29 mei, 2021

Nachtzwaluw Kwintsheul - Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder

Op 27 mei j.l. werd er bij Kwintsheul - Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder een Nachtzwaluw ontdekt. Hulde aan de ontdekker! Het komt soms voor dat er een Nachtzwaluw op een vreemde plek in een vreemde omgeving wordt gevonden. Meestal is de vogel op doortrek en wordt de vogel de andere dag niet meer terug gevonden. De vogel zat toen ik aankwam in een privé tuin op een schutting. Er was een klein gaatje waardoor ik de vogel net frontaal kon fotograferen. De vogel was door de toegesnelde fotografen en vogelaars best wel onrustig geworden en vloog een stukje verder weg en was aanvankelijk onvindbaar. Gelukkig werd de vogel weer teruggevonden op een gunstiger plek en kon ik wederom een aantal foto's maken.

De mysterieuze Nachtzwaluw broedt in Nederland op heidevelden, zandverstuivingen en in open dennenbossen. Nachtzwaluwen broeden op de grond, op kale bodem. In de avond en nacht vangen ze grote insecten (nachtvlinders) tijdens de vlucht. De Nachtzwaluw is een lange-afstandstrekker die overwintert in tropisch Afrika. Zijn geluid is een zeer kenmerkende ratel. Bruingrijze vogel met beigewitte en zwarte onderdelen. Rust overdag in de lengte van een tak en door z'n schutkleuren daarmee zo goed als onzichtbaar. Vliegt geruisloos en wendbaar, biddend en dan weer glijdend. Vangt insecten in de vlucht. Heeft zeer witte vleugelvlekken en staarthoeken. Die ontbreken bij vrouwtjes en jonge vogels. Maakt een karakteristiek ratelend geluid dat van ver te horen is. Vrijwel alleen in het donker (of diepe schemer) en in de broedtijd te horen: "Tjurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....urrrrrrrrrrrrrr" Slaat ook met vleugels tegen elkaar tijdens de balts. Als de man een vrouwtje ziet, vertraagt de ratel. Roep een nasaal "Krullet". Bron: vogelbescherming.nl

Nachtzwaluw - European Nightjar  ·  Caprimulgus europaeus
Nachtzwaluw - European Nightjar  ·  Caprimulgus europaeus
Nachtzwaluw - European Nightjar  ·  Caprimulgus europaeus
Nachtzwaluw - European Nightjar  ·  Caprimulgus europaeus
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

24 mei, 2021

Lepelaar kolonie 2

Na een eerder Blog over een Lepelaar kolonie laat ik nu een vervolg zien. De nestbouw is in bijna alle gevallen afgerond. Het broeden begonnen en soms alweer voltooid. De kuikens zijn uit het ei en groeien voorspoedig op. Lepelaars vliegen af en aan om hun jongen te voeden. Van een specifiek nest dat ik heb gevolgd zie ik aanvankelijk drie kuikens waarvan er nu nog twee over zijn! Geen idee wat hier is gebeurd. Het is niet zonder reden dat ik dit nest volg. Simpelweg omdat dit het beste te fotograferen is. Er is zoveel te beleven! Er gebeurd altijd wel wat in de kolonie! Ik kan me goed voorstellen dat er zoveel belangstelling bestaat voor deze kolonie. Ondanks de aanwezigheid van veel kijkers/fotografen gaan de vogels gewoon hun eigen gang en trekken zich er niets van aan! Gelukkig maar. Zo kunnen we er volop van genieten.
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan dit Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

17 mei, 2021

Voorjaar

Dat het voorjaar echt een leuke tijd is om vogels te fotograferen zal iedereen die hiermee bezig is wel beamen. Soms kost het veel moeite en soms zit het even mee! Het geeft mij in ieder geval veel voldoening als het een beetje lukt! Soorten die net weer aangekomen zijn uit hun overwinteringsgebieden zoals de Tuinfluiter, de Kleine Karekiet en de Wielewaal zijn natuurlijk gewilde objecten om te fotograferen. Hiervan is de Wielewaal naar mijn ervaring extreem moeilijk te fotograferen (bewijsplaatje!).  Nestelende Kiekendieven vertonen interessant gedrag. Ook de Lepelaars, Blauwe reigers en Ooievaars zijn al volop aan het nestelen en hebben zelfs al jongen. 

Kleine Karekiet - Eurasian Reed Warbler  ·  Acrocephalus scirpaceus
 
Tuinfluiter - Garden Warbler  ·  Sylvia borin
Tuinfluiter - Garden Warbler  ·  Sylvia borin
Steenuil - Little Owl  ·  Athene noctua
Rietzanger - Sedge Warbler  ·  Acrocephalus schoenobaenus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief - Western or Eurasian Marsh-Harrier - Circus aeruginosus
Ekster - Eurasian Magpie  ·  Pica pica
Wielewaal - Eurasian Golden Oriole  ·  Oriolus oriolus
Kuifeend - Tufted Duck  ·  Aythya fuligula
Tapuit - Northern Wheatear  ·  Oenanthe oenanthe 
Houtduif - Common Wood Pigeon  ·  Columba palumbus
Blauwe Reiger - Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger - Grey Heron  ·  Ardea cinerea
Blauwe Reiger - Grey Heron  ·  Ardea cinerea
 Ooievaar - White Stork  ·  Ciconia ciconia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Lepelaar - Eurasian Spoonbill  ·  Platalea leucorodia
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.

10 mei, 2021

Roodstuitzwaluw 's-Gravenzande (ZH)

Een paar dagen geleden werd er voor het eerst dit jaar bij 's-Gravenzande (ZH) een Roodstuitzwaluw gemeld.  Gisteren ben ik tegen beter weten in even gaan kijken. De storm en regen waren zo hevig dat er geen enkele Zwaluw vloog. Laat staan een Roodstuitzwaluw! Vanavond werd er weer een waarneming van een Roodstuitzwaluw gemeld. Weer een nieuwe kans om mijn levenlijst aan te vullen! Toen ik arriveerde stonden er al diverse vogelaars die de vogel meteen konden aanwijzen. Welliswaar op grote afstand maar toch duidelijk herkenbaar. Gelukkig kwam de vogel dichterbij. Nu was het nog een uitdaging de vogel te fotograferen. Gelukkig lukte het me enkele leuke plaatjes te schieten.

De roodstuitzwaluw vertoont uiterlijk veel overeenkomsten met de Boerenzwaluw. Het is een relatief slanke zwaluw met een totale lichaamslengte van 14 tot 19 centimeter. Het verenkleed aan de rug- of bovenzijde is blauwzwart en rossig bruingeel op de onder- of buikzijde. Het achterhoofd, de nek en de stuit zijn oranjerood gekleurd. In tegenstelling tot de Boerenzwaluw heeft de Roodstuitzwaluw geen borstband, maar is bedekt met bruine, diffuse strepen in de lengte. De Roodstuitzwaluw heeft brede, maar puntige vleugels en lange buitenste staartpennen. Hij is een behendige vlieger die insecten in de lucht vangt. Hij is langzamer dan de Boerenzwaluw en maakt langere glijvluchten. Ook laat hij zich minder horen en is zijn zang langzamer en minder melodieus. Hierdoor zijn deze twee zwaluwsoorten makkelijk van elkaar te onderscheiden. Roodstuitzwaluwen zijn vooral te vinden boven graslanden waar ze op insecten jagen. Ze volgen grazende veedieren en komen op branden af om op vluchtende insecten te jagen. Normaal gesproken leven Roodstuitzwaluwen in grote kolonies; in India zijn groepen gezien van enkele honderden exemplaren. Het broedgebied van de Roodstuitzwaluw beslaat het Europese gedeelte van het Middellandse Zeegebied, Marokko, het Midden-Oosten, Zuid-Siberië, India en Zuidoost-Azië. en het gedeelte van Azië ten zuiden van Siberië en Japan.  Bron Wikipedia.

Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Roodstuitzwaluw - Red-rumped Swallow  ·  Cecropis daurica
Alvast weer bedankt voor het bezoek aan mijn Blog en de reacties op mijn vorige Blog.