  Acrocephalus schoenobaenus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Ekster - Eurasian Magpie  ·  Pica pica
Wielewaal - Eurasian Golden Oriole  ·  Oriolus oriolus
Kuifeend - Tufted Duck  ·  Aythya fuligula
Tapuit - Northern Wheatear  ·  Oenanthe oenanthe 
Houtduif - Common Wood Pigeon  ·  Columba palumbus
Blauwe Reiger - Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger - Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger - Grey Heron  ·  Ardea cinerea
 Ooievaar - White Stork  ·  Ciconia ciconia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

10 mei, 2021

Roodstuitzwaluw 's-Gravenzande (ZH)

Een paar dagen geleden werd er voor het eerst dit jaar bij 's-Gravenzande (ZH) een Roodstuitzwaluw gemeld.  Gisteren ben ik tegen beter weten in even gaan kijken. De storm en regen waren zo hevig dat er geen enkele Zwaluw vloog. Laat staan een Roodstuitzwaluw! Vanavond werd er weer een waarneming van een Roodstuitzwaluw gemeld. Weer een nieuwe kans om mijn levenlijst aan te vullen! Toen ik arriveerde stonden er al diverse vogelaars die de vogel meteen konden aanwijzen. Welliswaar op grote afstand maar toch duidelijk herkenbaar. Gelukkig kwam de vogel dichterbij. Nu was het nog een uitdaging de vogel te fotograferen. Gelukkig lukte het me enkele leuke plaatjes te schieten.

De roodstuitzwaluw vertoont uiterlijk veel overeenkomsten met de Boerenzwaluw. Het is een relatief slanke zwaluw met een totale lichaamslengte van 14 tot 19 centimeter. Het verenkleed aan de rug- of bovenzijde is blauwzwart en rossig bruingeel op de onder- of buikzijde. Het achterhoofd, de nek en de stuit zijn oranjerood gekleurd. In tegenstelling tot de Boerenzwaluw heeft de Roodstuitzwaluw geen borstband, maar is bedekt met bruine, diffuse strepen in de lengte. De Roodstuitzwaluw heeft brede, maar puntige vleugels en lange buitenste staartpennen. Hij is een behendige vlieger die insecten in de lucht vangt. Hij is langzamer dan de Boerenzwaluw en maakt langere glijvluchten. Ook laat hij zich minder horen en is zijn zang langzamer en minder melodieus. Hierdoor zijn deze twee zwaluwsoorten makkelijk van elkaar te onderscheiden. Roodstuitzwaluwen zijn vooral te vinden boven graslanden waar ze op insecten jagen. Ze volgen grazende veedieren en komen op branden af om op vluchtende insecten te jagen. Normaal gesproken leven Roodstuitzwaluwen in grote kolonies; in India zijn groepen gezien van enkele honderden exemplaren. Het broedgebied van de Roodstuitzwaluw beslaat het Europese gedeelte van het Middellandse Zeegebied, Marokko, het Midden-Oosten, Zuid-Siberië, India en Zuidoost-Azië. en het gedeelte van Azië ten zuiden van Siberië en Japan.  Bron Wikipedia.

Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

05 mei, 2021

Vogelvaria

Soms maak je foto's die niet echt in een verhaal zijn te verpakken maar wel de moeite waard zijn om te laten zien... De volkstuin blijft natuurlijk trekken en staat altijd garant voor leuke foto's.

Turkse Tortel - Eurasian Collared-Dove - Streptopelia decaocto

Pimpelmees - European Blue Tit - Parus caeruleus

De voorjaarstrek van Dwergmeeuwen voltrekt zich voornamelijk langs de kust en volle zee. Gelukkig dwalen ze ook wel af naar het binnenland en kunnen we ze fotograferen.

Dwergmeeuw - Little Gull  ·  Hydrocoloeus minutus

Een prachtige Ransuil zien en fotograferen blijft altijd een hoogtepunt. Bedankt Wilma van Holten.

Ransuil - Long-eared Owl - Asio otus

De rietvogels laten zich weer volop zien...

Rietgors - Common Reed Bunting  ·  Emberiza schoeniclus
Rietzanger Rietzanger - Sedge Warbler -  Acrocephalus schoenobaenus
 Purperreiger - Purple Heron  ·  Ardea purpurea

Ook de weidevogels zijn alweer redelijk ver. Hopelijk weten de pullen die ik zag te overleven.

Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Witte kwikstaart - White wagtail - Motacilla alba 

Een doortrekker zoals de Tapuit is altijd weer een leuke verrassing.

Tapuit -  Northern Wheatear -  Oenanthe oenanthe

Een Kleine plevier in vlucht fotograferen is niet eenvoudig. Gelukkig gaf de vogel diverse herkansingen!

Kleine Plevier - Little Ringed Plover . Charadrius dubius

Vinken kleuren weer naar een uitbundiger zomerkleed.

Vink - Chaffinch - Fringilla coelebs

Kolganzen zijn bijna allemaal weer vertrokken.

Kolgans . Greater White-fronted Goose  ·  Anser albifrons

De Houtduif is een graag geziene gast in mijn tuin. Wil wel altijd het voer voor zichzelf houden!

Houtduif - Common Wood-Pigeon - Columba palumbus

Een Kleine Zilverreiger kan je het makkelijkst in Zeeland vinden.

Kleine Zilverreiger - Little Egret  ·  Egretta garzetta

Roodborstjes worden steeds tammer naarmate het jaargetijde vordert. Voeren is dan nog steeds wel belangrijk.

Roodborst - European Robin - Erithacus rubecula

Een Temminckstrandloper is echt een bonus als je hem kan fotograferen.

Temmincks Strandloper - Temminck's Stint . Calidris temminckii

Een Koolmees blijf onder alle omstandigheden een prachtige vogel. Zou heel bijzonder zijn als de vogel zeldzaam was!

Koolmees - Great Tit - Parus major

De eerste Gierzwaluw is altijd weer een terugkomend jaarlijks hoogtepunt.

Een vrij rondvliegende Kwak bij Diergaarde Blijdorp mag je officieel meetellen als wilde vogel. Toch blijft het een beetje ongemakkelijk!

 Kwak  - Black-crowned Night Heron  ·  Nycticorax nycticorax

Parende Kluten.

Kluut - Pied Avocet - Recurvirostra avosetta

Een vliegende Eider lijkt me een mooie afsluiting van dit Blog

Eider - Common Eider . Somateria mollissima

Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.