25 december, 2015

Vogels van Fuerteventura

Van 7 november t/m 15 november 2009 heb ik samen met Hemme Batjes een plezierige week doorgebracht op Fuerteventura een eiland behorende bij de Canarische eilanden.  Ons belangrijkste doel was de het vinden van de Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae, de  Westelijke Kraagtrap - Houbara Bustard - Chlamydotis undulata, de Fuerteventurapimpelmees - Fuerteventura blue tit - Parus degener en de Renvogel - Cream-colored Courser - Cursorius cursor.

Casarca - Ruddyshelduck - Tadorna ferruginea
Casarca - Ruddyshelduck - Tadorna ferruginea
Westelijke Kraagtrap - Houbara Bustard - Chlamydotis undulata
Westelijke Kraagtrap - Houbara Bustard - Chlamydotis undulata
Hop - Eurasian hoopoe - Upupa epops
Turkse tortel - Eurasian collared dove - Streptopelia decaocto
Meerkoet - Common coot or Eurasian coot - Fulica atra
Regenwulp - Whimbrel - Numenius phaeopus

Drieteenstrandloper - Sanderling - Calidris alba
Griel - Eurasian thickknee - Burhinus oedicnemus
Griel - Eurasian thickknee - Burhinus oedicnemus
Zilverplevier Grey plover or Black bellied plover - Pluvialis squatarola
Westelijke Kraagtrap - Houbara Bustard - Chlamydotis undulata
Groenpootruiter - Common greenshank - Tringa nebularia
Renvogel - Cream-colored Courser - Cursorius cursor
Westelijke Kraagtrap - Houbara Bustard - Chlamydotis undulata
Steenloper - Ruddy turnstone - Arenaria interpres
Renvogel - Cream-colored Courser - Cursorius cursor
Renvogel - Cream-colored Courser - Cursorius cursor
Geelpootmeeuw  - Yellow legged gull -  Larus michahellis
Buizerd - Common buzzard - Buteo buteo
E
Kleine zilverreiger - Little egret - Egretta garzetta
Lepelaar - Eurasian spoonbill - Platalea leucorodia
Zuidelijke klapekster - Southern grey shrike - Lanius meridionalis
Zuidelijke klapekster - Southern grey shrike - Lanius meridionalis
Zuidelijke klapekster - Southern grey shrike - Lanius meridionalis
Zuidelijke klapekster - Southern grey shrike - Lanius meridionalis
Raaf - Common raven - Corvus corax
Raaf - Common raven - Corvus corax
Raaf - Common raven - Corvus corax
Raaf - Common raven - Corvus corax
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Canarische roodborsttapuit - Canary islands chat - Saxicola dacotiae
Fuerteventurapimpelmees - Fuerteventura blue tit - Parus degener
Fuerteventurapimpelmees - Fuerteventura blue tit - Parus degener
Fuerteventurapimpelmees - Fuerteventura blue tit - Parus degener
Fuerteventurapimpelmees - Fuerteventura blue tit - Parus degener
Kleine kortteenleeuwerik Lesser short toed lark - Calandrella rufescens
Kleine kortteenleeuwerik Lesser short toed lark - Calandrella rufescens
Spaanse mus - Spanish sparrow or willow sparrow - Passer hispaniolensis
Berthelots pieper - Berthelot 's pipit Anthus berthelotii
Berthelots pieper - Berthelot 's pipit Anthus berthelotii
Woestijnvink - Trumpeter finch - Rhodopechys githaginea

Overzicht van de waargenomen vogels:

Naam Name Wetenschappelijke naam
Barbarijse Patrijs Barbary Partridge Alectoris barbara
Casarca Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea
Hop Eurasian Hoopoe Upupa epops
Halsbandparkiet Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri
Rotsduif Rock Dove or Common Pigeon Columba livia
Turkse Tortel Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto
Westelijke Kraagtrap Houbara Bustard Chlamydotis undulata
Zwartbuikzandhoen Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis
Regenwulp Whimbrel Numenius phaeopus
Groenpootruiter Common Greenshank Tringa nebularia
Oeverloper Common Sandpiper Tringa hypoleucos
Steenloper Ruddy Turnstone Arenaria interpres
Drieteenstrandloper Sanderling Calidris alba
Bonte Strandloper Dunlin Calidris alpina
Griel Eurasian Thick-knee Burhinus oedicnemus
Zilverplevier Grey Plover or Black-bellied Plover Pluvialis squatarola
Bontbekplevier Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
Kleine Plevier Little Ringed Plover Charadrius dubius
Strandplevier Kentish Plover or Snowy Plover Charadrius alexandrinus
Renvogel Cream-colored Courser Cursorius cursor
Geelpootmeeuw Yellow-legged Gull Larus michahellis
Kleine Mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus graellsi
Grote Stern Sandwich Tern Sterna sandvicensis
Aasgier Egyptian Vulture Neophron percnopterus
Buizerd Common Buzzard Buteo buteo
Boomvalk Hobby Falco subbuteo
Barbarijse Valk Barbary Falcon Falco pelegrinoides
Kleine Zilverreiger Little Egret Egretta garzetta
Blauwe Reiger Grey Heron Ardea cinerea
Lepelaar Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
Atlantische Kuhls Pijlstormvogel Cory's Shearwater Calonectris borealis
Zuidelijke Klapekster Southern Grey Shrike Lanius meridionalis
Raaf Common Raven Corvus corax
Roodborst European Robin Erithacus rubecula
Zwarte Roodstaart Black Redstart Phoenicurus ochruros
Canarische Roodborsttapuit Canary Islands Chat Saxicola dacotiae
Fuerteventurapimpelmees Fuerteventura Blue Tit Parus degener
Boerenzwaluw Barn Swallow Hirundo rustica
Tjiftjaf Eurasian Chiffchaff or Common Chiffchaff Phylloscopus collybita
Zwartkop Blackcap Sylvia atricapilla
Kleine Zwartkop Sardinian Warbler Sylvia melanocephala
Brilgrasmus Spectacled Warbler Sylvia conspicillata
Kleine Kortteenleeuwerik Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens
Spaanse Mus Spanish Sparrow or Willow Sparrow Passer hispaniolensis
Witte Kwikstaart White Wagtail Motacilla alba
Grote Gele Kwikstaart Grey Wagtail Motacilla cinerea
Berthelots Pieper Berthelot's Pipit Anthus berthelotii
Kneu Linnet Carduelis cannabina
Woestijnvink Trumpeter Finch Rhodopechys githaginea

Geen opmerkingen:

Een reactie posten