31 maart, 2021

Rietvogels weer volop aanwezig

Vandaag was het gelukkig weer een heerlijke voorjaarsdag met een temperatuur van 25 graden. Optimale omstandigheden voor een avondfietstocht in de buurt. Gelukkig hoef ik niet ver te fietsen. De Vockesteart ligt aan de rand van Midden Delfland op ca. 5 minuten fietsen vanaf mijn huis! In het rietgedeelte zijn de rietvogels volop actief en laten ze zich goed horen en zien. 

De eerste die ik zie is de Rietgors. Deze vogel is eigenlijk wel het hele jaar in het rietland aanwezig. De zang is wat eentonig maar dat wordt volledig gecompenseerd door zijn prachtige contrasterende zwarte kop.

Rietgors - Common Reed Bunting  ·  Emberiza schoeniclus
Rietgors - Common Reed Bunting  ·  Emberiza schoeniclus


De Blauwborst is voor fotografen in het voorjaar natuurlijk de heilige graal. Zeker als je er eentje ziet die aan het foerageren is en benaderbaar is op ca. 3m afstand! Wow, wat een buitenkans om dit mooie vogeltje zo dichtbij te observeren.

 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica
 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica
 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica
 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica
 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica
 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica
 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica
 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica
 Blauwborst - Bluethroat -  Luscinia svecica

Minder kleurrijk maar toch mooi passend in het rietland is de Snor. Nog een vogel die ik vanavond aantrof in de Vockesteaert. De rietzanger liet zich wel horen maar niet zien. Die komt binnenkort nog wel.

Snor - Savi's Warbler  ·  Locustella luscinioides

Snor - Savi's Warbler  ·  Locustella luscinioides
Snor - Savi's Warbler  ·  Locustella luscinioides
Snor - Savi's Warbler  ·  Locustella luscinioides
Snor - Savi's Warbler  ·  Locustella luscinioides
Al vast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.


Fazanthaan

Het is weer lente. De natuur gaat gelukkig nog steeds haar eigen gang. De vogels gaan weer fluiten en hun territorium afbakenen. Fazanten doen dat weer op hun eigen manier. Zich groot maken, hals strekken, roepen vergelijkbaar met het kraaien van een haan en wapperen met de vleugels waarbij soms een sprongetje wordt gemaakt! Dit wordt elke 2 a 3 minuten herhaald. Tijdens een fietstochtje in de vooravond hoor ik overal om me heen baltsende Fazanthanen. Gelukkig zit er een Fazanthaan vlak naast het fietspad. Deze Fazanthaan is niet schuw en tolereert me op een voor mij prettige afstand. Zo kan ik enkele keren het baltsgedrag vastleggen. 

Fazanten zijn prachtig gekleurde vogels - althans, de mannetjes. De vrouwtjes zijn goed gecamoufleerd. De fazant komt van nature voor in Europa, maar niet in de West-Europese landen. Het gebied tussen Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en van Vietnam tot in Noord-Korea vormt het oorspronkelijke leefgebied van de fazant. De Romeinen waardeerden de fazant om zijn vlees en zorgden ervoor dat de soort zich over grote delen van Europa verspreidde. De groei van het Europese fazantenbestand vond later plaats. Vooral ten behoeve van de plezierjacht werden vanaf de 18e eeuw grote aantallen fazanten gefokt en losgelaten. Dit is in Nederland verboden, maar gebeurt illegaal nog wel. De fazant komt van nature voor in laaglandbossen, waar hij is gespecialiseerd in het vangen van insecten, hagedissen en soms muizen, zaden en aas op de bosbodem. De in Nederland voorkomende fazant is een mix van verschillende ondersoorten en varianten die in het Aziatische broedgebied voorkomen.                    Bron: Vogelbescherming.nl

  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
  Fazant - Common Pheasant - Phasianus colchicus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog

26 maart, 2021

Koereiger Broekpolder Vlaardingen

Al enkele dagen verblijft er in de Broekpolder in Vlaardingen een Koereiger. Hoewel we veel koeien hebben in Nederland worden er toch heel weinig Koereigers gezien en zijn ze best wel zeldzaam. De Vlaardingse Koereiger is schuw. Niet zo'n probleem omdat ik uit respect voor de grote grazers ook afstand houd.

De van oorsprong uit Afrika afkomstige Koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons land. De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen en in 1998 is voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Overijssel), zonder succes overigens. In 2006 was er een evenmin succesvol broedgeval in de Braakman (Zeeland). Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water. We kunnen ze aantreffen in weilanden met koeien, paarden of schapen. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee. Ze foerageren op insecten die door het vee opgeschrikt worden.

De Koereiger is een kleine, witte en gedrongen reiger met korte gele snavel en lichtgele poten (in de winter donker). In zomerkleed met oranjegele borst-, kruin, en rugsierveren. Te onderscheiden van Kleine Zilverreiger door korte gele snavel, en van Grote Zilverreiger door grootte en kortere poten en snavel.

Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis
Koereiger - Western Cattle Egret  ·  Bubulcus ibis

16 maart, 2021

Herinrichting zuidplas Kraaiennest

Het Kraaiennest, een plassengebied bij de Lier in Zuidholland heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Speciaal voor Grutto's en andere weide vogels is de zuidelijke plas compleet veranderd. Er zijn vogeleilandjes en slikrandjes gemaakt, een oeverzwaluwenwand gecreëerd en manden als broedgelegenheid voor wilde eenden geplaatst. Dit alles goed beveiligd voor honden en vossen door middel van een raster. De essen op de zuidelijke kade zijn gerooid om een open verbinding te maken met de er naast gelegen polder. Nabij het beeld “de ijzeren man” is een wintervoedselakker ingericht. Er zijn klaprozen, zonnebloemen en andere insectenvriendelijke bloemen ingezaaid. Dit zorgt voor een groter aanbod aan zaden voor de vogels. De Grutto's zijn inmiddels gearriveerd en hebben het gebied in bezit genomen.

Uiteraard is het leuk om de ontwikkelingen te volgen. Om alvast in de stemming te komen heb ik wat leuke opnamen van Grutto's uit mijn archief gehaald.

Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Grutto - Black-tailed Godwit  ·  Limosa limosa
Alvast weer bedankt voor het beozek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.